Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Informujemy, iż w dniu 11.01.2016 r. odbyło się zebranie Zarządu w pełnym składzie.

W obradach wzięła również udział księgowa Stowarzyszenia. Szczegóły obrad zawiera stosowny protokół. Przyjęto harmonogram działań do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwały podsumują naszą działalność w 2015 r. a także zatwierdzą plan działania w bieżącym roku.

Oto najważniejsze przedsięwzięcia w okresie do WZCz:

  • 13.01.2016 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (Z. Białas i W. Bonczek);
  • 20.01.2016 – udział członków Zarządu w uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków z okazji 18 rocznicy restytucji praw miejskich;
  • 23.01.2016 – udział w spektaklu „Sylwester na bis” - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety);
  • 26.01.2016 – współorganizacja wycieczki młodzieży z bytomskiego Elektronika do 330 krt;
  • 27.01.2016 – udział członków Zarządu w „Radzionkowskiej Gali Wolontariatu”. W części artystycznej występ Zbigniewa Wodeckiego;
  • 06.02.2016 – zabawa karnawałowa wspólnie z kołem PCK – Restauracja RELAKS w Radzionkowie, koszt 75 zł/osob. Zapisy w bufecie restauracji;
  • 19.02.2016 – przeprowadzenie zawodów strzeleckich na hali MOSiR Radzionków. Dla młodzieży w czasie ferii zimowych. Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
  • 25.02.2016 – zwiedzanie Placówki Straży Granicznej w Zakopanem – dla dzieci z Radzionkowa podczas ich pobytu na zimowisku w czasie ferii;
  • 26 lub 27.02.2016 – obrady Komisji Rewizyjnej z udziałem księgowej, skarbnika oraz prezesa Zarządu;
  • 10.03.2016 – Walne Zebranie Członków – miejsce i godzina rozpoczęcia zostaną podane później

 

                                                                                                       W imieniu Zarządu
                                                                                                        Wojciech Bonczek