Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

10 czerwca na terenie Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego Księża Góra odbywać się będą XII Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu. Turniej rozpocznie się o godzinie 16:00, a oficjalne zakończenie i wręczenie nagród przewidziane jest około godziny 19:00.
Podczas trwania mistrzostw odbędą się pokazy sprawności bojowej w wykonaniu 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. Żołnierze 330 kompanii radiotechnicznej z Radzionkowa umożliwią naukę poprawnego celowania przy użyciu trenażera CYKLOP.
Tradycyjnie zapisy w dniu zawodów. Dla uczestników i kibiców przewidziany jest poczęstunek - wojskowa grochówka.

Serdecznie zapraszamy   
                                                                                                                   Wojciech Bonczek

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor złożył dzisiaj symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Posterunek honorowy wystawili żołnierze 330 Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych oraz 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. Z kolei o godzinie 10.00, w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz żyjących i zmarłych kombatantów.
Wszystkim Państwu życzymy udanego świętowania w gronie najbliższych oraz dużo zdrowia w tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich czasie.

Delegacja Radar-u złożyła kwiaty w godzinach popołudniowych (patrz Galeria).

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 25.03.2021 r. Walne Zebranie Członków przyjęło (w trybie „obiegowym” - jednogłośnie) propozycję planu naszej działalności w 2021 r., który wygląda następująco:

Styczeń
- 11.01.2021 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, opracowanie wniosków do UM na dofinansowanie przedsięwzięć w 2021 r.;

Luty
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 25.03.2021 - 17.30 – Walne Zebranie Członków (metodą obiegową głosowanie poprzez sms lub e-mail);

Kwiecień
- bez przedsięwzięć

Maj
- 03.05.2021 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków;
- 28.05.2021 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 46 rocznica powstania, Wrocław (osoby zaproszone przez organizatorów);

Czerwiec
- 10.06.2021 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Wspólnie z MOSiR, 330 krt i 17 RDPZ; Dotacja z UM na nagrody i grochówkę – 1500 zł;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2021 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów - „Dąb Pamięci” w Ożarowicach;

Wrzesień
- wycieczka turystyczno-krajoznawcza (miejsce do ustalenia, jeżeli warunki sanitarne pozwolą);

Październik
- 15.10.2021 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie; Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” – decyzja UM R-w;

Listopad
- 11.11.2021 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków;

Grudzień
- 16.12.2021 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                    W imieniu Zarządu
                                                                    Wojciech Bonczek

25 lutego 2020 r. spotkaliśmy się ostatni raz na Walnym Zebraniu Członków. Potem jeszcze zdążyliśmy uczestniczyć w spektaklu teatralnym 8 marca w Zabrzu. Wkrótce po tym terminie nasze życie, zarówno organizacyjne jak i osobiste, zdominowała pandemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia życia społecznego. Mija już prawie rok a pandemia nie ma zamiaru odpuścić. A rok się skończył i trzeba wykonać sprawozdania z działalności.
   
W istniejącej sytuacji, obradujący w dniu 26.02.2021 r. Zarząd, postanowił:
- przygotować Walne Zebranie Członków wg obowiązujących zasad statutowych;
- przedstawić członkom przygotowane materiały w formie „obiegowej” ;
- zobowiązać członków do akceptacji (lub nie) poprzez uzyskanie odpowiedzi drogą elektroniczną (sms lub e-mail) – równoznaczne z obecnością na zebraniu bez składania podpisu.

Aktualnie członkowie Zarządu pracują nad przygotowaniem i wysłaniem sprawozdawczych dokumentów finansowych.
Nasze zamierzenia na bieżący rok są skromne, ale zawsze możemy je wzbogacić,. kiedy tylko sytuacja na to będzie pozwalać

Zarząd wnioskuje też o przedłużenie kadencji wszystkich organów Stowarzyszenia na następne 4 lata.

Przypominamy też o obowiązku uiszczania składki członkowskiej, zwłaszcza tym osobom, które zalegają z wpłatą za ubiegły rok.

Pamiętajmy wszyscy o dokonaniu szczepień ochronnych przed koronawirusem, albowiem ZDROWIE nasze jest najważniejsze.

                                                                  Z najlepszymi życzeniami
                                                                        Wojciech Bonczek

Obradujący 26 listopada (w trybie on-line) Zarząd Stowarzyszenia przyjął do wiadomości:

  • relację Wojciecha Bonczka ze spotkania w dniu 16.11.2020 r. z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztofem Żabickim na okoliczność 70 – lecia powstania Wojsk Radiotechnicznych;
  • relację ze spotkania z Burmistrzem Miasta Radzionków Gabrielem Toborem w dniu 20 listopada br.

Ponieważ w aktualnej sytuacji kraju (pandemia) nie może się odbyć zaplanowane doroczne spotkanie opłatkowe postanowiono:

  • wysłać do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz instytucji i osób współpracujących z nami stosowne życzenia za pośrednictwem poczty;
  • nie wykonywać w tym roku tradycyjnego „Kalendarza na 2021 r.”

Zarząd podjął Uchwałę o nadaniu patentu i tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia niżej wymienionym osobom:
- Zofia Kuźniarz
- Jan Kuźniarz
- Henryk Grądzki

Postanowiono, iż Listy Gratulacyjne dla w/w osób zostaną wręczone przy najbliższej możliwej okazji zebrania ogólnego członków.   
            
                                                                            Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                       Wojciech Bonczek

16 listopada 2020 r. zostałem zaproszony na spotkanie z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych do Sali Tradycji 34 drop w Bytomiu. Z okazji 70 rocznicy powołania Wojsk Radiotechnicznych pan generał przekazał na moje ręce pamiątkowy puchar z dedykacją dla naszego Stowarzyszenia. Otrzymałem również medal pamiątkowy wybity z okazji 70-lecia Wojsk. Jednocześnie zostałem upoważniony do przekazania medalu pamiątkowego, przyznanemu również dla burmistrza miasta Radzionków pana Gabriela Tobora.

Korzystając z gościnności dowódcy dywizjonu pana ppłk. Grzegorza Gduli był czas, by przy tradycyjnej kawie powspominać trochę historii Wojsk Radiotechnicznych a także omówić aktualne, nurtujące naszą działalność problemy. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze zakończone przekazaniem pozdrowień dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
Pozostałe zdjęcia w Galerii.
                                                                                                          Wojciech Bonczek

Informujemy, że w związku z panującymi obostrzeniami w naszym kraju, w tym roku nie odbędą się oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W imieniu organizacji pozarządowych, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Placu Letochów złoży Burmistrz Miasta Gabriel Tobor. Przy pomniku posterunek honorowy wystawią żołnierze 330 Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa.

Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w kościele Św. Wojciecha o godz. 9.00.

15 października to dzień, w którym Wojska Radiotechniczne obchodzą swoje święto. Wszystkim Koleżankom i Kolegom naszego Stowarzyszenia przesyłamy z tej okazji serdeczne życzenia. Pozdrawiamy przede wszystkim radiotechników aktualnie odbywających służbę wojskową na straży granic powietrznych naszego kraju. Ślemy braterskie pozdrowienia do Kolegów w Jeleniej Górze.
W tak trudnej sytuacji związanej z pandemią nasze działania ograniczyliśmy do złożenia kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową”. Posterunek honorowy wystawili żołnierze z 330 krt. (zdjęcia w Galerii)
Życzę wszystkim ZDROWIA, ZDROWIA, ZDROWIA!!!!!!!!!!!!!

                                                W imieniu Zarządu
                                                Wojciech Bonczek