Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Członków Stowarzyszenia, a także sympatyków naszej działalności, serdecznie zapraszamy na wycieczkę krajoznawczą w dniach 18-20.09.2015 r. do Rzeszowa, Zamościa i Łańcuta.

Proponowany plan wycieczki:
18.09.2015 r.
06.45 – odjazd autokaru z Placu JP II w Radzionkowie
07.00 – odjazd z JW  Bytom
12.00 – 15.00 – zwiedzanie Rzeszowa z przewodnikiem (parking przy Hali Podpromie). Proponowany program zwiedzania miasta: Kościół Farny, Zespół Klasztorny Bernardynów z ogrodem (Klasztor Bernardynów z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i figurą Matki Boskiej Rzeszowskiej), ul. Grunwaldzka, ul. 3 Maja, Rynek z Ratuszem, Letni Pałac Lubomirskich (z zewnątrz), Aleja pod Kasztanami, multimedialne fontanny, Zamek Lubomirskich (z zewnątrz) Zwiedzanie nie obejmuje wnętrz obiektów: pałacu Lubomirskich, zamku, filharmonii, synagog.
15.00 – 17.00 – czas wolny (możliwość zwiedzenia podziemnej trasy turystycznej)
17.00 – 18.00 – przejazd do m. Manasterz (ok. 60 km), ośrodek „Zielona Przystań” (obiadokolacja i zakwaterowanie).

19.09.2015 r.
07.30 – śniadanie (bufet szwedzki)
09.00 – 10.30 przejazd do Zamościa (ok. 100 km)
10.30 – 15.00 zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem (od parkingu przy ul. Partyzantów)
15.00 – 17.00 czas wolny
17.00 – 18.30 – przejazd do Manasterza
18.30 – obiadokolacja
20.00 – biesiada przy ognisku.

20.09.2015 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – 10.00 – przejazd do Łańcuta (ok. 50 km)
10.00 – 13.00 – zwiedzanie Łańcuta z przewodnikiem (Zamek , wozownia, oranżeria, dla chętnych storczykownia)
13.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – czas wolny
17.00 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa.

Koszt udziału w wycieczce:

 • dla członków Stowarzyszenia - 200 zł
 • dla pozostałych osób - 300 zł

Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmuję do 10.09.2015 r.

                                                                                           Serdecznie zapraszam
                                                                                               Wojciech Bonczek

Z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i sympatyków naszej działalności do Ożarowic (Przedszkole przy ul. Sportowej) na uroczystości.

Plan na dzień 14.08.2015 (piątek) przedstawia się nastepująco:
15.45 – złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na miejscowym cmentarzu;
16.00 – początek uroczystości przed budynkiem Przedszkola (wystąpienie okolicznościowe, odegranie hymnu państwowego, wystawienie posterunku honorowego przed „Tablicą pamiątkową”, złożenie wiązanek kwiatów, występ zespołu chóralnego);
16.30 – początek zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o Puchar Wójta Gminy Ożarowice;
16.30 – biesiada uczestników spotkania przy wojskowej grochówce.

Udział w spotkaniu weźmie członek honorowy Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Alojzy Skrzyszewski – nasz senior.

Organizatorzy:
- Wójt Gminy Ożarowice
- Gminny Ośrodek Kultury w Tąpkowicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowicach
- 330 kompania radiotechniczna w Radzionkowie
- Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Tarnowskich Górach
oraz
Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie.

Serdecznie zapraszamy
                                        Adam Tyszkiewicz        i     Wojciech Bonczek  
                                             z-ca prezesa                  prezes zarządu

Uwaga:
Zgłoszenia imienne udziału przyjmuję telefonicznie w terminie do 11.08.2015 r.
Autokar będzie jechał po trasie: 14.45 – Stroszek; 15.00 JW. Bytom; 15.15 – CK Karolinka Radzionków.

Plan zamierzeń Zarządu w I półroczu 2015 został zrealizowany.

Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, sympatykom naszej działalności życzymy udanych wakacji i pięknego, zdrowego, rodzinnego wypoczynku.
Najbliższa impreza planowana jest na 14 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00 w Ożarowicach (szczegóły w stosownym czasie).

Z serdecznym pozdrowieniem w imieniu Zarządu
                                                                                      Wojciech Bonczek

Plan na II półrocze 2015 r.

Zapraszamy serdecznie dnia 11.06.2015 r. od godziny 16.00 na VII Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Radzionkowa organizowane na obiektach MOSIR-u na Księżej Górze.

Oferujemy:

 • strzelanie z broni pneumatycznej
 • strzelanie z łuku
 • naukę celowania przy użyciu trenażera „CYKLOP”
 • grochówkę dla uczestników zawodów
 • możliwość zwiedzenia nowo otwartego Ogrodu Botanicznego
 • inne atrakcje

                                                        
Organizatorzy:
MOSIR Radzionków i Stowarzyszenie RADAR w Radzionkowie


Program uroczystości w Radzionkowie:

08.30 – msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw św. Wojciecha
09.45 – uroczyste składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Szczegółowy program uroczystości miejskich na: www.radzionkow.pl


                                      Zapraszamy serdecznie.

Zamek Tarnowice Stare – wycieczka dnia 25.04.2015 r.

W sobotę 25 kwietnia 2015 r. organizujemy wyjazd do Tarnowskich Gór w celu zwiedzania Kompleksu Zamkowego Tarnowice Stare.
Proponowany program wycieczki:

 • 10.15 – odjazd autokaru z JW. Bytom
 • 10.30 – odjazd autokaru z CK Karolinka w Radzionkowie
 • 11.00 – godzinne zwiedzanie zamku
 • 12.00 – herbatka „U Wrochema”
 • 13.00 – powrót

Koszt udziału w wycieczce:
- dla członków Stowarzyszenia RADAR – gratis
- dla pozostałych uczestników – 10 zł.

Zapisy chętnych do udziału w wycieczce przyjmuje Adam Tyszkiewicz – tel. 693 279 911 w terminie do 20.04.2015 r.


                                                 Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu
                                                                                      Adam Tyszkiewicz i Wojciech Bonczek


W dniach 29-31.05.2015 r. planujemy wycieczkę do Warszawy.

Koszt udziału to:
- 300 zł dla członków RADAR-u
- 400 zł dla pozostałych osób.
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę, aby w terminie do 30 kwietnia 2015 r. zadeklarować swój udział w tym wyjeździe.
Zgłoszenia przyjmuję pod tel.: 604 618 558.

Przykładowy program wycieczki do Warszawy.

                                                                  Pozdrawiam
                                                                                       Wojciech Bonczek


Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie
członkom Stowarzyszenia i ich Rodzinom
oraz sympatykom naszej RADAR-owej działalności
składają w imieniu zarządu


Adam Tyszkiewicz i Wojciech Bonczek

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbyło się 05.03.2015 r. przyjęło roczny plan zamierzeń na 2015 r.
Oto najważniejsze przedsięwzięcia i terminy ich realizacji:

Kwiecień:
25.04.2015 – wycieczka autokarowa do „Kompleksu Zamkowego w Starych Tarnowicach”;  
Maj:
30.04-03.05.2015 – Święto Konstytucji 3 Maja: odsłonięcie postumentu Powstańców Śląskich na Górze Powstańców Śląskich (grochówka), msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z programem UM Radzionków);
16.05.2015 – europejska Noc Muzeów;
29-31.05.2015 – autokarowa wycieczka do Warszawy;  
Czerwiec:
11-14.06.2015 – Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa (grochówka), udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
Sierpień:
14.08.2015 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, (grochówka);
Wrzesień:
12.09.2015 – VI Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie Rojcy;(grochówka);
18-20.09.2015 – autokarowa wycieczka do Rzeszowa, Łańcuta, Zamościa:
Październik:
10-11.10.2015 – autokarowa wycieczka po trasie: Ustroń, Wisła, Salmopol, Żywiec.
Listopad:
11.11.2015 – Narodowe Święto Niepodległości, msza św. w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich;
Grudzień:
17.12.2015 – VIII spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

O wszystkich przedsięwzięciach będziemy szczegółowo informować na naszej stronie internetowej www.radar.radzionkow.pl.
Ze swej strony oczekujemy udziału członków Stowarzyszenia, rodzin i sympatyków naszej działalności.
Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                         w imieniu Zarządu
                                                                                              Wojciech Bonczek

Uchwałą Zarządu z 19.01.2015 r. na dzień 05.03.2015 r. zwołuję Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Początek obrad o godz. 17.00 w „Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” w Radzionkowie ul. Św. Wojciecha 118 (budynek dawnego dworca Radzionków Miasto).
Uwaga! W przypadku braku kworum, drugim terminem rozpoczęcia zebrania będzie w tym samym dniu godzina 17.30.
Nasze spotkanie zaczniemy od zwiedzenia otwartego w dniu 14.02.2015 r. „Centrum….” a następnie przeprowadzimy Walne Zebranie Członków.
Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania –– prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór przewodniczącego zebrania;
2.    Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.    Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.    Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.    Sprawozdanie finansowe za 2014 r. – księgowa;
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.    Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.    Podjęcie uchwał:
       - w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
       - w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
       - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.    Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2015 r.(załącznik) – prezes;
11.    Dyskusja nad przedstawionym projektem;
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2015 r.;
13.    Sprawy organizacyjne;
14.    Zakończenie zebrania.
                                                                                      Serdecznie zapraszam
                                                                                          Wojciech Bonczek

Wspólnie z GRH Powstań Śląskich WETERAN w Radzionkowie organizujemy zwiedzanie Muzeum Powstańców Śląskich w dniu 22.02.2015 r. (niedziela).

Muzeum mieści się w Świętochłowicach ul. Wiktora Polaka 1. Zwiedzanie trwa około 90 minut.
Odjazd autokaru o godz. 14.00 z placu przed CK Karolinka i o 14.15 przed JW w Bytomiu.
Zapisy do udziału w wycieczce przyjmuję do 20.02.2015 r.

Udział w wycieczce jest bezpłatny.
                

                                                                   Zapraszam serdecznie
                                                                       Wojciech Bonczek

Za nami „Sylwester Bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz Koncert Noworoczny w Radzionkowie...
Czas więc na: „Bal Karnawałowy 2015”.

Stowarzyszenie RADAR w Radzionkowie wraz z PCK SKARBEK Radzionków zapraszają na „Bal Karnawałowy 2015”, który odbędzie się w restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4 dnia 07.02.2015 r. od godz. 20.00 (do białego rana).

Program:
Biesiada z orkiestrą i regionalną kuchnią śląską, konkurs taneczny, wokalny i inne karnawałowe atrakcje, napoje wyskokowe we własnym zakresie.

Sprawy organizacyjne:

 • wielkość stolików (wg życzeń)
 • koszt uczestnictwa 75,00 zł/osoby
 • rezerwacja udziału w terminie do 05.02.2015 r. potwierdzona wpłatą w bufecie restauracji lub na konto RELAKS-u: 30 1050 1230 1000 0023 1901 5406 – z dopiskiem RADAR oraz w siedzibie RADAR-u w godz. 13.00 – 17.00 (codziennie od poniedziałku do piątku).

 Możliwość rezerwacji noclegu w miejscowym hotelu „RELAKS” - tel. 32 286 66 42 (koszt noclegu 40.00 zł/osoby).
                                                     
                                                                   Zapraszam serdecznie
                                                                       Wojciech Bonczek      

Tel.: 604 618 558 (przyjmuję zapisy)

Członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, sympatykom i zwolennikom naszej działalności
najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
 wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 Roku
 
składają w imieniu Zarządu


 Z-ca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
/-/ Adam Tyszkiewicz                                                     /-/ Wojciech Bonczek