Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Wojciech Walenciak

06.02.1943 - 08.05.2020

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze w 1964 r. Przez całe 30 lat zawodowej służby wojskowej (1961-1991) żołnierz Wojsk Radiotechnicznych. Zaczynał jako technik dyżurny, następnie dowódca stacji radiolokacyjnej, dowódca kompanii radiotechnicznej w Raszkowie k/Ostrowa Wielkopolskiego, zastępca dowódcy 35 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu - Strachowicach a kończył jako starszy oficer analizy sytuacji powietrznej stanowiska dowodzenia 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu.

Był członkiem Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie od 21.10.2008 r. wnosząc swe bogate doświadczenie w programową jego działalność.

Czynnie zaangażowany w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowie Wielkopolskim w którym jako prezes Oddziału został wyróżniony Odznaką Honorową I stopnia.

 

Za swą służbę oraz działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jego ostatnie pożegnanie będzie miało 15.05.2020 r. (piątek)

o godz. 13.10 na cmentarzu komunalnym nr 2 Poznań – Junikowo

ul. Grunwaldzka 305.

 

Żonie, synowi i pozostałej Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia po Jego śmierci.

 

Cześć Jego Pamięci

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kolejny tydzień przyszło nam żyć w rzeczywistości nieodłącznie związanej z ogłoszoną w kraju epidemią. Na szczęście zdążyliśmy przeprowadzić Walne Zebranie Członków w normalnych jeszcze warunkach. Mamy wykonane wszystkie dokumenty sprawozdawcze a pozostało nam jedynie wysłanie sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia został jednak przesunięty i wkrótce to uczynimy. Działamy jednak na bieżąco wykorzystując techniczne środki komunikowania.
      
Ze zrozumiałych względów zmieniły się uwarunkowania do realizacji planowych zamierzeń:
- nie będzie wycieczki w kwietniu;
- nie będzie uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Radzionkowie w dniu Święta Konstytucji 3 Maja;
- zostały odwołane Dni Radzionkowa.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju. O podjętych decyzjach będziemy powiadamiać w dotychczasowym trybie (sms i nasza strona internetowa).

Od dzisiaj „poluzowania w ograniczeniach” - władze umożliwiają nam dostęp do lasów i parków. Warto więc skorzystać z wizyty we wszystkich zielonych miejscach, które znajdują się blisko Waszych miejsc zamieszkania. Pamiętajmy jednak o koniecznych maseczkach a także innych obowiązujących ograniczeniach.

Najważniejsze wszak jest zdrowie, którego powinniśmy za wszelką cenę chronić.

                    Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie pięknie……………

                                                   Pozdrawiam wszystkich serdecznie
                                                                 Wojciech Bonczek

Dzieląc się jajkiem w te szczególne w tym roku Święta, wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia,
ich Rodzinom i sympatykom naszej działalności życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście,
a zgoda niech zawsze gości.

Radości, siły i nadziei czerpanych z tych Świąt.

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…
Wesołego Alleluja  

Z najlepszymi życzeniami w imieniu Zarządu
Wojciech Bonczek

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 25.02.2020 r. Walne Zebranie Członków przyjęło propozycję planu naszej działalności w 2020 r.,  który wyglądają następująco:

Styczeń
- 04.01.2020 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób  w CK Karolinka (Z. Białas + 1);
- 04.01.2020 – udział w koncercie „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety); org. B. Ćwioro;
- 08.01.2020 – doroczne spotkanie z burmistrzem  w CK Karolinka (Z. Białas i W. Bonczek);
- 10.01.2020 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 23.01.2020 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; (koordynator W.Bonczek);
- 28.01.2020 – udział w Koncercie Karnawałowym Orkiestry Wojskowej w Bytomiu – Benefis Pawła Szczota – B. Ćwioro i W. Bonczek;

Luty
- 07.02.2020 – udział w pożegnaniu gen. broni Michała Sikory (G. Tobor i W. Bonczek);
- 17.02.2020 – obrady zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 25.02.2020 - Walne Zebranie Członków – o 17.30 – II termin to 18.00;

Marzec
- 08.03.2020 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Okno na parlament” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia); org. B. Ćwioro;
- 23.03.2020 - obrady zarządu: wysłanie dokumentów finansowych (CIT 8 i sprawozdanie finansowe) za 2019 r. do US;

Kwiecień
- 25.04.2020 – wycieczka 1- dniowa -  Rejs statkiem po Kanale Gliwickim; W przypadku ograniczeń epidemiologicznych będzie przesunięta na inny termin;    

Maj
- 03.05.2020 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 4 ;

Czerwiec
- 18.06.2020 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; org. W Bonczek + zespół; Dotacja z UM 1500 zł;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2020 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów- „Dąb Pamięci”  w Ożarowicach;
                        
Wrzesień
- 07.09.2020 – Gwarki – Tarnowskie Góry. Korowód miejski; 17 RDPZ + sam. z 330 krt;

Październik
- 15.10.2020 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie;
- 16 - 18.10.2020 – wycieczka 3-dniowa do Kotliny Jeleniogórskiej z udziałem w centralnych obchodach 70 rocznicy utworzenia Wojsk Radiotechnicznych; - org. …..; Dotacja z UM 1800 zł;

Listopad
- 11.11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 2.

Grudzień
-  17.12.2020 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                                          W imieniu Zarządu
                                                                                           Wojciech Bonczek

P.S. Wszystkie informacje są na stronie. W Aktualnościach planowane zamierzenia, a w Galerii zdjęcia po zrealizowanych – łatwo sprawdzić co będzie a co faktycznie się odbyło.

Obradujący w dniu 10.01.2020 r. zarząd Stowarzyszenia postanowił:

Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 25.02.2020 r. o godz.17.30 (II termin o 18.00) w salach restauracji „RELAKS” ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1. Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego zebrania;
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – księgowa;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7. Wybór komisji uchwał i wniosków;
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
- w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2020 r. – prezes;
11. Dyskusja nad przedstawionym projektem;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2020 r.;
13. Sprawy organizacyjne.
14. Zakończenie zebrania.
Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących dalszej działalności naszej społeczności.
Uwaga:!!! do 23.02.2020 r. proszę potwierdzić obecność na zebraniu wysyłając sms na nr: 604 618 558 o treści TAK.


                                Zastępca Prezesa                                                               Prezes Zarządu
                                /-/ Ryszard Walc                                                              /-/ Wojciech Bonczek

Urodził się 27.03.1950 r. w Końskich. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze, którą ukończył w 1971 r. Został wówczas skierowany do pełnienia dalszej służby w 19 pułku radiotechnicznym w Chorzowie gdzie skierowano Go do kompanii radiotechnicznej w Ożarowicach na stanowisko technika stacji radiolokacyjnej. Po zmianie dyslokacji batalionu z Ożarowic do Radzionkowa w 1973 r. zostało powierzone mu dowództwo radiowysokościomierza w miejscowej kompanii radiolokacyjnej. Następnie służył jako inspektor bhp w sekcji technicznej. W lipcu 1984 r. (ze względów rodzinnych) został przeniesiony z 33 batalionu do JW w Kielcach, by po krótkim czasie zakończyć swą przygodę z wojskiem. Po przejściu do rezerwy zajął się biznesem – spełnił swe wielkie marzenie! Założył firmę MUSLI – KLEX w Kielcach, którą prowadził do końca życia.
Był szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Swoim niezwykle pogodnym usposobieniem sprawiał, że zarówno wśród najbliższych a także wśród kolegów wprowadzał nastrój pełny wzajemnej życzliwości i zaufania a przede wszystkim radości. Był członkiem Stowarzyszenia od 06.05.2009 r.

Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce 05.02.2020 r. (środa) o godz. 11.30 w Morawicy ul. Spacerowa 5 – kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy a następnie na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie ul. Cmentarna 5 (~20 km).
Cześć Jego Pamięci

P.S. Osoby zainteresowane przejazdem zorganizowanym na uroczystości pogrzebowe proszone są o zgłoszenie udziału do kolegi Ryszarda Walca (tel.: 505 112 221) w terminie do 03.02.2020 r. Planowany wyjazd w środę o godz. 07.30 – siedziba firmy RAJD ul. Męczenników Oświęcimia 23.

Informuję uprzejmie, iż obradujący w dniu 10.01.2020 r. Zarząd przyjął propozycję planu naszej działalności w I kwartale 2020 r. wg wstępnych założeń, które wyglądają następująco:

Styczeń
- 04.01.2020 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób (Z.Białas+1) w CK Karolinka;
- 08.01.2020 – doroczne spotkanie z burmistrzem (Bonczek, Białas) w CK Karolinka;
- 10.01.2020 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 23.01.2020 - przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; koordynator W.Bonczek; Plan zajęć podczas ferii w R-wie opublikowany;

Luty
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);
- 25.02.2020 r. 17.30 – w sali kominkowej restauracji RELAKS – Walne Zebranie Członków (będzie dodatkowe zawiadomienie);

Marzec
- 08.03.2020 r. 18.00 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Okno na parlament” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia) – org. B. Ćwioro a termin zapisów upływa 31.01.2020! Bilety w cenie 37 zł, dojazd autokarem;

OKNO NA PARLAMENT
Ray Cooney
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Marcin Sławiński
Scenografia i kostiumy: Anna Sekuła
„Okno na parlament” to lekka i niezwykle zabawna komedia pomyłek i fałszywych tożsamości, w której precyzyjnie skonstruowana intryga i brawurowe tempo akcji, ani na chwilę nie dają widzowi odetchnąć… Pewnego razu w luksusowym apartamencie londyńskiego hotelu minister brytyjskiego rządu i romansująca z nim sekretarka opozycji znajdują zwłoki… Chcąc uniknąć skandalu postanawiają zatuszować całą sprawę. Czy to się uda, biorąc pod uwagę przeszkadzający im ciągle personel hotelu, zazdrosnego męża i kilka innych osób, w tym także samego nieboszczyka? Musicie się Państwo przekonać sami!!!

Spektakl „Okno na parlament” zafunduje Państwu blisko dwie godziny nieustającego śmiechu!!! Tego nie można przegapić!!!
obsada:
Jolanta Niestrój-Malisz – POKOJÓWKA
Joanna Romaniak – PAMELA
Dorota Rusek-Binowska – JANE WORTHINGTON
Renata Spinek – GLADYS
Grzegorz Cinkowski – GEORGE PIGDEN
Andrzej Kroczyński – KIEROWNIK
Robert Lubawy – KELNER
Jakub Piwowarczyk – RONNIE
Zbigniew Stryj – RICHARD WILLEY
Marian Wiśniewski – CIAŁO- styczeń

Premiera styczeń 2020

Spotkamy się już XII raz w swojej społecznej działalności.

Tym razem będzie to w Restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4 w poniedziałek 16.12.2019 r. o godz.17.30 - sala kominkowa na I piętrze.

 

Naszymi gośćmi będą:
•    burmistrz miasta Radzionków
•    kierownik referatu promocji miasta Radzionków
•    dowódca 330 kompanii radiotechnicznej Radzionków
•    prezes zarządu - dowódca 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej
Posługę kapłańską spełni kapłan z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.
W programie: projekcja filmu z wycieczki do Gdyni, złożenie życzeń urodzinowych 80-letnim Jubilatom a przede wszystkim życzeń świąteczno-noworocznych tradycyjnym opłatkiem.

Spotkanie ubarwi występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk".
Dla wszystkich uczestników spotkania gorącą kolację przygotuje restauracja "RELAKS".  
Przygotowaliśmy również kalendarze na 2020 r.

                                                                                           Zapraszam
                                                                      w imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek

Uwaga! Do 13.12.2019 proszę koniecznie potwierdzić obecność!

Burmistrz Miasta Radzionków zaprasza na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie, współorganizowane przez Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar”. 11-go listopada o godzinie 9:00 uroczystości rozpocznie odprawiona msza św., w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha, w intencji Ojczyzny.

Następnie, o godzinie 10.30 uczestnicy uroczystości, wśród których będą między innymi samorządowcy, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, i służb mundurowych, młodzież i uczniowie oraz delegacje większości radzionkowskich organizacji pozarządowych, zbiorą się i uroczyście złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na Forum Miejskim na Placu Letochów.

Zapraszamy także na wydarzenia towarzyszące:
9 listopada - Mistrzostwa Radzionkowa w Piłce Nożnej Halowej z okazji Dnia Niepodległości, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
10 listopada - 18:00 Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, Centrum Kultury "Karolinka". Bilety do nabycia w kasie centrum.
16 listopada - 17:00 "Przidom do nos po niyszporach", Centrum Kultury "Karolinka". Wstęp wolny.
17 listopada - 17:00 14. Gorczycki Festiwal "Koncert w ciemności" Cracow Royal Singers, kościół pw. św.Wojciecha. Wstęp wolny.

 

Proponowany program wycieczki:

07.30 – odjazd z Radzionkowa (CK „Karolinka”)
08.00 – odjazd z Bytomia (JW przy ul. Oświęcimskiej)
11.30 – 14.30 – zwiedzanie kopalni (trasa turystyczna)
14.30 – 15.30 – obiad
15.30 – 17.00 – czas wolny w centrum Bochni
17.00 – odjazd w drogę powrotną do Radzionkowa
19.00 – planowana godzina powrotu.

Trasa przejazdu autokaru uzależniona od składu uczestników.
Koszt uczestnictwa to: 60,00 zł – członkowie RADAR-u (wstęp z funduszu Stowarzyszenia)
                                 100,00 zł – pozostali uczestnicy.
Autokar z firmy RAJD w Radzionkowie. Do dyspozycji uczestników gorące napoje na pokładzie.
Ubezpieczenie NW.
Wycieczka dojdzie do skutku przy minimum 30 uczestnikach.
Zapisy przyjmuję w terminie do 18.10.2019 r.
Zapraszam serdecznie w imieniu Zarządu

                             Wojciech Bonczek

Informacje praktyczne

 1. Temperatura w kopalni 15-17 °C, wilgotność powietrza 70%.
 2. Zaleca się, aby zwiedzający zabrali ze sobą ciepłą odzież i wygodne obuwie.
 3. Na trasie turystycznej do pokonania jest około 700 schodów.
 4. Pobyt pod ziemią odbywa się pod opieką przewodnika.
 5. Zjazd do kopalni jest zabroniony dla osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 6. Do kopalni mogą samodzielnie zjeżdżać tylko osoby pełnoletnie.
 7. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. W kopalni zabrania się posiadania lub palenia tytoniu oraz posiadania środków do wzniecania ognia.
 9. Dodatkowa usługa przewodnicka w języku polskim: pobyt do 3 godzin 150 zł, pobyt nocny 250 zł.
 10. Dodatkowa usługa przewodnicka w języku obcym: pobyt do 3 godzin 210 zł, pobyt nocny 300 zł.
 11. Dodatkowa usługa flisacka 230 zł.
 12. Biuro Obsługi Turystycznej nie dysponuje przechowalnią bagażu.
 13. Przeciwwskazania do zjazdu: niewydolność krążeniowa i oddechowa oraz klaustrofobia.
 14. Zjazdy do kopalni odbywają się szybem Campi, ul. Campi 15.
 15. Pobierz regulamin zwiedzania Kopalni Soli Bochnia

Proponowany program wycieczki turystycznej:

27.09.2019
08.00 – wyjazd z Radzionkowa
08.30 – wyjazd z Bytomia (JW ul. Oświęcimska)
13.00 – zwiedzanie Zamku w Baranowie Sandomierskim
16.30 – zwiedzanie Leżajska (Klasztor oo. Bernardynów -Organy)
18.00 – przejazd do miejsca zakwaterowania: „Zielona Przystań” w Manasterzu; obiadokolacja;

28.09.2019
08.00 – śniadanie
09.00 – wyjazd do Sanoka (zwiedzanie skansenu)
13.00 – przejazd do Arłamowa (zwiedzanie ośrodka rekreacyjnego „Hotel Arłamów”)
17.00 – powrót do Manasterza. Po obiadokolacji, dla chętnych udział w niedzielnej mszy św. (18.00) w miejscowym kościele
20.00 – spotkanie przy ognisku ze specjałami regionalnymi;

29.09.2019
08.00 – śniadanie
09.00 – wyjazd do Jarosławia (zwiedzanie miasta wielu kultur)
14.00 – powrót do Manasterza na obiad
15.00 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa
około 20.00 – przyjazd do Radzionkowa.

Uwaga: można zamówić miejscowe specjały: (kiełbasę i inne wędliny, miód, napoje…) u p. Leona tel.: 692 902 260 (do 25.09.2019).

Koszt udziału w wycieczce to:
300,00 zł/osobę - dla członków Stowarzyszenia
400,00 zł/osobę - dla pozostałych osób.

Zgłoszenia udziału przyjmuję w terminie do 15.09.2019 r.
Wycieczka dojdzie do skutku przy minimum 30 uczestnikach.
Kierownikiem wycieczki będzie Barbara Ćwioro

                                                                                    Zapraszam serdecznie w imieniu zarządu
                                                                                                   Wojciech Bonczek