Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradujący w dniu 13.01.2017 r. zarząd Stowarzyszenia, podtrzymał decyzję z 04.11.2016 r. i postanowił:

Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 31.01.2017 r. o godz.17.00 (drugi termin 17.30) w salach restauracji RELAKS ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1.Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – księgowa;
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.Wybory władz Stowarzyszenia:
- prezesa zarządu,
- przewodniczącego komisji rewizyjnej,
- przewodniczącego sądu honorowego,
- członków zarządu,
- członków komisji rewizyjnej,
- członków sądu honorowego.
Uwaga: w razie konieczności zarząd dopuszcza możliwość przegłosowania zmian w obowiązującym Statucie Stowarzyszenia – tylko w kompetencji Walnego Zebrania.
11.Wybór komisji skrutacyjnej – przeprowadzenie wyborów.
12.Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2017 r. – prezes;
13.Dyskusja nad przedstawionym projektem;
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2017r.;
15.Sprawy organizacyjne;
16.Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących zarówno kandydatów do władz jak i dalszej działalności naszej społeczności.

 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                       /-/ Adam Tyszkiewicz                                                        /-/ Wojciech Bonczek

Zapraszam serdecznie na ostatnie już w tym roku spotkanie naszej RADAR-owej społeczności.


Spotkamy się już IX raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Restauracji „FIGARO” w Radzionkowie (budynek CK Karolinka) w czwartek 15.12.2016 r. o godz.17.00
Naszymi gośćmi będą:

 • burmistrz miasta Radzionków  
 • kierownik referatu promocji miasta
 • dowódca 330 kompanii radiotechnicznej
 • członkowie 17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej.

Posługę kapłańską spełni kapłan z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.

W programie: wręczenie legitymacji członkowskich,  złożenie gratulacji parom małżeńskim z okazji 50-lecia pożycia a także życzeń świąteczno-noworocznych tradycyjnym opłatkiem.

Spotkanie ubarwi występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk".
Dla wszystkich uczestników spotkania gorącą kolację przygotuje restauracja "FIGARO".  
Przygotowaliśmy również kalendarze na 2017 r.

                                                                                           Zapraszam
                                                                      w imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek

Uwaga! Do 14.12.2016 proszę potwierdzić obecność!

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Stowarzyszenia.

Obradujący w dniu 04.11.2016 r. zarząd Stowarzyszenia, w obliczu kończącej się kadencji wszystkich władz Stowarzyszenia, podjął decyzję, aby wybory połączyć ze sprawozdaniem z działalności za  rok 2016. Wobec realnych możliwości merytorycznego przygotowania takiego spotkania zarząd postanowił:
Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 31.01.2017 r. o godz.17.00 (drugi termin 17.30) w salach restauracji RELAKS.

Proponowany porządek WZCz to:

 1. Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
 3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
 4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
 5. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. – księgowa;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków;
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
 10. Wybory władz Stowarzyszenia:
  - prezesa zarządu,
  - p-cego komisji rewizyjnej,
  - p-cego sądu honorowego,
  - członków zarządu,
  - członków komisji rewizyjnej,
  - członków sądu honorowego.
  Uwaga: w razie konieczności zarząd dopuszcza możliwość przegłosowania zmian w obowiązującym Statucie Stowarzyszenia – tylko w kompetencji Walnego Zebrania.
 11. Wybór komisji skrutacyjnej – przeprowadzenie wyborów.
 12. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2017 r. – prezes;
 13. Dyskusja nad przedstawionym projektem;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2017r.;
 15. Sprawy organizacyjne;
 16. Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących zarówno kandydatów do władz jak i dalszej działalności naszej społeczności.
Jednocześnie informujemy, iż nasze spotkanie opłatkowe zaplanowaliśmy w dniu 15.12.2016 r. o godz. 17.00 w Restauracji „FIGARO” (budynek CK „KAROLINKA” w Radzionkowie).
Zapraszamy również do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie, organizowanych 11.11.2016 r. przez UM Radzionków i nasze Stowarzyszenie.
 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                       /-/ Adam Tyszkiewicz                                                        /-/ Wojciech Bonczek

Program uroczystości w Radzionkowie:

 • 09.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny, ofiarowana przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych (kościół pw św. Wojciecha);
 • 10.30 – Uroczyste składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (Forum Miejskie – Plac Letochów).

                                              Zapraszamy serdecznie
                                               Członkowie Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „WETERAN” organizują spotkanie na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie ul. Księżogórska 90a.

ZimowitCelem spotkania jest zapoznanie z działalnością tej placówki.

Proponowany plan spotkania:

 • 14.00 – 14.30 – prezentacja działalności Ogrodu Botanicznego (sala projekcyjna w  budynku tuż przy basenach na Księżej Górze)
 • 14.30 – 16.00 – spacer po terenie Ogrodu – uroki jesieni
 • 16.00 – 18.00 – spotkanie uczestników przy grilu (kiełbaska, kaszanka, herbatka....itp)


Zgłoszenia udziału przyjmuję w terminie do 05.10.2016 r.
Koszt udziału: 5.00 zł – dla członków RADAR-u i WETERAN-a; 10.00 zł – pozostali uczestnicy.
Dojazd we własnym zakresie.
Zapraszamy serdecznie naszych członków i sympatyków.
                                                                                                
                                                                  Jarosław Wroński i Wojciech Bonczek

Już VII raz organizatorzy:

Urząd Miasta Radzionków i Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie zapraszają na Piknik Służb Mundurowych.

 

Swój udział na placu przy ul. Kużaja zapowiedzieli:
 • Straż Miejska Radzionków
 • Policja Radzionków
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Radzionkowa
 • 330 kompania radiotechniczna z Radzionkowa z najnowszą polską stacją radiolokacyjną

a także:

 • 5. Tarnogórski Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego
 • 6. Batalion Powietrznodesantowy z Lublińca
 • 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia
 • Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Bytomia
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień z Gliwic
 • Izba Celna z Katowic
 • Inspekcja Transportu Drogowego z Katowic
 • Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z Rudy Śląskiej
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
 • 17 Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmotoryzowanej
 • Powstań Śląskich „WETERAN” z Radzionkowa
 • 72 Tulski Pułk Piechoty
 • Grupa Operacyjna „Śląsk”
 • Policja Śląska 1920-1939

oraz

 • Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego z Tarnowskich Gór
 • Tomasz Stchlerowski – gry planszowe
 • GOPR – ścianka wspinaczkowa
 • WOPR – sprzęt

i tradycyjna grochówka wojskowa z kotła.

 

Atrakcji dla zwiedzających w różnym wieku nie zabraknie.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Wojciech Bonczek

Wycieczka do Krasiczyna, Lwowa i Łańcuta w dniach 16-18.09.2016 r.

Proponowany program wycieczki:

16.09.2016 r.:

 • 07.00 wyjazd z Radzionkowa; 07.15 wyjazd z Bytomia (trasa przez Będzin, Sławków, Kraków, Przemyśl, Krasiczyn)
 • 13.00 obiad w Krasiczynie a potem zwiedzanie Zamku od 14.00
 • 18.30 zakwaterowanie i kolacja - ognisko w Manasterzu - Ośrodek „Zielona Przystań”

17.09.2016 r.:

 • 05.15 śniadanie (stół szwedzki + 2 kanapki na drogę)
 • 06.00 wyjazd z Manasterza do Przemyśla
 • 06.40 wyjazd z Przemyśla do Lwowa (z przewodnikiem)
 • 08.00 zwiedzanie Lwowa (z przerwą na obiad w polskiej rest.)
 • 21.00 powrót do Manasterza, kolacja

18.09.2016 r.:

 • 08.30 śniadanie (stół szwedzki)
 • odpoczynek w ośrodku „Zielona Przystań”. Dla chętnych wyjazd na mszę (11.00) do pobliskiego kościoła w Manasterzu
 • 13.30 obiad
 • 15.00 wyjazd w drogę powrotną – po drodze przerwa na indywidualny spacer po Łańcucie i postój na kolację.
Opera we Lwowie

Koszt: 300,00 zł – członkowie Stowarzyszenia; 400,00 zł - pozostałe osoby.

Uwaga:

 • warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ważnego (minimum 3 m-ce) paszportu;
 • nabycie waluty ukraińskiej możliwe (bez problemu) we Lwowie.

Zgłoszenia udziału przyjmuję w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2016 r.

Ilość osób: 49 + kierowca + przewodnik.

                                  Serdecznie zapraszam
                                  Wojciech Bonczek (tel. 604 618 558)

Uroczystość w Ożarowicach w dniu 12.08.2016 r. z okazji Święta Wojska Polskiego.

12.08.2016 r. godz. 16.00 – „Sygnał Wojska Polskiego” (Zdzisław Czapla), rozpoczęcie uroczystości, słowo wstępne i powitanie przybyłych uczestników i zaproszonych gości - Wojciech Bonczek – prezes Zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie.

Plan uroczystości:

 • podniesienie Flagi Państwowej i Hymn (poczet flagowy z 17 RDPZ i chór „Weteran” z Ożarowic)
 • wystawienie posterunku honorowego przed „Tablicą Pamiątkową” - 330 kompania radiotechniczna z Radzionkowa
 • składanie wiązanek kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową”
 • otwarcie stałej ekspozycji dotyczącej historii Jednostki Wojskowej w Ożarowicach – Biblioteka
 • koncert Chóru „Weteran”
 • pokaz sprawności bojowej członków 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej
 • zawody strzeleckie z wykorzystaniem urządzenia CYKLOP (330 krt)
 • biesiada uczestników spotkania przy wojskowej grochówce.

Serdecznie zapraszają: Władze Gminy Ożarowice i Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie.

Uwaga: odjazd autokaru do Ożarowic w dniu 12.08.2016 r. o godz. 15.30 z Placu JP II – Centrum Kultury „KAROLINKA”.

Plan zamierzeń Zarządu RADAR na II półrocze 2016 roku.

(05-21.08.2016 r. Igrzyska Olimpijskie w Rio)

Sierpień:

 • 12.08.2016 r. – godz. 16.00, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowe spotkanie w Ożarowicach (wspólnie z Urzędem Gminy Ożarowice, organizacjami kombatanckimi, 330 krt, 17 RDPZ i zaproszonymi gośćmi); zawody strzeleckie przy użyciu urządzenia CYKLOP,  grochówka;

Wrzesień:

 • 10.09.2016 r. – VII Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie Rojcy;(grochówka);
 • 16-18.09.2016 r. – autokarowa wycieczka do Lwowa (Krasiczyn, Przemyśl, Łańcut);

Październik:

 • 08.10.2016 r. - Ogród Botaniczny Radzionków (po zwiedzeniu spotkanie przy grillu wspólnie z GRH WETERAN);

Listopad:

 • 08.11.2016 r. – Walne Zebranie Członków – wybory władz Stowarzyszenia;
 • 11.11.2016 r. – Narodowe Święto Niepodległości, msza w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);

Grudzień:

 • 20.12.2016 r. – IX spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

O wszystkich przedsięwzięciach będziemy szczegółowo informować na naszej stronie internetowej: www.radar.radzionkow.pl
Ze swej strony oczekujemy udziału członków Stowarzyszenia, rodzin i sympatyków naszej działalności.
Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                         w imieniu Zarządu
                                                         Wojciech Bonczek

 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia, ich Rodzinom a także sympatykom naszej działalności, u progu sezonu wakacyjnego życzymy pięknych spotkań w gronie rodzinnym, przyjaciół, w kontakcie z urokliwą ojczystą przyrodą

                                         Zarząd