Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Zapraszamy serdecznie do udziału w obchodach 226 rocznicy uchwalenia  Konstytucji  3-go  Maja i 96 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, organizowane przez Urząd Miasta Radzionków.

2 maja
18.00 – Plac przy Centrum Kultury „Karolinka”
Miejskie ognisko patriotyczne połączone ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych, prowadzonym przez Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”

3 maja
10.00 – Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie ofiarowana przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło  Miejskie Radzionków
11.30 – składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na terenie Forum Miejskiego przy Placu Letochów.  
Asystę honorową wystawia kompania radiotechniczna Sił Powietrznych z Radzionkowa i młodzież z zespołu patriotyczno-obronnego.

                                                                                        W imieniu zarządu
                                                                                         Wojciech Bonczek

Proponowany program całodziennej wycieczki:

07.30 – wyjazd z Radzionkowa
08.00 - wyjazd z JW Bytom
08.00 – 11.30 – przejazd do Wrocławia
11.30 – 16.30 – zwiedzanie ZOO z Afrykarium
16.30 – 20.00 – powrót do Radzionkowa.

Zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego trwa od 5 do 6 godzin, samego Afrykarium około 1,5 godziny. Na terenie są bary bistro. W autokarze bufet a w drodze powrotnej nasz tradycyjny posiłek z tłustym.
Koszt udziału: - 50,00 zł – członkowie Stowarzyszenia; 70,00 zł – pozostałe osoby.

Zgłoszenia przyjmuję w terminie do 19 kwietnia. Wycieczka odbędzie się przy minimum 30 zapisanych osobach.
Zapraszam do udziału i serdecznie pozdrawiam


                                                                                Wojciech Bonczek

Uwaga: terminy następnych wycieczek to:
19-21.05.2017 r. Puszcza Białowieska
30.06-02.07.2017 r. Kotlina Kłodzka
14.08.2017 r. Ożarowice
08-10.09.2017 r. Wilno
06-08.10.2017 r. termy Słowacja
Przyjmuję wstępne deklarację udziału.

26.03.2017 r. (niedziela)

Proponowany program:

08.30 – wyjazd z Radzionkowa (CK Karolinka);

10.30 – spotkanie z przewodnikiem; zwiedzanie Bielska – Białej nt. „Wielokulturowe dwumiasto”. Przejście trasą umożliwi zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami miasta. Wejście do Zamku Sułkowskich;

14.00 – przejazd na parking pod Szyndzielnią. Wyjazd kolejką gondolową na szczyt. Przejście do schroniska PTTK (ok. 10 min.);

15.00 – niedzielny obiad w schronisku;

16.30 – zjazd kolejką i powrót na parking;

18.00 – powrót do Radzionkowa.

 

Koszt udziału w wycieczce:

opcja I (jak w programie): 50,00 zł – członkowie RADAR-u; 75,00 zł – pozostali;

opcja II (bez Szyndzielni): 15,00 zł - członkowie RADAR -u; 25,00 zł – pozostali.

 

Zgłoszenia przyjmuję w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2017 r. Opłaty w autokarze. Ze względu na krótki czas podróży nie przewiduję bufetu w autokarze.

 

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu

Wojciech Bonczek

Zarząd RADAR-u podczas obrad w dniu 13.01.2017 r. przyjął harmonogram działania Stowarzyszenia w bieżącym roku kalendarzowym.

Przedstawione niżej propozycje  decyzją sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 28.02.2017r. zostały uchwalone jako zobowiązujące:

Styczeń:
09.01.2017 – wizyta W. Bonczka w 31 brt Wrocław (przekazanie obowiązków d-cy 31 brt ppłk Kowalczuk – ppłk Cieślak);
11.01.2017 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (Z. Białas);
13.01.2017 – obrady Zarządu (przyg. materiałów na WZCz) ;
21.01.2017 – udział w spektaklu „Sylwester na bis" - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
30.01.2017 – obrady Komisji Rewizyjnej;
31.01.2017 – Walne Zebranie Członków - przełożone na 28.02.2017

Luty:
28.02.2017 – Walne Zebranie Członków w salach rest. RELAKS;

Marzec:
08.03.2017 19.00 - udział w spektaklu teatralnym „Wysokie napięcie" w Teatrze Nowym w Zabrzu - organiz. B. Ćwioro bilety w cenie 27 zł (dla niestowarzyszonych), członkowie gratis;
25.03.2017 - wycieczka jednodniowa do Bielska (Szyndzielnia, Zamek, Rynek itp.);

Kwiecień:
21-22.04.2017 - Wycieczka do 2 dniowa (Berlin, Poczdam);

Maj:
03.05.2017 – Święto Konstytucji 3 Maja:  msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w); organiz. W. Bonczek
19-21.05.2017– 3-dniowa wycieczka do „Ptasia Osada" – Białystok, Puszcza Białowieska, Supraśl, Hajnówka

Czerwiec:                                     
08-10.06.2017– XI Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa (grochówka), udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
30.06 – 02.07.2017 – wycieczka ....(Kotlina Kłodzka, Duszniki, Polanica, Kudowa, Wambierzyce);

Lipiec:
- bez przedsięwzięć                       

Sierpień:                                       
14.08.2017 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, grochówka; organiz. W. Bonczek

Wrzesień:
16.09.2017 – VII Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie Rojcy;(grochówka); organiz. W. Bonczek, B. Ćwioro, A. Lachowicz, J. Bruckner
08-10.09.2017 – autokarowa wycieczka do Wilna (Litwa)
podjęcie decyzji: upamiętnienie miejsca po byłej JW, X lecie RADAR-u w 2018 r., wniosek do planu współpracy na 2018 r.   odp. W. Bonczek

Październik:
06-08.10.2017 – 2 dniowa wycieczka na Słowację- termy);      

Listopad:
11.11.2017– Narodowe Święto Niepodległości, msza w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w); organiz. W. Bonczek

Grudzień:
18.12.2017 – X spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.   

O wszystkich przedsięwzięciach będziemy szczegółowo informować na naszej stronie internetowej: www.radar.radzionkow.pl
Ze swej strony oczekujemy udziału członków Stowarzyszenia, rodzin i sympatyków naszej działalności.
Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                           w imieniu Zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek

Walne Zebranie Członków zwołujemy na 28.02.2017 r. godz. 17.00.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu zarządu

                                                             Wojciech Bonczek:-)

Walne Zebranie Członków w dniu 31.01.2017 r. zostało odwołane.

Nowy termin WZCz zostanie podany do wiadomości wkrótce.

                                                                        W imieniu Zarządu
                                                                        Wojciech Bonczek

Obradujący w dniu 13.01.2017 r. zarząd Stowarzyszenia, podtrzymał decyzję z 04.11.2016 r. i postanowił:

Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 31.01.2017 r. o godz.17.00 (drugi termin 17.30) w salach restauracji RELAKS ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1.Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – księgowa;
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.Wybory władz Stowarzyszenia:
- prezesa zarządu,
- przewodniczącego komisji rewizyjnej,
- przewodniczącego sądu honorowego,
- członków zarządu,
- członków komisji rewizyjnej,
- członków sądu honorowego.
Uwaga: w razie konieczności zarząd dopuszcza możliwość przegłosowania zmian w obowiązującym Statucie Stowarzyszenia – tylko w kompetencji Walnego Zebrania.
11.Wybór komisji skrutacyjnej – przeprowadzenie wyborów.
12.Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2017 r. – prezes;
13.Dyskusja nad przedstawionym projektem;
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2017r.;
15.Sprawy organizacyjne;
16.Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących zarówno kandydatów do władz jak i dalszej działalności naszej społeczności.

 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                       /-/ Adam Tyszkiewicz                                                        /-/ Wojciech Bonczek

Zapraszam serdecznie na ostatnie już w tym roku spotkanie naszej RADAR-owej społeczności.


Spotkamy się już IX raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Restauracji „FIGARO” w Radzionkowie (budynek CK Karolinka) w czwartek 15.12.2016 r. o godz.17.00
Naszymi gośćmi będą:

 • burmistrz miasta Radzionków  
 • kierownik referatu promocji miasta
 • dowódca 330 kompanii radiotechnicznej
 • członkowie 17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej.

Posługę kapłańską spełni kapłan z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.

W programie: wręczenie legitymacji członkowskich,  złożenie gratulacji parom małżeńskim z okazji 50-lecia pożycia a także życzeń świąteczno-noworocznych tradycyjnym opłatkiem.

Spotkanie ubarwi występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk".
Dla wszystkich uczestników spotkania gorącą kolację przygotuje restauracja "FIGARO".  
Przygotowaliśmy również kalendarze na 2017 r.

                                                                                           Zapraszam
                                                                      w imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek

Uwaga! Do 14.12.2016 proszę potwierdzić obecność!

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Stowarzyszenia.

Obradujący w dniu 04.11.2016 r. zarząd Stowarzyszenia, w obliczu kończącej się kadencji wszystkich władz Stowarzyszenia, podjął decyzję, aby wybory połączyć ze sprawozdaniem z działalności za  rok 2016. Wobec realnych możliwości merytorycznego przygotowania takiego spotkania zarząd postanowił:
Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 31.01.2017 r. o godz.17.00 (drugi termin 17.30) w salach restauracji RELAKS.

Proponowany porządek WZCz to:

 1. Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
 3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
 4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
 5. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – księgowa;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków;
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
 10. Wybory władz Stowarzyszenia:
  - prezesa zarządu,
  - p-cego komisji rewizyjnej,
  - p-cego sądu honorowego,
  - członków zarządu,
  - członków komisji rewizyjnej,
  - członków sądu honorowego.
  Uwaga: w razie konieczności zarząd dopuszcza możliwość przegłosowania zmian w obowiązującym Statucie Stowarzyszenia – tylko w kompetencji Walnego Zebrania.
 11. Wybór komisji skrutacyjnej – przeprowadzenie wyborów.
 12. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2017 r. – prezes;
 13. Dyskusja nad przedstawionym projektem;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2017r.;
 15. Sprawy organizacyjne;
 16. Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących zarówno kandydatów do władz jak i dalszej działalności naszej społeczności.
Jednocześnie informujemy, iż nasze spotkanie opłatkowe zaplanowaliśmy w dniu 15.12.2016 r. o godz. 17.00 w Restauracji „FIGARO” (budynek CK „KAROLINKA” w Radzionkowie).
Zapraszamy również do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie, organizowanych 11.11.2016 r. przez UM Radzionków i nasze Stowarzyszenie.
 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                       /-/ Adam Tyszkiewicz                                                        /-/ Wojciech Bonczek

Program uroczystości w Radzionkowie:

 • 09.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny, ofiarowana przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych (kościół pw św. Wojciecha);
 • 10.30 – Uroczyste składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (Forum Miejskie – Plac Letochów).

                                              Zapraszamy serdecznie
                                               Członkowie Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „WETERAN” organizują spotkanie na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie ul. Księżogórska 90a.

ZimowitCelem spotkania jest zapoznanie z działalnością tej placówki.

Proponowany plan spotkania:

 • 14.00 – 14.30 – prezentacja działalności Ogrodu Botanicznego (sala projekcyjna w  budynku tuż przy basenach na Księżej Górze)
 • 14.30 – 16.00 – spacer po terenie Ogrodu – uroki jesieni
 • 16.00 – 18.00 – spotkanie uczestników przy grilu (kiełbaska, kaszanka, herbatka....itp)


Zgłoszenia udziału przyjmuję w terminie do 05.10.2016 r.
Koszt udziału: 5.00 zł – dla członków RADAR-u i WETERAN-a; 10.00 zł – pozostali uczestnicy.
Dojazd we własnym zakresie.
Zapraszamy serdecznie naszych członków i sympatyków.
                                                                                                
                                                                  Jarosław Wroński i Wojciech Bonczek

Już VII raz organizatorzy:

Urząd Miasta Radzionków i Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie zapraszają na Piknik Służb Mundurowych.

 

Swój udział na placu przy ul. Kużaja zapowiedzieli:
 • Straż Miejska Radzionków
 • Policja Radzionków
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Radzionkowa
 • 330 kompania radiotechniczna z Radzionkowa z najnowszą polską stacją radiolokacyjną

a także:

 • 5. Tarnogórski Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego
 • 6. Batalion Powietrznodesantowy z Lublińca
 • 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia
 • Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Bytomia
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień z Gliwic
 • Izba Celna z Katowic
 • Inspekcja Transportu Drogowego z Katowic
 • Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z Rudy Śląskiej
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
 • 17 Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmotoryzowanej
 • Powstań Śląskich „WETERAN” z Radzionkowa
 • 72 Tulski Pułk Piechoty
 • Grupa Operacyjna „Śląsk”
 • Policja Śląska 1920-1939

oraz

 • Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego z Tarnowskich Gór
 • Tomasz Stchlerowski – gry planszowe
 • GOPR – ścianka wspinaczkowa
 • WOPR – sprzęt

i tradycyjna grochówka wojskowa z kotła.

 

Atrakcji dla zwiedzających w różnym wieku nie zabraknie.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Wojciech Bonczek