Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Lista członków Stowarzyszenia:

Leszek Kępa
Urszula Kępa
Adam Tyszkiewicz
Teresa Tyszkiewicz
Wojciech Bonczek
Antonina Bonczek
Ryszard Walc
Łucja Walc
Elżbieta Skowron
Jerzy Kasjaniuk
Stanisława Kasjaniuk
Arkadiusz Białacki
Józef Bruckner
Stanisław Mitka
Jacek Kuczyński
Henryk Grądzki
Jan Kuźniarz
Zofia Kuźniarz
Roman Blitek
Jan Lazar
Ryszard Łączyk
Jan Moskwa
Andrzej Grochalski
Grażyna Bień
Elżbieta Lazar
Grażyna Cieślicka
Elżbieta Lenczewska
Julia Bruckner
Barbara Ćwioro
Wiesława Waniel
Barbara Kujawa
Jerzy Milewski
Jerzy Kolebuk
Andrzej Rychło
Zbigniew Białas
Bożena Wasilewska
Anna Grądzka
Janina Mielczarek
Klementyna Giś
Tadeusz Giś
Jolanta Oleś - Kuczyńska
Ryszard Łabno
Antoni Lachowicz
Stefania Herc
Janina Mitka
Anna Warchocka
Jerzy Budniak
Jadwiga Synowiec
Paweł Szymański
Krystyna Duraczek
Marek Olszewski
Wiesław Lekki