Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

„RADAR” w Radzionkowie ...

Swoje dotychczasowe ”radarowe działania” postanowiliśmy sformalizować. W dniu 2 marca 2008 r. grupa inicjatywna w składzie:

 • płk rez. mgr inż. Leszek Kępa
 • ppłk w st. spocz. mgr inż. Wojciech Bonczek (decyzją MON nr 834 z 28.04.2014 r.: pułkownik)
 • mjr w st. spocz. inż. Jerzy Kasjaniuk
 • mjr rez. mgr inż. Marek Trawkowski
 • mjr rez. mgr inż. Adam Tyszkiewicz
 • mjr rez. mgr inż. Ryszard Walc
 • kpt. rez. mgr Wiesław Skowron
 • chor. w st. spocz. Antoni Szerszeń
 • dr Dobroniega Trawkowska
 • mgr Teresa Tyszkiewicz
 • Antonina Bonczek
 • Urszula Kępa
 • Stanisława Kasjaniuk
 • Łucja Walc
 • Elżbieta Skowron

postanowiła powołać

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie.

Wybrano Komitet Założycielski w składzie:

 • Wojciech Bonczek
 • Jerzy Kasjaniuk
 • Marek Trawkowski
 • Ryszard Walc

którego zadaniem było przygotowanie, wymaganych prawem, kompletu dokumentów do rejestracji Stowarzyszenia....w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokumenty złożono w Sądzie w dniu 7 marca.

Głównym celem powołanego Stowarzyszenia jest:

 • zachowanie od zapomnienia historii i tradycji jednostki Wojsk Radiotechnicznych w Radzionkowie oraz garnizonów gdzie pododdziały tej jednostki i ich prawni spadkobiercy stacjonowały i stacjonują;
 • obrona czci, honoru i godności żołnierzy polskich;
 • w miarę możliwości wspieranie pomocą członków Stowarzyszenia, ich rodzin a zwłaszcza dzieci w procesie ich edukacji oraz żołnierzy radiotechników rezerwistów i weteranów znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych;
 • podejmowanie działalności przy współpracy z resortem Obrony Narodowej i władzami samorządowymi w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego;
 • popieranie kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej z wykorzystaniem elementów turystyki, rekreacji i sportu;
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych do realizacji zadań statutowych;
 • obrona praw społecznych i socjalnych środowiska żołnierzy rezerwy i weteranów wojskowych;
 • prowadzenie środowiskowych klubów (świetlic) na potrzeby żołnierzy rezerwy i weteranów wojskowych, w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej i organizacyjnej;
 • działanie na rzecz integracji członków Stowarzyszenia i środowiska żołnierskiego oraz na rzecz uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Zyskać w przyszłości status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 


 

03.07.2008
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Zwolennicy i Sprzymierzeńcy naszej działalności.

Uprzejmie informujemy, iż powołane w dniu 2 marca 2008 roku

STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY RADIOTECHNIKÓW „RADAR” w Radzionkowie

Zostało 3 lipca wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000309479
Posiada nr identyfikacyjny REGON: 240957686
Nr identyfikacji podatkowej NIP: 645 246 30 78
Nr konta w BGŻ: 96 2030 0045 1110 0000 0269 5850

Adres naszej siedziby to:  41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 23
Tel. 32 387 00 77  fax 32 387 00 87   (udostępnione przez kolegę Ryszarda Walca)

W rok po 3 lipca 2008 r. możemy się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego. Teraz czas na działalność statutową.

Deklaracje członkowskie można dostarczać do siedziby osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nasza strona: www.radar.radzionkow.pl

Wpisowe tylko 10 zł a składka 100zł/rok
Zapraszamy i serdecznie pozdrawiamy

Wojciech Bonczek