Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Władze Stowarzyszenia:

(wybrane mocą Walnego Zebrania w dniu 25.03.2021 r.)

Zarząd:
Ryszard Walc - prezes zarządu od 02.03.2023 r.
Jerzy Kasjaniuk - sekretarz
Zbigniew Białas - skarbnik
Barbara Ćwioro - Zastępca Prezesa od 02.06.2023 r.
Antoni Lachowicz - członek
Józef Bruckner   - członek

Komisja Rewizyjna:
Ryszard Łabno - przewodniczący
Urszula Kępa - zastępca przewodniczącego (od 01.03.2024 r.)
Adam Tyszkiewicz - sekretarz (od 01.03.2024 r.)

Sąd Honorowy:
Leszek Kępa - przewodniczący
Andrzej Rychło - zastępca przewodniczącego
Tadeusz Giś - sekretarz

Patent Honorowego Członka Stowarzyszenia nadano:
Ryszardowi Chmielewskiemu - zmarł 15.10.2013 r.
Henrykowi Seroce - zmarł 08.10.2018 r.
Alojzemu Skrzyszewskiemu - zmarł 07.04.2019 r.
Eugeniuszowi Zakrzewskiemu - zmarł 04.04.2019 r.
Teresie Grochalskiej - zmarła 10.06.2022 r.
Andrzejowi Grochalskiemu
Zofii Kuźniarzowej
Janowi Kuźniarzowi
Henrykowi Grądzkiemu
Antoninie Bonczek
Klementynie Giś
Tadeuszowi Giś
Janowi Lazar

Honorowy Prezes Stowarzyszenia
Wojciech Bonczek - od 02.03.2023 r.

Księgowa
Elżbieta Lazar

Foto
Przemysław Kałuski