Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

1. LOGO

 

2. STATUT RADAR

 

3. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

4. RODO

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie,
ul. Męczenników Oświęcimia 23, 41-922 Radzionków
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27.04.2016 r. RODO)

Stowarzyszenie „RADAR” jest organizacją NGO wyłącznie statutową i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Organizacja ma swoją siedzibę w jednym lokalu przy ul. Męczenników Oświęcimia 23 w Radzionkowie i tutaj prowadzi działalność związaną z przetwarzaniem danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych ma ograniczona ilość osób to jest:
- zarząd stowarzyszenia
- komisja rewizyjna
- księgowa.

Nie  korzystamy z pomocy osób z zewnątrz, jak też wolontariuszy. Praktycznie, dostęp do danych i ich przetwarzania spoczywa na: prezesie zarządu, skarbniku i księgowej. Stosowną dokumentację sporządzają oni na komputerach osobistych, wyposażonych w programy antywirusowe i hasła dostępu.

Przetwarzane są dane wszystkich członków stowarzyszenia (aktualnie 70 osób).  Dane członków przetwarzane są w formie papierowej i na komputerze. Pozostałe dokumenty przechowywane są w metalowym sejfie. Stowarzyszenie nie posiada własnej infrastruktury IT i nie korzysta z rozwiązań technologicznych zewnętrznej firmy.  

W związku z wejściem w życie unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO w dokumentacji stowarzyszenia przeprowadzono przegląd wszystkich dokumentów i danych osobowych, jakie stowarzyszenie obecnie posiada.

Ustalono, że wymogi statutowe nakładają obowiązek prowadzenia niezbędnej dokumentacji i te dokumenty są nadal potrzebne do prowadzenia działalności, a mianowicie:
- deklaracje członkowskie,
- ewidencja członków,
- wykaz opłacanych składek,
- dokumentacja stowarzyszenia i pieczęć,
- dokumenty księgowe,
- wyciągi z banku,
- listy uczestników wycieczek,
- kronika stowarzyszenia.

Prowadzenie wyżej wymienionych dokumentów wymaga gromadzenia i przetwarzania niektórych danych osobowych. Wszyscy członkowie stowarzyszenia powinni złożyć deklaracje członkowskie zawierające ich dane osobowe (w załączniku).
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia naruszającego prawa osób, których dane są przetwarzane jest minimalne a jego skala wynosi 2 w skali od 1 do 10 i jest niska, ponieważ musiałoby się to wiązać z utratą komputera lub z zagubieniem dokumentów w formie papierowej.
Dane osobowe części członków tzn. imię, nazwisko i pesel udostępnia się na zewnątrz firmom ubezpieczającym tylko w przypadku organizowania wycieczek (tylko jako załącznik do polisy – bez przekazania listy), ponieważ są takie wymogi ubezpieczycieli.
Możliwymi źródłami zagrożeń mogą być użytkownicy systemów informatycznych, osoby o przestępczych zamiarach, złośliwe oprogramowanie, awarie lub klęski żywiołowe.
Dane członków stowarzyszenia pozostają w dokumentacji bezterminowo. W stowarzyszeniu nigdy nie doszło do utraty i wycieku danych.  
Nie planuje się wdrażania projektów wymagających przetwarzania danych wrażliwych.
Na posiedzeniach zarządu i walnych zebraniach organizacji zwraca się szczególną uwagę na wytwarzanie i przesyłanie niezbędnych dokumentów zawierających dane osobowe. Przypomina się również o prawie członków do dostępu do zgromadzonych danych, do ich poprawy lub wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych.
Na dzień dzisiejszy polityka stowarzyszenia nie wymaga zmian ani wdrażania jakichś nowych technologii z zakresu zabezpieczeń.
                                  

                                                                                        W imieniu Zarządu
                                                                                                  Prezes
                                                                                        Wojciech Bonczek

Załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych