Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Władze Stowarzyszenia:

(wybrane mocą Walnego Zebrania 25.03.2021 r.)

Zarząd:
Wojciech Bonczek - prezes
Ryszard Walc - zastępca prezesa
Jerzy Kasjaniuk - sekretarz
Zbigniew Białas - skarbnik
Barbara Ćwioro - członek
Antoni Lachowicz - członek
Józef Bruckner   - członek

Komisja Rewizyjna:
Ryszard Łabno - przewodniczący
Zbigniew Jasic - zastępca przewodniczącego
Stanisław Cichowski - sekretarz

Sąd Honorowy:
Leszek Kępa - przewodniczący
Andrzej Rychło - zastępca przewodniczącego
Tadeusz Giś - sekretarz

Patent Honorowego Członka Stowarzyszenia nadano:
Ryszardowi Chmielewskiemu - zmarł 15.10.2013 r.
Henrykowi Seroce - zmarł 08.10.2018 r.
Alojzemu Skrzyszewskiemu - zmarł 07.04.2019 r.
Eugeniuszowi Zakrzewskiemu - zmarł 04.04.2019 r.
Teresie Grochalskiej
Andrzejowi Grochalskiemu
Zofii Kuźniarzowej
Janowi Kuźniarzowi
Henrykowi Grądzkiemu

Księgowa
Elżbieta Lazar

Foto
Przemysław Kałuski