Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Walne Zebranie Członków w dniu 31.01.2017 r. zostało odwołane.

Nowy termin WZCz zostanie podany do wiadomości wkrótce.

                                                                        W imieniu Zarządu
                                                                        Wojciech Bonczek