Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

20 kwietnia 2013 r. organizujemy wycieczkę do Krakowa.
Proponowany program wycieczki:
08.00 – wyjazd z Radzionkowa (CK „KAROLINKA”)
10.30 – Muzeum Lotnictwa Kraków – Czyżyny (zwiedzanie z przewodnikiem)
12.30 – czas wolny do 13.45 (możliwość zwiedzania muzeum pod Rynkiem)
13.45 – zbiórka przy Sukiennicach od strony Wieży Ratusza
14.00 – 15.00 – obiad w restauracji „BORDO” (ul. Gołębia)
15.00 – 18.00 – zwiedzanie Kazimierza (z przewodnikiem)
18.00 – 20.00 – „Piwnica pod Baranami” – udział w recitalu artysty (Alosza Awdiejew)
20.00 – spacer po Krakowie i powrót do Radzionkowa.

Trasa przejazdu: Radzionków – Bytom JW – Będzin – Sławków – Olkusz – Kraków
Na pokładzie autokaru bufet (kawa, herbata, woda).
Koszt wycieczki: 80.00 zł – członkowie RADAR-u 100.00 zł – pozostałe osoby
Zapisy( wraz z należnością) w terminie do 15.04.2013 r. przyjmują: Stanisław Kujawa (na Stroszku), Wojciech Bonczek (w Radzionkowie) lub na konto ING BŚ 21 1050 1243 1000 0010 0311 2859
Kierownikiem wycieczki jest Jan Kuźniarz

Wojciech Bonczek

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia w imieniu całego Zarządu składam najserdeczniejsze życzenia. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt, rodzinnego ciepła i przepełnionych radością spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka...

Wojciech Bonczek


Walne Zebranie w dniu 20 marca dokonało rozliczenia rezultatów minionego roku i udzieliło absolutorium Zarządowi.
Uchwaliliśmy również plan działania na rok bieżący. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęliśmy Ryszarda Łabno. Uhonorowaliśmy byłych członków Zarządu, Urszulę Kępę i Marka Trawkowskiego, za ich dokonania w pracy Zarządu pierwszej kadencji. Podziękowaliśmy również dowódcy kompanii radiotechnicznej kpt. Rafałowi Wawrzyniakowi i Patrykowi Wiśniowskiemu (dowódcy zespołu patriotyczno-obronnego) za znakomitą dotychczasową współpracę w organizacji imprez dla miejscowej społeczności. W końcowej fazie naszego spotkania złożyliśmy serdeczne życzenia złotym Jubilatom - Zofii i Janowi Kuźniarzom, którym wkrótce minie 50 rocznica ich szczęśliwego pożycia.
Zakończyliśmy nasze spotkanie wzajemnymi życzeniami z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.


Uchwałą zarządu z 01.03.2013 r. na dzień 20 marca zwołuję:

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

– początek o godz.17.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

W przypadku braku kworum, drugim terminem będzie w tym samym dniu godzina 17.30.

Porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 20.03.2013 r.

1. Otwarcie zebrania –„Hymn Radiotechników” – prezes - powołanie protokolanta - wybór przewodniczącego WZC
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący WZC
3. Przedstawienie przebiegu WZC – przewodniczący WZC
4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności Zarządu – prezes
5. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. – skarbnik
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji

7. Wybór Komisji Uchwał
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwał: - nr 1 – w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu - nr 2 – w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu - nr 3 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność
10. Wyróżnienia za działalność na rzecz Stowarzyszenia – prezes
11. Przedstawienie projektu Planu Działalności Zarządu na 2013 r. – prezes
12. Dyskusja nad przedstawionym projektem
13. Podjęcie uchwały: - nr 4 – w sprawie przyjęcia Planu Działalności Zarządu na 2013 r.
14. Złożenie życzeń Zofii i Janowi Kuźniarzom z okazji 50-lecia ich związku małżeńskiego
15. Zakończenie zebrania – przewodniczący WZC.

Wojciech Bonczek

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie
ZAPRASZA
na „BAL KARNAWAŁOWY 2013
który odbędzie się w Radzionkowie w restauracji „RELAX” ul. Męczenników Oświęcimia 4
9 lutego 2013 r. od godz. 20.00 (do białego rana)

Program:
biesiada z orkiestrą i regionalną kuchnią śląską, konkurs taneczny, wokalny i inne karnawałowo-ostatkowe atrakcje, napoje wyskokowe we własnym guście i zakresie.

Sprawy organizacyjne:
- wielkość stolików (wg życzeń)
- koszt uczestnictwa od osoby 75
- rezerwacja udziału w terminie do 4 lutego 2013 r. potwierdzona wpłatą na konto:
Wojciech Bonczek ING BŚ 21 1050 1243 1000 0010 0311 2859
lub w siedzibie Stowarzyszenia.

Możliwość rezerwacji noclegu w miejscowym hotelu: „RELAX” – tel.: 32 286 66 42 Koszt 40.00 zł/osob.

Wszelkich informacji udziela organizator: Wojciech Bonczek tel.: 604 618 558

***********
Szanowna/y Koleżanko/Kolego
– dotrzyj z tą informacją do tych, którym nam się nie udało,
miejsca dla chętnych na pewno nie zabraknie.

Do zobaczenia !!!

Na tegoroczne, piąte już, nasze przedświąteczne spotkanie zapraszamy serdecznie członków Stowarzyszenia w dniu 17.12.2012 o godz. 17.00 do restauracji RELAKS w Radzionkowie.
Naszymi gośćmi będą: burmistrz i rzecznik prasowy UM Radzionków, przedstawiciele kompanii radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa oraz delegacja uczniów 17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej.

W programie naszego spotkania:
- sprawozdanie ze spotkania z v-ce ministrem ON Czesławem Mroczkiem w dniu 30.11.2012 r. oraz obchodów Święta Niepodległości
- wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia (kontynuacja Walnego Zebrania z 08.11.2012)
- wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom
- składanie życzeń świąteczno – noworocznych
- tradycyjna kolacja i wspólne kolędowanie.

Posługę kapłańską zapewni wikariusz parafii pw św. Wojciecha z Radzionkowa.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam
Wojciech Bonczek


30 listopada 2012 r. zostaliśmy zaproszeni do Tarnowskich Gór na spotkanie z sekretarzem stanu MON, posłem Czesławem Mroczkiem. W spotkaniu uczestniczyli również: poseł Tomasz Głogowski – gospodarz spotkania i poseł sejmiku śląskiego Gustaw Jochlik – były burmistrz Radzionkowa.

Przybyłym na spotkanie przedstawicielom naszego Stowarzyszenia towarzyszył przedstawiciel Urzędu Miasta Radzionków Jarosław Wroński.

To ograniczone czasem trwania spotkanie obfitowało wymianą doświadczeń, dotyczących pracy organizacji pozarządowych w kraju i naszym regionie. Na zakończenie wiceminister zapoznał się z naszą „Kroniką” do której dokonał wpisu:

„Pozostaję pod wielkim wrażeniem naszego spotkania, państwa poglądów i dokonań. Życzę, by ten zapał nie wygasł i był wielkim źródłem państwa satysfakcji.

Serdecznie pozdrawiam

Czesław Mroczek

wiceminister obrony narodowej”

Społeczność naszego Stowarzyszenia reprezentowali: Jan Kuźniarz, Ryszard Walc, Andrzej Rychło, Jan Lazar, Antonina Bonczek, Patryk Wiśniowski i niżej podpisany

Wojciech Bonczek

Foto: Przemysław Kałuski – w zakładce: Galerie

 

Podczas obrad w dniu 8 listopada dokonaliśmy podsumowania 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia.
Sprawozdanie Zarządu wygłosił jego prezes – Wojciech Bonczek.
Komisja Rewizyjna została zobligowana do przedstawienia stosownego sprawozdania po zakończeniu roku budżetowego 2012 (księgowa na leczeniu szpitalno-uzdrowiskowym).
Sąd Honorowy nie miał sposobności do działania w mijającej kadencji.

 

Za ogromne zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia Zarząd postanowił wyróżnić Dyplomem Uznania i nagrodą rzeczową n/w osoby:
- Ryszarda Walca
- Jerzego Kolebuka
- Józefa Brucknera
- Jerzego Milewskiego
- Henryka Serka
- Elżbietę Lazar
- Przemysława Kałuskiego.

Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującym władzom i postanowili:
- przedłużyć mandat prezesa Zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Sądu Honorowego na następną 4-letnią kadencję
- przyjąć rezygnację z prac Zarządu Urszuli Kępy i Marka Trawkowskiego (sprawy osobiste)
- wybrać w skład Zarządu Stanisława Kujawę
- nie zmieniać składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

Wybory uzupełniające do Zarządu postanowiono przeprowadzić na następnym zebraniu w dniu 17 grudnia br.

W drugiej części obrad uczciliśmy godnie : - 90-tą rocznicę urodzin ppłk w st. spocz. Alojzego Skrzyszewskiego – nestora wojsk radiotechnicznych - 80-tą rocznicę urodzin mjr w st. spocz. Eugeniusza Zakrzewskiego, któremu nadaliśmy Patent Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia - 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego Teresy i Andrzeja Grochalskich (ppłk w st. spocz.).
Pozostałe zdjęcia z zebrania w zakładce: Galeria

 

Wojciech Bonczek

8 października 2012 r. skończyła się 4-letnia kadencja obecnych władz naszego Stowarzyszenia.
W związku z powyższym uchwałą zarządu z 06.09.2012 r. na dzień 8 listopada zwołuję:
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – początek o godz. 18.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
3. Wręczenie przyznanych wyróżnień.
4. Złożenie życzeń Jubilatom (Alojzy Skrzyszewski, Eugeniusz Zakrzewski).

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Przeprowadzenie wyborów: - prezesa Zarządu - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przewodniczącego Sądu Honorowego - Zarządu - Komisji Rewizyjnej - Sądu Honorowego.
7. Ukonstytuowanie nowo wybranych organów Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski, dyskusja.
9. Wystąpienie nowego prezesa Zarządu.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Uwaga: Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku nie spełnienia tego warunku lecz przy obecności co najmniej ¼ ogółu członków, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia Walnego Zebrania w pierwszym terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia

Wojciech Bonczek

Z okazji nadchodzącego Święta Wojsk Radiotechnicznych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:

- owocnych rezultatów w służbie  - wszystkim żołnierzom stojącym na straży polskiego nieba;

- miłych wspomnień z okresu odbytej służby wojskowej – weteranom naszych Wojsk;

- radosnego świętowania dla wszystkich związanych zawodowo i rodzinnie z funkcjonowaniem
Wojsk Radiotechnicznych w różnych strukturach naszych Sił Zbrojnych


w imieniu Zarządu

Prezes

Wojciech Bonczek

 

 

26 sierpnia 2012 r., w samo południe, w szpitalu w Bytomiu, po ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega mjr w st. spocz. *Andrzej Zaprzał*.
Urodził się 26.03.1943 r. Służbę wojskową pełnił od 28.09.1962 - do 04.05.1987r. Ukończył Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze. Po rocznym pobycie w Poznaniu został przeniesiony do Ożarowic a później Radzionkowa. Rok temu wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Ożarowicach. Służbę wojskową ukończył na stanowisku starszego oficera operacyjnego stanowiska dowodzenia.
Członek Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie od 10.10.2008 r.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższą środę 29 sierpnia 2012 r. w Bytomiu - Szombierkach ul. Wyzwolenia o godz. 10.00.

*Cześć Jego Pamięci *