Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

W dniach 17-19.09.2013 r. organizujemy wycieczkę do tatrzańskich dolin z bazą w Bukowinie.

Proponowany plan wycieczki:

17.09.2013 r. 08.00 – wyjazd z Radzionkowa – CK Karolinka

08.15 – wyjazd z Bytomia – JW. ul. Oświęcimska

Trasa dalszego przejazdu uzależniona od składu uczestników ( np. Będzin, Sławków, Olkusz, Kraków)

11.30 – godzinny pobyt na Bachledówce

13.00 – Zakopane – cmentarz na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium MB

Fatimskiej na Krzeptówkach

16.00 – wyjazd do Bukowiny – „Zbójnicówka” – rozlokowanie, obiadokolacja.

Możliwość kąpieli w pobliskich termach.

18.09.2013 r. 08.00 – śniadanie

09.00 – wyjazd do Doliny Chochołowskiej (spacer do schroniska i z powrotem)

17.00 – powrót do bazy – obiadokolacja

20.00 – biesiada przy ognisku.

19.09.2013 r. 08.00 – śniadanie

09.00 – wyjazd na Gubałówkę (kolejką lub spacer z Kościeliska), indywidualne

zwiedzanie Zakopanego, obiad we własnym zakresie.

16.00 – wyjazd z Zakopanego przez Witów, Chochołów i Czarny Dunajec.

Uwaga: należy zabrać wygodne obuwie !!!

Koszt uczestnictwa: 180.00 zł – dla członków Stowarzyszenia

230.00 zł – dla pozostałych osób.

Zapisy i wpłaty przyjmuję w nieprzekraczalnym terminie do 12.09.2013 r.

Wojciech Bonczek

Informujemy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, iż plan działania Zarządu na I półrocze 2013 r. został zrealizowany. Obecnie koncentrujemy naszą działalność na właściwe przygotowanie kolejnych przedsięwzięć:

- 15.08.2013 – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w Ożarowicach

w dniu Święta Wojska Polskiego

- 14.09.2013 – IV Piknik Militarny na błoniach w Radzionkowie – Rojcy

- 17-20.09.2013 – wycieczka do tatrzańskich dolin – baza w Bukowinie Tatrzańskiej - Zbójnicówka

- 11-12.10.2013 – Uroczyste obchody w 63 rocznicę powstania Wojsk Radiotechnicznych, 40 rocznicę uruchomienia posterunku radiolokacyjnego w Radzionkowie i 5 rocznicy działalności naszego Stowarzyszenia

- 11.11.2013 – uroczystość składania kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Radzionkowie w Dniu Święta Niepodległości

- 16 lub 23.11.2013 – wycieczka do browaru w Tychach

- 19.12.2013 – doroczne spotkanie opłatkowe.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z w/w przedsięwzięć będą publikowane ze stosownym wyprzedzeniem.

Miłego i udanego letniego wypoczynku

Wakacje 2013r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w imieniu Zarządu życzy

Wojciech Bonczek

Uwaga!
Nastąpiła zmiana nr konta bankowego Stowarzyszenia RADAR w Radzionkowie. Aktualne to:

BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0269 5850

W ramach obchodów VII Dni Radzionkowa

13 czerwca 2013 r. od godz. 17.00
zapraszamy serdecznie
na Księżą Górę
gdzie przeprowadzone zostaną
zawody strzeleckie
z wiatrówki i z łuki.
Wręczenie nagród 16 czerwca 2013r. od godz. 19.30
na estradzie przed CK „KAROLINKA”.

Szczegóły również na:

-   www.mosir.radzionkow.pl
-   www.dniradzionkowa.pl

Zobacz regulamin

Wycieczka do Mosznej
25.05.2013 r.
(propozycja programu wycieczki)

08.00 – wyjazd z Radzionkowa CK „Karolinka”
08.15 – wyjazd z Bytomia (JW ul. Oświęcimska)
10.00 – 12.00 – zwiedzanie zamku i parku (z przewodnikiem)
12.00 – 13.00 – pobyt w stadninie koni (z przewodnikiem)
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – 15.15 – przejazd do Rud Raciborskich
15.15 – 17.00 – zwiedzanie zespołu klasztorno – pałacowego w Rudach
17.00 – 17.45 – przejazd do Kornowaca 17.45 – 18.30
– zwiedzanie terenu po byłej kompanii radiotechnicznej w Kornowacu
18.30 – 20.00 – ognisko, pieczenie kiełbasek (będą przygotowane dla każdego)
20.00 – wyjazd do Radzionkowa (powrót ok. 21.30)

Na pokładzie autokaru bufet (kawa, herbata, woda).
Koszt wycieczki: 60.00 zł – członkowie RADAR-u; 80.00 zł – pozostałe osoby
Zapisy( wraz z należnością) w terminie do 21.05.2013 r. przyjmują: Stanisław Kujawa (na Stroszku), Wojciech Bonczek (w Radzionkowie) lub na konto ING BŚ 21 1050 1243 1000 0010 0311 2859
Z serdecznym pozdrowieniem Wojciech Bonczek

Zapraszam serdecznie do udziału w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i wybuchu III Powstania Śląskiego, organizowane przez Urząd Miasta Radzionków:

2 maja

18.00 – Plac przy Centrum Kultury „Karolinka” Miejskie ognisko patriotyczne połączone ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych, prowadzonym przez Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”

3 maja

10.00 – Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie ofiarowana przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Radzionków
11.30 – składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich na terenie Forum Miejskiego przy Placu Letochów. Asystę honorową wystawia kompania radiotechniczna Sił Powietrznych z Radzionkowa i młodzież z zespołu patriotyczno-obronnego.

Imprezy towarzyszące 02 – 05.05.2013 Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Ujeżdżeniu CDI***
W programie dodatkowo m.in. konkursy dla dzieci, występy taneczne.
Więcej informacji na: www.ham.com.pl/cdi

Wojciech Bonczek

20 kwietnia 2013 r. organizujemy wycieczkę do Krakowa.
Proponowany program wycieczki:
08.00 – wyjazd z Radzionkowa (CK „KAROLINKA”)
10.30 – Muzeum Lotnictwa Kraków – Czyżyny (zwiedzanie z przewodnikiem)
12.30 – czas wolny do 13.45 (możliwość zwiedzania muzeum pod Rynkiem)
13.45 – zbiórka przy Sukiennicach od strony Wieży Ratusza
14.00 – 15.00 – obiad w restauracji „BORDO” (ul. Gołębia)
15.00 – 18.00 – zwiedzanie Kazimierza (z przewodnikiem)
18.00 – 20.00 – „Piwnica pod Baranami” – udział w recitalu artysty (Alosza Awdiejew)
20.00 – spacer po Krakowie i powrót do Radzionkowa.

Trasa przejazdu: Radzionków – Bytom JW – Będzin – Sławków – Olkusz – Kraków
Na pokładzie autokaru bufet (kawa, herbata, woda).
Koszt wycieczki: 80.00 zł – członkowie RADAR-u 100.00 zł – pozostałe osoby
Zapisy( wraz z należnością) w terminie do 15.04.2013 r. przyjmują: Stanisław Kujawa (na Stroszku), Wojciech Bonczek (w Radzionkowie) lub na konto ING BŚ 21 1050 1243 1000 0010 0311 2859
Kierownikiem wycieczki jest Jan Kuźniarz

Wojciech Bonczek

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom i sympatykom naszego Stowarzyszenia w imieniu całego Zarządu składam najserdeczniejsze życzenia. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt, rodzinnego ciepła i przepełnionych radością spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka...

Wojciech Bonczek


Walne Zebranie w dniu 20 marca dokonało rozliczenia rezultatów minionego roku i udzieliło absolutorium Zarządowi.
Uchwaliliśmy również plan działania na rok bieżący. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęliśmy Ryszarda Łabno. Uhonorowaliśmy byłych członków Zarządu, Urszulę Kępę i Marka Trawkowskiego, za ich dokonania w pracy Zarządu pierwszej kadencji. Podziękowaliśmy również dowódcy kompanii radiotechnicznej kpt. Rafałowi Wawrzyniakowi i Patrykowi Wiśniowskiemu (dowódcy zespołu patriotyczno-obronnego) za znakomitą dotychczasową współpracę w organizacji imprez dla miejscowej społeczności. W końcowej fazie naszego spotkania złożyliśmy serdeczne życzenia złotym Jubilatom - Zofii i Janowi Kuźniarzom, którym wkrótce minie 50 rocznica ich szczęśliwego pożycia.
Zakończyliśmy nasze spotkanie wzajemnymi życzeniami z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.


Uchwałą zarządu z 01.03.2013 r. na dzień 20 marca zwołuję:

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

– początek o godz.17.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

W przypadku braku kworum, drugim terminem będzie w tym samym dniu godzina 17.30.

Porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 20.03.2013 r.

1. Otwarcie zebrania –„Hymn Radiotechników” – prezes - powołanie protokolanta - wybór przewodniczącego WZC
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący WZC
3. Przedstawienie przebiegu WZC – przewodniczący WZC
4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności Zarządu – prezes
5. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. – skarbnik
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji

7. Wybór Komisji Uchwał
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwał: - nr 1 – w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu - nr 2 – w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu - nr 3 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność
10. Wyróżnienia za działalność na rzecz Stowarzyszenia – prezes
11. Przedstawienie projektu Planu Działalności Zarządu na 2013 r. – prezes
12. Dyskusja nad przedstawionym projektem
13. Podjęcie uchwały: - nr 4 – w sprawie przyjęcia Planu Działalności Zarządu na 2013 r.
14. Złożenie życzeń Zofii i Janowi Kuźniarzom z okazji 50-lecia ich związku małżeńskiego
15. Zakończenie zebrania – przewodniczący WZC.

Wojciech Bonczek