Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i łuku. Konkurencje te będą rozegrane na gościnnych obiektach Księżej Góry już 12 czerwca od godz. 17.00.

 

W tym roku dla wszystkich uczestników zawodów: NIESPODZIANKA !!!

Szczegóły na: http://www.mosir.radzionkow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=142

                                                                          w imieniu Zarządu

                                                                          Wojciech Bonczek

25 maja 2014 r. Pułkownik Henryk Seroka ukończy 90 lat.


W kręgu najbliższych osób będzie świętował swój Jubileusz w domowych pieleszach.W czwartek 29 maja o 17-tej będą mieli okazję uhonorować Jubilata Jego byli współpracownicy w żołnierskiej drodze.Spotkanie zaplanowano w Casino Club w Chorzowie (dawny Klub Garnizonowy).

Więcej informacji na temat postaci Pułkownika Seroki znajdą Państwo TUTAJ

PROGRAM
OBCHODÓW ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA I WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO


2 maja

17.15 – „Przywrócenie tożsamości” – uroczystość odsłonięcia imiennych tablic nagrobnych na mogiłach Powstańców Śląskich na radzionkowskim cmentarzu, prowadzona przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „WETERAN” z udziałem żołnierzy 330 kompanii radiotechnicznej, Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR”, 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. Zbiórka przy kościele św. Wojciecha;

18.30Miejskie ognisko patriotyczne połączone ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych, prowadzonym przez Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”;

3 maja

10.00Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie, ofiarowana przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Radzionków;

11.30Składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na terenie Forum Miejskiego przy Placu Letochów. Uroczystość z udziałem warty honorowej wystawionej przez żołnierzy 330 kompanii radiotechnicznej i poczty sztandarowe organizacji miejskich.

Imprezy towarzyszące

1 – 4 maja – Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Ujeżdżeniu CDI. W programie dodatkowo m. in. Konkursy dla dzieci, występy taneczne.
Więcej informacji na: www.ham.com.pl/cdi

 

         W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam do uczestnictwa

                                                                                                          Wojciech Bonczek

 

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy

Wszystkim członkom Stowarzyszenia i ich Rodzinom,

Sympatykom i zwolennikom naszych RADAR-owych

działań życzymy: dużo małych radości z nastaniem wiosny i…….

                                                                          obfitego „zajączka”                                                    

 

 

                                                                                                                       ZARZĄD 

W dniu 6 maja (wtorek) 2014 r. odbędzie się wycieczka do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po zwiedzeniu BLT planowany jest też przejazd na pobliski 170 Posterunek Radiolokacyjny Dalekiego Zasięgu.

Proponowany plan wycieczki:
06.30 – wyjazd autokaru z Placu JP II – CK „KAROLINKA” w Radzionkowie
10.00 – planowany przyjazd do Łasku
10.00 – 13.00 – zwiedzanie Bazy podczas realizacji planu lotów na F-16 - http://www.32blot.wp.mil.pl/pl/1.html
13.00 – 14.00 – przejazd na posterunek radiolokacyjny
14.00 – 15.00 – zwiedzanie posterunku - http://www.31brt.wp.mil.pl/pl/11.html
15.00 – wyjazd z Wronowic w drogę powrotną do Radzionkowa.

W drodze powrotnej przerwa na obiad (w cenie wycieczki) - http://barskorpion.com/index.html

Koszt udziału w wycieczce:40,00 – członkowie Stowarzyszenia
                                       60,00 – pozostałe osoby.

Zgłoszenia udziału (imię, nazwisko, pesel) przyjmuję w terminie do 28 kwietnia.

 

                      W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam                

                                                                                                Wojciech Bonczek

INFORMACJA

      W siedzibie Zarządu są do wglądu wykonane foto-książki z dwóch najważniejszych wydarzeń w dotychczasowej działalności Stowarzyszenia:
- posadzenia „Dębu Pamięci” w Ożarowicach – 27.08.2011 r.
- 63 rocznicy powstania WRT – święto w Radzionkowie – 11.10.2013 r. 

Następne egzemplarze będą wykonane tylko po złożeniu indywidualnych zamówień.
Cena albumów to:
                                                - Ożarowice - ok. 100 zł
                                                - Radzionków - ok. 130 zł

Zaprezentujemy te wydawnictwa podczas spotkania w dniu 05.04.2014 r. Termin składania zamówień mija ostatecznie 12.04.2014 r.

                            Z serdecznymi  pozdrowieniami

                                                                                       Wojciech Bonczek

                                 

Spotkanie RADAR-u

      w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.

 

     Już w pierwszą sobotę kwietnia tj. 05.04.2014 r. zapraszamy wszystkich członków a także sympatyków naszej działalności do zwiedzenia w/w Muzeum. Początek spotkania o godz. 11.00 na parkingu przed wejściem. Dojazd możliwy miejskimi środkami komunikacji (autobus nr 73, 94, 608, 708 – przystanek: Muzeum Chleba).

Uczestnictwo w spotkaniu: dla członków Stowarzyszenia bezpłatne, dla pozostałych osób 12,00 (cena biletu wstępu).

Ze względów technicznych (przygotowywana niespodzianka) proszę o dokonywanie zapisów, które będę przyjmował telefonicznie (604 618 558) w terminie do 22 marca włącznie.

                                                     W imieniu Zarządu

                                                                                              Wojciech Bonczek

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podczas obrad w dniu 21.02.2014 r. uchwaliło „Plan pracy na 2014 rok”. Najważniejsze przedsięwzięcia to:

- w marcu – zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty repertuarowej Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Rozrywki w Chorzowie, kąpieliska w Bytomiu lub w Tarnowskich Górach czy też spacerów po Księżej Górze lub nad zalewem Nakło Chechło – dojazd możliwy miejskimi środkami komunikacji;

- w kwietniu – 05.04 – zebranie na terenie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Początek o 12.00 – szczegóły w specjalnym ogłoszeniu;

- w maju – 02-03.05 – udział w obchodach Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja w Radzionkowie; udział w jubileuszu 40-lecia 31 brt we Wrocławiu; wycieczka do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku; 90 rocznica urodzin płk. w st. spocz. Henryka Seroki;

- w czerwcu – udział w imprezach Dni Radzionkowa: 12.06 – strzelanie z broni pneumatycznej; 13.06 – korowód miejski; 14.06 – wręczenie nagród laureatom zawodów strzeleckich; wycieczka do Warszawy (2 dni);

- w lipcu – bez przedsięwzięć;

- w sierpniu – 15.08 – Święto Wojska Polskiegouroczystość w Ożarowicach wspólnie ze Związkiem Kombatantów;

- we wrześniu – 20.09 – VI Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie; wycieczka w rejon Bieszczadów (3 dni);

- w październiku – 15.10 – Święto WRT, uroczystość 40-lecia 3 BRT we Wrocławiu; wycieczka w rejon Sudetów;

- w listopadzie – 11.11 – Narodowe Święto Niepodległości w Radzionkowie;

- w grudniu – VII Radarowe Spotkanie Opłatkowe;

Uwaga: przed poszczególnymi imprezami będą szczegółowe informacje w stosownym czasie.

                                                    W imieniu Zarządu

                                                                                          Wojciech Bonczek

 

Stowarzyszenie RADAR w Radzionkowie wraz z PCK SKARBEK Radzionków

ZAPRASZAJĄ na „Bal Karnawałowy 2014”

który odbędzie się w restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4

22.02.2014 r. od godz. 20.00 (do białego rana)

Program:

Biesiada z orkiestrą i regionalną kuchnią śląską, konkurs taneczny, wokalny i inne karnawałowe atrakcje, napoje wyskokowe we własnym zakresie.

Sprawy organizacyjne:

- wielkość stolików (wg życzeń)

- koszt uczestnictwa 70,00 zł/osoby

- rezerwacja udziału w terminie do 19.02.2014 r. potwierdzona wpłatą w bufecie restauracji lub na konto RELAKS-u: 30 1050 1230 1000 0023 1901 5406

z dopiskiem: ”RADAR

Możliwość rezerwacji noclegu w miejscowym hotelu „RELAKS”

tel. 32 286 66 42 koszt 40.00 zł/osoby                     

Uchwałą Zarządu z 17.01.2014 r. na dzień 21.02.2014 r. zwołuję:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

- początek obrad o godz. 17.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Uwaga! W przypadku braku kworum, drugim terminem rozpoczęcia zebrania będzie w tym samym dniu godz. 17.30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – „Hymn Radiotechników” – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór przewodniczącego zebrania;

 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;

 3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;

 4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;

 5. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. – księgowa;

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;

 7. Wybór komisji uchwał i wniosków;

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 9. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;

  - w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;

  - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;

 1. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2014 r. – prezes;

 2. Dyskusja nad przedstawionym projektem;

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2014 r.;

 4. Sprawy organizacyjne;

 5. Zakończenie zebrania.

Wojciech Bonczek

Członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, sympatykom i zwolennikom naszej działalności

najserdeczniejsze życzenia

 zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła świąt

Bożego Narodzenia

oraz

 wszelkiej pomyślności w nadchodzącym

 2014 Roku

 składa w imieniu Zarządu

 Wojciech Bonczek

 

RADAR-owa wigilia 2013

     Zapraszam serdecznie na ostatnie już w tym roku spotkanie  naszej RADAR-owej społeczności. Spotkamy się już VI raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Centrum Kultury „KAROLINKA” – sala ”Zielona” (I piętro) o godz.18.00. Naszymi gośćmi będą:

 - burmistrz miasta Radzionków Gabriel Tobor

 - kierownik referatu promocji miasta Jarosław Wroński

 - dowódca 330 kompanii radiotechnicznej kpt. Rafał Wawrzyniak

 - szef kompanii st. chor. Krzysztof  Pociask

 - członkowie 17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej.

Posługę kapłańską spełni proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie ks. Damian Wojtyczka. 

W programie: projekcja filmu z uroczystości święta WRT „Bezpiecznie w powietrzu” oraz prezentacja wszystkich pamiątek jakie z tej okazji wpłynęły do  Stowarzyszenia.

Spotkanie ubarwi występ chóru  zespołu „Mały Śląsk”.

                                                                            wimieniu Zarządu     

                                                                            Wojciech Bonczek