Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Zarząd RADAR-u podczas obrad w dniu 13.01.2017 r. przyjął harmonogram działania Stowarzyszenia w bieżącym roku kalendarzowym.

Przedstawione niżej propozycje  decyzją sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 28.02.2017r. zostały uchwalone jako zobowiązujące:

Styczeń:
09.01.2017 – wizyta W. Bonczka w 31 brt Wrocław (przekazanie obowiązków d-cy 31 brt ppłk Kowalczuk – ppłk Cieślak);
11.01.2017 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (Z. Białas);
13.01.2017 – obrady Zarządu (przyg. materiałów na WZCz) ;
21.01.2017 – udział w spektaklu „Sylwester na bis" - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
30.01.2017 – obrady Komisji Rewizyjnej;
31.01.2017 – Walne Zebranie Członków - przełożone na 28.02.2017

Luty:
28.02.2017 – Walne Zebranie Członków w salach rest. RELAKS;

Marzec:
08.03.2017 19.00 - udział w spektaklu teatralnym „Wysokie napięcie" w Teatrze Nowym w Zabrzu - organiz. B. Ćwioro bilety w cenie 27 zł (dla niestowarzyszonych), członkowie gratis;
25.03.2017 - wycieczka jednodniowa do Bielska (Szyndzielnia, Zamek, Rynek itp.);

Kwiecień:
21-22.04.2017 - Wycieczka do 2 dniowa (Berlin, Poczdam);

Maj:
03.05.2017 – Święto Konstytucji 3 Maja:  msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w); organiz. W. Bonczek
19-21.05.2017– 3-dniowa wycieczka do „Ptasia Osada" – Białystok, Puszcza Białowieska, Supraśl, Hajnówka

Czerwiec:                                     
08-10.06.2017– XI Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa (grochówka), udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
30.06 – 02.07.2017 – wycieczka ....(Kotlina Kłodzka, Duszniki, Polanica, Kudowa, Wambierzyce);

Lipiec:
- bez przedsięwzięć                       

Sierpień:                                       
14.08.2017 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, grochówka; organiz. W. Bonczek

Wrzesień:
16.09.2017 – VII Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie Rojcy;(grochówka); organiz. W. Bonczek, B. Ćwioro, A. Lachowicz, J. Bruckner
08-10.09.2017 – autokarowa wycieczka do Wilna (Litwa)
podjęcie decyzji: upamiętnienie miejsca po byłej JW, X lecie RADAR-u w 2018 r., wniosek do planu współpracy na 2018 r.   odp. W. Bonczek

Październik:
06-08.10.2017 – 2 dniowa wycieczka na Słowację- termy);      

Listopad:
11.11.2017– Narodowe Święto Niepodległości, msza w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w); organiz. W. Bonczek

Grudzień:
18.12.2017 – X spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.   

O wszystkich przedsięwzięciach będziemy szczegółowo informować na naszej stronie internetowej: www.radar.radzionkow.pl
Ze swej strony oczekujemy udziału członków Stowarzyszenia, rodzin i sympatyków naszej działalności.
Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                           w imieniu Zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek