Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski


Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie
członkom Stowarzyszenia i ich Rodzinom
oraz sympatykom naszej RADAR-owej działalności
składają w imieniu zarządu


Adam Tyszkiewicz i Wojciech Bonczek

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbyło się 05.03.2015 r. przyjęło roczny plan zamierzeń na 2015 r.
Oto najważniejsze przedsięwzięcia i terminy ich realizacji:

Kwiecień:
25.04.2015 – wycieczka autokarowa do „Kompleksu Zamkowego w Starych Tarnowicach”;  
Maj:
30.04-03.05.2015 – Święto Konstytucji 3 Maja: odsłonięcie postumentu Powstańców Śląskich na Górze Powstańców Śląskich (grochówka), msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z programem UM Radzionków);
16.05.2015 – europejska Noc Muzeów;
29-31.05.2015 – autokarowa wycieczka do Warszawy;  
Czerwiec:
11-14.06.2015 – Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa (grochówka), udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
Sierpień:
14.08.2015 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, (grochówka);
Wrzesień:
12.09.2015 – VI Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie Rojcy;(grochówka);
18-20.09.2015 – autokarowa wycieczka do Rzeszowa, Łańcuta, Zamościa:
Październik:
10-11.10.2015 – autokarowa wycieczka po trasie: Ustroń, Wisła, Salmopol, Żywiec.
Listopad:
11.11.2015 – Narodowe Święto Niepodległości, msza św. w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich;
Grudzień:
17.12.2015 – VIII spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

O wszystkich przedsięwzięciach będziemy szczegółowo informować na naszej stronie internetowej www.radar.radzionkow.pl.
Ze swej strony oczekujemy udziału członków Stowarzyszenia, rodzin i sympatyków naszej działalności.
Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                         w imieniu Zarządu
                                                                                              Wojciech Bonczek

Uchwałą Zarządu z 19.01.2015 r. na dzień 05.03.2015 r. zwołuję Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Początek obrad o godz. 17.00 w „Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” w Radzionkowie ul. Św. Wojciecha 118 (budynek dawnego dworca Radzionków Miasto).
Uwaga! W przypadku braku kworum, drugim terminem rozpoczęcia zebrania będzie w tym samym dniu godzina 17.30.
Nasze spotkanie zaczniemy od zwiedzenia otwartego w dniu 14.02.2015 r. „Centrum….” a następnie przeprowadzimy Walne Zebranie Członków.
Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania –– prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór przewodniczącego zebrania;
2.    Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.    Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.    Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.    Sprawozdanie finansowe za 2014 r. – księgowa;
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.    Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.    Podjęcie uchwał:
       - w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
       - w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
       - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.    Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2015 r.(załącznik) – prezes;
11.    Dyskusja nad przedstawionym projektem;
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2015 r.;
13.    Sprawy organizacyjne;
14.    Zakończenie zebrania.
                                                                                      Serdecznie zapraszam
                                                                                          Wojciech Bonczek

Wspólnie z GRH Powstań Śląskich WETERAN w Radzionkowie organizujemy zwiedzanie Muzeum Powstańców Śląskich w dniu 22.02.2015 r. (niedziela).

Muzeum mieści się w Świętochłowicach ul. Wiktora Polaka 1. Zwiedzanie trwa około 90 minut.
Odjazd autokaru o godz. 14.00 z placu przed CK Karolinka i o 14.15 przed JW w Bytomiu.
Zapisy do udziału w wycieczce przyjmuję do 20.02.2015 r.

Udział w wycieczce jest bezpłatny.
                

                                                                   Zapraszam serdecznie
                                                                       Wojciech Bonczek

Za nami „Sylwester Bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie oraz Koncert Noworoczny w Radzionkowie...
Czas więc na: „Bal Karnawałowy 2015”.

Stowarzyszenie RADAR w Radzionkowie wraz z PCK SKARBEK Radzionków zapraszają na „Bal Karnawałowy 2015”, który odbędzie się w restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4 dnia 07.02.2015 r. od godz. 20.00 (do białego rana).

Program:
Biesiada z orkiestrą i regionalną kuchnią śląską, konkurs taneczny, wokalny i inne karnawałowe atrakcje, napoje wyskokowe we własnym zakresie.

Sprawy organizacyjne:

  • wielkość stolików (wg życzeń)
  • koszt uczestnictwa 75,00 zł/osoby
  • rezerwacja udziału w terminie do 05.02.2015 r. potwierdzona wpłatą w bufecie restauracji lub na konto RELAKS-u: 30 1050 1230 1000 0023 1901 5406 – z dopiskiem RADAR oraz w siedzibie RADAR-u w godz. 13.00 – 17.00 (codziennie od poniedziałku do piątku).

 Możliwość rezerwacji noclegu w miejscowym hotelu „RELAKS” - tel. 32 286 66 42 (koszt noclegu 40.00 zł/osoby).
                                                     
                                                                   Zapraszam serdecznie
                                                                       Wojciech Bonczek      

Tel.: 604 618 558 (przyjmuję zapisy)

Członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom, sympatykom i zwolennikom naszej działalności
najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
 wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 Roku
 
składają w imieniu Zarządu


 Z-ca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
/-/ Adam Tyszkiewicz                                                     /-/ Wojciech Bonczek

 

Zapraszam serdecznie na ostatnie już w tym roku spotkanie naszej RADAR-owej społeczności.

Spotkamy się już VII raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Centrum Kultury „KAROLINKA” – sala Mozaika Galeria (parter) o godz.17.00 w dniu 18.12.2014 r. (czwartek).

Naszymi gośćmi będą:
- burmistrz miasta Radzionków Gabriel Tobor
- kierownik referatu promocji miasta Jarosław Wroński
- dowódca 330 kompanii radiotechnicznej kpt. Rafał Koziorowski
- były dowódca tej kompanii kpt. Rafał Wawrzyniak
- szef kompanii st. chor. Krzysztof  Pociask
- członkowie 17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej.

Posługę kapłańską spełni ksiądz z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.
W programie: projekcja filmu z wycieczki w Bieszczadach a także złożenie życzeń tegorocznym Jubilatom.
Spotkanie ubarwi występ grupy zespołu „Mały Śląsk” pod kierownictwem pani Eweliny Taul.
                                                  

                                                                   W imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek

Najbliższe przedsięwzięcia zarządu „RADAR”, które planujemy zrealizować w najbliższym czasie to:

- 01.11.2014 r.Dzień Zmarłych – wspominamy Tych, których już nie ma wśród nas: Antoni Szerszeń, Marian Bień, Andrzej Zaprzał, Ryszard Chmielewski, Wiesława Koziołek, Mariusz Szczepaniak;

- 05.11.2014 r.Sesja Rady Miasta Radzionków o 14.00 w CK „Karolinka”. Przewodniczący Rady zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia. Podczas sesji zostanie podsumowana kadencja 2010-2014 oraz zostaną wręczone Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków. Po zamknięciu sesji występ Chóru Mieszanego „Harfa” oraz poczęstunek w Restauracji „Figaro”;

- 11.11.2014 r.Narodowe Święto Niepodległości w Radzionkowie. Program uroczystości:

  09.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny (kościół pw. św. Wojciecha)

  10.30 – uroczyste składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich

Imprezy towarzyszące: CK „Karolinka” i hala sportowa MOSiR a szczegółowy program można znaleźć na: www.mosir.radzionkow.pl  oraz  www.karolinka.art.pl;

- 16.11.2014 r. – wybory samorządowe;

- 18.12.2014 r. – spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia o godz.17.00 w CK „Karolinka”;

- 10.01.2015 r. – udział w spektaklu Teatru Rozrywki w Chorzowie „Sylwester na bis”. Początek o 15.00, cena 70.00 zł (zapisy przyjmuje Barbara Ćwioro).

 

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam do uczestnictwa

                                                                                                      Wojciech Bonczek

Serdecznie zapraszamy na spektakl teatru „CAPITOL” z Warszawy pt.:KLIMAKTERIUM  I”.

Spektakl będzie miał miejsce w piątek 17.10.2014 r. o godz.19.00 w Katowickim Centrum Kultury na Placu Sejmu Śląskiego.

Bilety w cenie: 65 zł (ulgowe - emeryci) i 75 zł (normalne) prosimy zamawiać w terminie do 19.09.2014 r.

Zapisy przyjmuje Barbara Ćwioro - tel.: 607 538 700.

Dowóz na spektakl będzie zorganizowany dla grupy minimum 20 osób.

Odjazd autokaru o godz. 18.00 z Radzionkowa – Pl.JP II CK Karolinka.

                                                                                         Wojciech Bonczek