Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie
ZAPRASZA
na „BAL KARNAWAŁOWY 2013
który odbędzie się w Radzionkowie w restauracji „RELAX” ul. Męczenników Oświęcimia 4
9 lutego 2013 r. od godz. 20.00 (do białego rana)

Program:
biesiada z orkiestrą i regionalną kuchnią śląską, konkurs taneczny, wokalny i inne karnawałowo-ostatkowe atrakcje, napoje wyskokowe we własnym guście i zakresie.

Sprawy organizacyjne:
- wielkość stolików (wg życzeń)
- koszt uczestnictwa od osoby 75
- rezerwacja udziału w terminie do 4 lutego 2013 r. potwierdzona wpłatą na konto:
Wojciech Bonczek ING BŚ 21 1050 1243 1000 0010 0311 2859
lub w siedzibie Stowarzyszenia.

Możliwość rezerwacji noclegu w miejscowym hotelu: „RELAX” – tel.: 32 286 66 42 Koszt 40.00 zł/osob.

Wszelkich informacji udziela organizator: Wojciech Bonczek tel.: 604 618 558

***********
Szanowna/y Koleżanko/Kolego
– dotrzyj z tą informacją do tych, którym nam się nie udało,
miejsca dla chętnych na pewno nie zabraknie.

Do zobaczenia !!!

Na tegoroczne, piąte już, nasze przedświąteczne spotkanie zapraszamy serdecznie członków Stowarzyszenia w dniu 17.12.2012 o godz. 17.00 do restauracji RELAKS w Radzionkowie.
Naszymi gośćmi będą: burmistrz i rzecznik prasowy UM Radzionków, przedstawiciele kompanii radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa oraz delegacja uczniów 17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej.

W programie naszego spotkania:
- sprawozdanie ze spotkania z v-ce ministrem ON Czesławem Mroczkiem w dniu 30.11.2012 r. oraz obchodów Święta Niepodległości
- wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia (kontynuacja Walnego Zebrania z 08.11.2012)
- wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom
- składanie życzeń świąteczno – noworocznych
- tradycyjna kolacja i wspólne kolędowanie.

Posługę kapłańską zapewni wikariusz parafii pw św. Wojciecha z Radzionkowa.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam
Wojciech Bonczek


30 listopada 2012 r. zostaliśmy zaproszeni do Tarnowskich Gór na spotkanie z sekretarzem stanu MON, posłem Czesławem Mroczkiem. W spotkaniu uczestniczyli również: poseł Tomasz Głogowski – gospodarz spotkania i poseł sejmiku śląskiego Gustaw Jochlik – były burmistrz Radzionkowa.

Przybyłym na spotkanie przedstawicielom naszego Stowarzyszenia towarzyszył przedstawiciel Urzędu Miasta Radzionków Jarosław Wroński.

To ograniczone czasem trwania spotkanie obfitowało wymianą doświadczeń, dotyczących pracy organizacji pozarządowych w kraju i naszym regionie. Na zakończenie wiceminister zapoznał się z naszą „Kroniką” do której dokonał wpisu:

„Pozostaję pod wielkim wrażeniem naszego spotkania, państwa poglądów i dokonań. Życzę, by ten zapał nie wygasł i był wielkim źródłem państwa satysfakcji.

Serdecznie pozdrawiam

Czesław Mroczek

wiceminister obrony narodowej”

Społeczność naszego Stowarzyszenia reprezentowali: Jan Kuźniarz, Ryszard Walc, Andrzej Rychło, Jan Lazar, Antonina Bonczek, Patryk Wiśniowski i niżej podpisany

Wojciech Bonczek

Foto: Przemysław Kałuski – w zakładce: Galerie

 

Podczas obrad w dniu 8 listopada dokonaliśmy podsumowania 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia.
Sprawozdanie Zarządu wygłosił jego prezes – Wojciech Bonczek.
Komisja Rewizyjna została zobligowana do przedstawienia stosownego sprawozdania po zakończeniu roku budżetowego 2012 (księgowa na leczeniu szpitalno-uzdrowiskowym).
Sąd Honorowy nie miał sposobności do działania w mijającej kadencji.

 

Za ogromne zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia Zarząd postanowił wyróżnić Dyplomem Uznania i nagrodą rzeczową n/w osoby:
- Ryszarda Walca
- Jerzego Kolebuka
- Józefa Brucknera
- Jerzego Milewskiego
- Henryka Serka
- Elżbietę Lazar
- Przemysława Kałuskiego.

Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującym władzom i postanowili:
- przedłużyć mandat prezesa Zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Sądu Honorowego na następną 4-letnią kadencję
- przyjąć rezygnację z prac Zarządu Urszuli Kępy i Marka Trawkowskiego (sprawy osobiste)
- wybrać w skład Zarządu Stanisława Kujawę
- nie zmieniać składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

Wybory uzupełniające do Zarządu postanowiono przeprowadzić na następnym zebraniu w dniu 17 grudnia br.

W drugiej części obrad uczciliśmy godnie : - 90-tą rocznicę urodzin ppłk w st. spocz. Alojzego Skrzyszewskiego – nestora wojsk radiotechnicznych - 80-tą rocznicę urodzin mjr w st. spocz. Eugeniusza Zakrzewskiego, któremu nadaliśmy Patent Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia - 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego Teresy i Andrzeja Grochalskich (ppłk w st. spocz.).
Pozostałe zdjęcia z zebrania w zakładce: Galeria

 

Wojciech Bonczek

8 października 2012 r. skończyła się 4-letnia kadencja obecnych władz naszego Stowarzyszenia.
W związku z powyższym uchwałą zarządu z 06.09.2012 r. na dzień 8 listopada zwołuję:
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – początek o godz. 18.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
3. Wręczenie przyznanych wyróżnień.
4. Złożenie życzeń Jubilatom (Alojzy Skrzyszewski, Eugeniusz Zakrzewski).

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Przeprowadzenie wyborów: - prezesa Zarządu - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przewodniczącego Sądu Honorowego - Zarządu - Komisji Rewizyjnej - Sądu Honorowego.
7. Ukonstytuowanie nowo wybranych organów Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski, dyskusja.
9. Wystąpienie nowego prezesa Zarządu.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Uwaga: Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku nie spełnienia tego warunku lecz przy obecności co najmniej ¼ ogółu członków, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia Walnego Zebrania w pierwszym terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia

Wojciech Bonczek

Z okazji nadchodzącego Święta Wojsk Radiotechnicznych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:

- owocnych rezultatów w służbie  - wszystkim żołnierzom stojącym na straży polskiego nieba;

- miłych wspomnień z okresu odbytej służby wojskowej – weteranom naszych Wojsk;

- radosnego świętowania dla wszystkich związanych zawodowo i rodzinnie z funkcjonowaniem
Wojsk Radiotechnicznych w różnych strukturach naszych Sił Zbrojnych


w imieniu Zarządu

Prezes

Wojciech Bonczek

 

 

26 sierpnia 2012 r., w samo południe, w szpitalu w Bytomiu, po ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega mjr w st. spocz. *Andrzej Zaprzał*.
Urodził się 26.03.1943 r. Służbę wojskową pełnił od 28.09.1962 - do 04.05.1987r. Ukończył Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze. Po rocznym pobycie w Poznaniu został przeniesiony do Ożarowic a później Radzionkowa. Rok temu wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Ożarowicach. Służbę wojskową ukończył na stanowisku starszego oficera operacyjnego stanowiska dowodzenia.
Członek Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie od 10.10.2008 r.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższą środę 29 sierpnia 2012 r. w Bytomiu - Szombierkach ul. Wyzwolenia o godz. 10.00.

*Cześć Jego Pamięci *

W dniach 22 i 23 września 2012 r.organizujemy wycieczkę wg n/w planu:


22.09.2012

07.00 – wyjazd autokaru z Pl. Jana Pawła II, CK „KAROLINKA” w R-wie

07.10 – odjazd z ul. Szymały

07.20 – odjazd z ul. Fredry w Bytomiu (parking przed JW.)

08.10 – odjazd ze Sławkowa

~11.30 – przyjazd do Sandomierza

11.30 – 15.30 – zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem PTTK(w tym 1 godz. indywidualnie)

15.30 – wyjazd do Nałęczowa

17.30 – przyjazd do Nałęczowa (obiadokolacja, ognisko i nocleg).


23.09.2012

08.30 – śniadanie

09.00 –wyjazd do Kazimierza Dolnego

09.30 – 12.30 zwiedzanie Kazimierza (1 godz. rejs po Wiśle,1 godz. podróż meleksami po   okolicy, 1 godz. na indywidualne zwiedzanie)

12.30 – wyjazd z Kazimierza Dolnego

15.00 – przyjazd do Baranowa Sandomierskiego

15.00 – 17.00 – zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego w Baranowie (1 godz. z przewodnikiem, 1 godz. indywidualnie)

17.00 – wyjazd z Baranowa

20.30 – powrót do Sławkowa

21.20 – powrót do Bytomia

21.30 – powrót do Radzionkowa i zakończenie wycieczki.

Koszt  uczestnictwa 1 osoby w wycieczce:

- dla członków RADAR-u   - 130

- dla pozostałych osób       - 165 zł.

Zapisy wraz z wpłatą (gotówką) przyjmuję w terminie do 15 września 2012 r.


Z serdecznym pozdrowieniem

Wojciech Bonczek


P.S.
Na pokładzie autokaru serwujemy napoje zimne i gorące. Drugie śniadanie w pierwszym dniu – we własnym zakresie.

Informuję uprzejmie, iż zaplanowane przez Zarząd przedsięwzięcia na I półrocze 2012 r. zostały zrealizowane.

 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia życzę miłych wakacji.

 

Najważniejsze imprezy zaplanowane w II półroczu to:

- 15.09.2012       – III Piknik Militarny (na błoniach Rojcy)

- 22-23.09.2012 – wycieczka do Sandomierza i Kazimierza n/Wisłą

- po 10.10.2012 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze – koniec kadencji obecnego Zarządu

- 08.11.2012      - uroczystość 90-rocznicy urodzin ppłk. w st. spocz. Alojzego Skrzyszewskiego – Honorowego Członka Stowarzyszenia

- 19.11.2012 – uroczystość 80-rocznicy urodzin  mjr. w st. spocz. Eugeniusza Zakrzewskiego

- 11.11.2012      - uroczystość Święta Niepodległości

- ok. 17.12.2012 -  tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Szczegółowe informacje w stosownym czasie.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu

Wojciech Bonczek