Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

25 lutego 2020 r. spotkaliśmy się ostatni raz na Walnym Zebraniu Członków. Potem jeszcze zdążyliśmy uczestniczyć w spektaklu teatralnym 8 marca w Zabrzu. Wkrótce po tym terminie nasze życie, zarówno organizacyjne jak i osobiste, zdominowała pandemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia życia społecznego. Mija już prawie rok a pandemia nie ma zamiaru odpuścić. A rok się skończył i trzeba wykonać sprawozdania z działalności.
   
W istniejącej sytuacji, obradujący w dniu 26.02.2021 r. Zarząd, postanowił:
- przygotować Walne Zebranie Członków wg obowiązujących zasad statutowych;
- przedstawić członkom przygotowane materiały w formie „obiegowej” ;
- zobowiązać członków do akceptacji (lub nie) poprzez uzyskanie odpowiedzi drogą elektroniczną (sms lub e-mail) – równoznaczne z obecnością na zebraniu bez składania podpisu.

Aktualnie członkowie Zarządu pracują nad przygotowaniem i wysłaniem sprawozdawczych dokumentów finansowych.
Nasze zamierzenia na bieżący rok są skromne, ale zawsze możemy je wzbogacić,. kiedy tylko sytuacja na to będzie pozwalać

Zarząd wnioskuje też o przedłużenie kadencji wszystkich organów Stowarzyszenia na następne 4 lata.

Przypominamy też o obowiązku uiszczania składki członkowskiej, zwłaszcza tym osobom, które zalegają z wpłatą za ubiegły rok.

Pamiętajmy wszyscy o dokonaniu szczepień ochronnych przed koronawirusem, albowiem ZDROWIE nasze jest najważniejsze.

                                                                  Z najlepszymi życzeniami
                                                                        Wojciech Bonczek

Obradujący 26 listopada (w trybie on-line) Zarząd Stowarzyszenia przyjął do wiadomości:

  • relację Wojciecha Bonczka ze spotkania w dniu 16.11.2020 r. z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztofem Żabickim na okoliczność 70 – lecia powstania Wojsk Radiotechnicznych;
  • relację ze spotkania z Burmistrzem Miasta Radzionków Gabrielem Toborem w dniu 20 listopada br.

Ponieważ w aktualnej sytuacji kraju (pandemia) nie może się odbyć zaplanowane doroczne spotkanie opłatkowe postanowiono:

  • wysłać do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz instytucji i osób współpracujących z nami stosowne życzenia za pośrednictwem poczty;
  • nie wykonywać w tym roku tradycyjnego „Kalendarza na 2021 r.”

Zarząd podjął Uchwałę o nadaniu patentu i tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia niżej wymienionym osobom:
- Zofia Kuźniarz
- Jan Kuźniarz
- Henryk Grądzki

Postanowiono, iż Listy Gratulacyjne dla w/w osób zostaną wręczone przy najbliższej możliwej okazji zebrania ogólnego członków.   
            
                                                                            Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                       Wojciech Bonczek

16 listopada 2020 r. zostałem zaproszony na spotkanie z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych do Sali Tradycji 34 drop w Bytomiu. Z okazji 70 rocznicy powołania Wojsk Radiotechnicznych pan generał przekazał na moje ręce pamiątkowy puchar z dedykacją dla naszego Stowarzyszenia. Otrzymałem również medal pamiątkowy wybity z okazji 70-lecia Wojsk. Jednocześnie zostałem upoważniony do przekazania medalu pamiątkowego, przyznanemu również dla burmistrza miasta Radzionków pana Gabriela Tobora.

Korzystając z gościnności dowódcy dywizjonu pana ppłk. Grzegorza Gduli był czas, by przy tradycyjnej kawie powspominać trochę historii Wojsk Radiotechnicznych a także omówić aktualne, nurtujące naszą działalność problemy. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze zakończone przekazaniem pozdrowień dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
Pozostałe zdjęcia w Galerii.
                                                                                                          Wojciech Bonczek

Informujemy, że w związku z panującymi obostrzeniami w naszym kraju, w tym roku nie odbędą się oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W imieniu organizacji pozarządowych, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Placu Letochów złoży Burmistrz Miasta Gabriel Tobor. Przy pomniku posterunek honorowy wystawią żołnierze 330 Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa.

Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w kościele Św. Wojciecha o godz. 9.00.

15 października to dzień, w którym Wojska Radiotechniczne obchodzą swoje święto. Wszystkim Koleżankom i Kolegom naszego Stowarzyszenia przesyłamy z tej okazji serdeczne życzenia. Pozdrawiamy przede wszystkim radiotechników aktualnie odbywających służbę wojskową na straży granic powietrznych naszego kraju. Ślemy braterskie pozdrowienia do Kolegów w Jeleniej Górze.
W tak trudnej sytuacji związanej z pandemią nasze działania ograniczyliśmy do złożenia kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową”. Posterunek honorowy wystawili żołnierze z 330 krt. (zdjęcia w Galerii)
Życzę wszystkim ZDROWIA, ZDROWIA, ZDROWIA!!!!!!!!!!!!!

                                                W imieniu Zarządu
                                                Wojciech Bonczek

01.10.1945 – 10.09.2020

Urodził się we Włoszczowej. W 1965 r. ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową im. Rodziny Nalazków w Elblągu i został skierowany do dalszej służby w 14 batalionie radiotechnicznym w Chorzowie. Szkolił młodych żołnierzy.
W wyniku reorganizacji Wojsk Radiotechnicznych dalszą służbę odbywał w kompanii radiotechnicznej w Dolnej k/Strzelc Opolskich jako starszy operator urządzeń radiolokacyjnych. 33 batalion radiotechniczny w Radzionkowie był ostatnim a zarazem najdłuższym etapem Jego zawodowej służby.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości został skierowany na kurs chorążych do Jeleniej Góry.
Z racji swych umiejętności organizacyjnych a także predyspozycji do pracy z ludźmi zostało powierzone mu dowodzenie kompanią remontową, które sprawował do końca służby wojskowej tj 02.03.1990 r.
Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi.
Członkiem Stowarzyszenia był od 17.10.2009 r. aktywnie uczestnicząc w jego pracach na rzecz integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych. Posiadając stosowne uprawnienia (kierowca autobusu), kontynuował pracę po przejściu na emeryturę.
Nieuleczalna choroba wyrwała Go z naszych szeregów.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce 14.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 z kościoła Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu – Karbiu ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4.

Żonie, Córce i całej Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

                                          Cześć Jego Pamięci

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kierując się troską o bezpieczne życie w pandemii, podjęliśmy  jako Zarząd, decyzje, które zawarte są w załączonej niżej Uchwale z dnia 24.08.2020 r.
Łączę serdeczne pozdrowienia z nadzieją, iż przyjdzie czas na działanie w normalnych warunkach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Uchwała Zarządu

W istniejącej sytuacji  związanej z panującą w naszym kraju pandemią, Zarząd, podczas konsultacji telefonicznych  oraz spotkania w dniu 13.08.2020 r. przeanalizował stopień realizacji „Planu realizacji zamierzeń na 2020 r.” i postanowił:
1. zrezygnować z realizacji współorganizacji Mistrzostw Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku;
2. wobec odwołania obchodów 70-lecia WRT w Jeleniej Górze: zrezygnować z organizacji wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 16-18.10.2020 r. (odwołać rezerwację hotelu, przewodnika i autokaru);
3. realizować pozostałe punkty „Planu zamierzeń….” t.j.: 15.10.2020 – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” na terenie byłych koszar 33 brt; 11.11.2020 – udział w obchodach Święta Niepodległości w Radzionkowie (zgodnie z planem UM Radzionków); 17.12.2020 – doroczne spotkanie opłatkowe (jeśli warunki będą sprzyjały);
4. powiadomić Burmistrza Radzionkowa o naszej rezygnacji z przyznanych dotacji (1500 zł strzelanie i 1800 zł wycieczka do Jeleniej Góry);
5. treść niniejszej Uchwały doprowadzić do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                  Wojciech Bonczek

W dniu 30.06.2020 r. obradował zarząd Stowarzyszenia w pełnym składzie wraz z księgową i przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Podsumowaliśmy realizację planu w pierwszym półroczu tego roku. Oprócz obligatoryjnych sprawozdawczych czynności zarządu, od Dnia Kobiet nie udało się przeprowadzić zaplanowanych przedsięwzięć dla wszystkich członków Stowarzyszenia – przyczyną pandemia.
   
Z wielkim żalem wspomnieliśmy odejście na wieczną wartę:
- Wojciecha Lenczewskiego
- Wojciecha Walenciaka
- Stanisława Kujawę
- Alicję Szerszeń.
 
Liczymy na dzień dzisiejszy 62 członków i planujemy w II półroczu:
- lipiec – bez przedsięwzięć;
- sierpień – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Ożarowicach w dniu Święta Wojska Polskiego;
- wrzesień - przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej i łuku (w terminie uzgodnionym z MOSiR) – jeżeli będzie zgoda na przeprowadzenie zawodów;
- październik - złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Radzionkowie w dniu Święta WRT; wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 16-18.10.2020 r.;
- listopad – udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie;
- grudzień – doroczne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

Następnie przedstawiłem zebranym treść wykładu przygotowanego na sympozjum naukowe z okazji 70-lecia WRT. Temat to: „Integracja środowiska radiotechników po zmianach restrukturyzacyjnych ugrupowania WRT oraz jego rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego”.

Miłym zaskoczeniem dla mnie było złożenie przez zebranych życzeń z okazji mego kwietniowego Jubileuszu.Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia życzymy miłych wakacji, apelując  jednocześnie o odpowiedzialność. Korzystajmy nadal z maseczek i płynów do dezynfekcji, a tam gdzie to wymagane zachowujmy tzw. „dystans społeczny”. Życząc wszystkim dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie

                                                                                             w imieniu zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek

09.04.1945 – 13.06.2020

Urodziła się w Cielętnikach (powiat częstochowski, gmina Dąbrowa Zielona). Po ukończeniu I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach rozpoczęła pracę zawodową. Poprzez Spółdzielnię Ogrodniczą w Tarnowskich Górach, PRASBET na Stoszku, Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Bytomiu oraz BALTONĘ postanowili, wspólnie z mężem, uruchomić na Stroszku własną działalność gospodarczą.
Śmierć męża w 2011 roku spowodowała podjęcie decyzji o przeprowadzce do Świerklańca, przekazanie biznesu w godne ręce dzieciom a także uruchomiła jej społeczną naturę. Znalazła swe miejsce w Kole Gospodyń Wiejskich a z zespołem „KABARECIK” uczestniczyła w festiwalach, dożynkach, przeglądach, konkursach i różnego rodzaju spotkaniach o charakterze charytatywnym.
Zaznaczyła też swą obecność w Polskim Czerwonym Krzyżu, Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” w Radzionkowie.
Członkiem naszego Stowarzyszenia była od 17 września 2011 roku, aktywnie uczestnicząc w jego działalności – dusza towarzystwa, zawsze pogodna i uśmiechnięta.
 
Jej pożegnanie będzie miało miejsce w Świerklańcu w najbliższą środę 17 czerwca 2020 r. o godz 12.00 w kościele pw Chrystusa Króla ul. Kościelna 33.

Córkom, synowi, wnuczętom i prawnuczętom oraz całej Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

                                                                                  Cześć Jej Pamięci

 

16.07.1944 – 08.06.2020

Urodził się w Trzcinicy. Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej w latach 1964-1966 postanowił, po dwuletniej przerwie, wstąpić do wojska. Rozpoczął zawodową służbę wojskową w 19 pułku radiotechnicznym w Chorzowie.  Po likwidacji tegoż pułku został w 1973 r. skierowany do 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie. Służył do 1986 r. dając się poznać jako znakomity szef kompanii dowodzenia i automatyzacji. Jego pasją była troska o powierzonych mu ludzi i ich wyposażenie.
Podjął pracę w kopalni „Julian” w Piekarach Śląskich, najpierw w straży przemysłowej a później kierował pracą tajnej kancelarii. Skończył pracować w 2004 r.
Do naszego Stowarzyszenia został przyjęty 02.12.2009 r. Przez jedną kadencję był członkiem zarządu. Bardzo aktywny i zaangażowany w pracy społecznej. Niestety pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił mu czynnie uczestniczyć w pracy organizacji w ostatnich latach Jego życia.
 
Żonie, synom i wnuczętom składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Jego pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższy piątek 12 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 z kościoła pw św. Stanisława w Ożarowie (świętokrzyskie), ul. Sandomierska 7.

                                                                             Cześć Jego Pamięci

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Pragnę poinformować, iż w miniony piątek 29 maja dokonaliśmy wysłania „Sprawozdania finansowego za 2019 r”.
W ten sposób etap podsumowania i obowiązującej sprawozdawczości w formie elektronicznej mamy już za sobą.
Kilka dni temu zniesiono w naszym kraju kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. W przestrzeniach otwartych możemy poruszać się bez maseczek, powoli zaczynają funkcjonować restauracje i kawiarnie. Od 6 czerwca będą mogły działać w określonym reżimie sanitarnym kina, teatry i muzea. Życie powoli wraca do normy.
W Radzionkowie zbliża się do końca budowa  Rynku – na terenie dawnego PGR. Wcześniej oddano do użytku tereny rekreacyjne na Rojcy – naprzeciwko cmentarza. Prezentuję to na załączonych zdjęciach, zachęcając do odwiedzenia tych miejsc. Polecam również park na Księżej Górze z Ogrodem Botanicznym oraz nowo otwartą ścieżką rowerową do Piekar Śląskich.Począwszy od najbliższej środy tj. 3 czerwca, w pełnym zakresie działało będzie miejskie targowisko w Radzionkowie. Targ będzie otwarty z zachowaniem wszystkich procedur i środków bezpieczeństwa, wynikających z odpowiedniej ustawy oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji).

Nasze zamierzenia ujęte w planie na ten rok ulegają zmianie: termin zawodów strzeleckich został przesunięty na wrzesień – o szczegółach będziemy informować.
W minionym czasie przygotowałem materiał na sympozjum naukowe, które ma się odbyć w ramach obchodów 70-lecia Wojsk Radiotechnicznych. Temat wystąpienia to:
„Integracja środowiska radiotechników po zmianach restrukturyzacyjnych ugrupowania WRT oraz jego rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego”

Pragnę również poinformować, iż wszystkie sprawy związane z planowaną wycieczką do Jeleniej Góry zostały zamknięte (rezerwacja hotelu, przewodnik, plan pobytu, itd…). Mam nadzieję, iż dojdzie do skutku i będziemy mogli się spotkać.
Pragnę również powiedzieć, iż wykorzystując dużo czasu wolnego sporządziłem znaczną część opracowania pt. „Opowiedz mi Dziadku”.Jednocześnie nadal apeluję do Państwa o odpowiedzialność i ostrożność.
Sytuacja pandemiczna  jest nadal trudna. Wiele nauczyliśmy się w okresie ostatnich miesięcy, wiele wiemy o tym, jak postępować, aby być odpowiedzialnym za siebie i zdrowie innych.   
Wymagajmy od siebie więcej niż wynika to z zaleceń i przepisów!!!

„Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie……...”

                                                                                                                     Wojciech Bonczek