Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

8 października 2012 r. skończyła się 4-letnia kadencja obecnych władz naszego Stowarzyszenia.
W związku z powyższym uchwałą zarządu z 06.09.2012 r. na dzień 8 listopada zwołuję:
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia – początek o godz. 18.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
3. Wręczenie przyznanych wyróżnień.
4. Złożenie życzeń Jubilatom (Alojzy Skrzyszewski, Eugeniusz Zakrzewski).

5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Przeprowadzenie wyborów: - prezesa Zarządu - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - przewodniczącego Sądu Honorowego - Zarządu - Komisji Rewizyjnej - Sądu Honorowego.
7. Ukonstytuowanie nowo wybranych organów Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski, dyskusja.
9. Wystąpienie nowego prezesa Zarządu.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Uwaga: Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku nie spełnienia tego warunku lecz przy obecności co najmniej ¼ ogółu członków, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia Walnego Zebrania w pierwszym terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia

Wojciech Bonczek

Z okazji nadchodzącego Święta Wojsk Radiotechnicznych przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:

- owocnych rezultatów w służbie  - wszystkim żołnierzom stojącym na straży polskiego nieba;

- miłych wspomnień z okresu odbytej służby wojskowej – weteranom naszych Wojsk;

- radosnego świętowania dla wszystkich związanych zawodowo i rodzinnie z funkcjonowaniem
Wojsk Radiotechnicznych w różnych strukturach naszych Sił Zbrojnych


w imieniu Zarządu

Prezes

Wojciech Bonczek

 

 

26 sierpnia 2012 r., w samo południe, w szpitalu w Bytomiu, po ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega mjr w st. spocz. *Andrzej Zaprzał*.
Urodził się 26.03.1943 r. Służbę wojskową pełnił od 28.09.1962 - do 04.05.1987r. Ukończył Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze. Po rocznym pobycie w Poznaniu został przeniesiony do Ożarowic a później Radzionkowa. Rok temu wziął udział w uroczystościach rocznicowych w Ożarowicach. Służbę wojskową ukończył na stanowisku starszego oficera operacyjnego stanowiska dowodzenia.
Członek Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie od 10.10.2008 r.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższą środę 29 sierpnia 2012 r. w Bytomiu - Szombierkach ul. Wyzwolenia o godz. 10.00.

*Cześć Jego Pamięci *

W dniach 22 i 23 września 2012 r.organizujemy wycieczkę wg n/w planu:


22.09.2012

07.00 – wyjazd autokaru z Pl. Jana Pawła II, CK „KAROLINKA” w R-wie

07.10 – odjazd z ul. Szymały

07.20 – odjazd z ul. Fredry w Bytomiu (parking przed JW.)

08.10 – odjazd ze Sławkowa

~11.30 – przyjazd do Sandomierza

11.30 – 15.30 – zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem PTTK(w tym 1 godz. indywidualnie)

15.30 – wyjazd do Nałęczowa

17.30 – przyjazd do Nałęczowa (obiadokolacja, ognisko i nocleg).


23.09.2012

08.30 – śniadanie

09.00 –wyjazd do Kazimierza Dolnego

09.30 – 12.30 zwiedzanie Kazimierza (1 godz. rejs po Wiśle,1 godz. podróż meleksami po   okolicy, 1 godz. na indywidualne zwiedzanie)

12.30 – wyjazd z Kazimierza Dolnego

15.00 – przyjazd do Baranowa Sandomierskiego

15.00 – 17.00 – zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego w Baranowie (1 godz. z przewodnikiem, 1 godz. indywidualnie)

17.00 – wyjazd z Baranowa

20.30 – powrót do Sławkowa

21.20 – powrót do Bytomia

21.30 – powrót do Radzionkowa i zakończenie wycieczki.

Koszt  uczestnictwa 1 osoby w wycieczce:

- dla członków RADAR-u   - 130

- dla pozostałych osób       - 165 zł.

Zapisy wraz z wpłatą (gotówką) przyjmuję w terminie do 15 września 2012 r.


Z serdecznym pozdrowieniem

Wojciech Bonczek


P.S.
Na pokładzie autokaru serwujemy napoje zimne i gorące. Drugie śniadanie w pierwszym dniu – we własnym zakresie.

Informuję uprzejmie, iż zaplanowane przez Zarząd przedsięwzięcia na I półrocze 2012 r. zostały zrealizowane.

 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia życzę miłych wakacji.

 

Najważniejsze imprezy zaplanowane w II półroczu to:

- 15.09.2012       – III Piknik Militarny (na błoniach Rojcy)

- 22-23.09.2012 – wycieczka do Sandomierza i Kazimierza n/Wisłą

- po 10.10.2012 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze – koniec kadencji obecnego Zarządu

- 08.11.2012      - uroczystość 90-rocznicy urodzin ppłk. w st. spocz. Alojzego Skrzyszewskiego – Honorowego Członka Stowarzyszenia

- 19.11.2012 – uroczystość 80-rocznicy urodzin  mjr. w st. spocz. Eugeniusza Zakrzewskiego

- 11.11.2012      - uroczystość Święta Niepodległości

- ok. 17.12.2012 -  tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Szczegółowe informacje w stosownym czasie.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu

Wojciech Bonczek

Program wycieczki:

08.00 – wyjazd – CK „Karolinka” Radzionków

08.15 -   wyjazd – JW  Bytom ul. Oświęcimska

09.40 – 12.30 – Zamek Bobolice i ruiny zamku w Mirowie

13.00 – 16.00 -  Złoty Potok (Pałac Raczyńskich, Dworek Z. Krasińskiego i inne atrakcje)

16.30 – 19.00 – Ogrodzieniec (zwiedzanie zamku, Park Miniatur – kolacja)

20.30 – powrót do Radzionkowa.


Koszt udziału w wycieczce: członkowie RADAR-u 20

Pozostałe osoby  40 zł/osob.

Zapisy wraz z wpłatą (konto, gotówka) przyjmuję do 20.06.2012 r.


Zapraszam

Wojciech Bonczek

W ramach obchodów VI Dni Radzionkowa
29 maja 2012 r. od godz. 17.00
zapraszamy serdecznie
na Księżą Górę
gdzie przeprowadzone zostaną
zawody strzeleckie
z wiatrówki i z łuki.
Wręczenie nagród 3 czerwca 2012 r. od godz. 18.00
na estradzie przed CK KAROLINKA.

Szczegóły również na:

-   www.mosir.radzionkow.pl
-   www.dniradzionkowa.pl

Zobacz również regulaminy:

- Regulamin IV Mistrzostw Radzionkowa w Strzelaniu.

- REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „RADAR” w Radzionkowie w dniu 16.02.2012 roku o godz.17.00.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności Zarządu.
3.Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5.Wybór Komisji Uchwał.
6.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7.Podjęcie Uchwał:
- nr 1 w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu
- nr 2 w sprawie akceptacji finansowej Zarządu
- nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność.
8.Przerwa kawowa.
9.Przedstawienie projektów:
- planu działalności Zarządu na 2012 r.
- planu finansowego na 2012 r.
10.Dyskusja nad przedstawionymi projektami.
11.Podjęcie Uchwał:
- nr 4 w sprawie przyjęcia Planu Działalności Zarządu na 2012 r.
- nr 5 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2012 r.
- nr 6 w sprawie wygaśnięcia członkostwa Mariana Bienia.
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie zebrania.


Uwaga:
zebranie w sali restauracji RELAX w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.


Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu
Wojciech Bonczek

24 grudnia zmarł nagle członek Stowarzyszenia ppłk dypl.w st. spocz. Marian Bień.
Jego pogrzeb odbędzie się 27 grudnia 2011 r. o godz. 14.00 na cmentarzu w Sławkowie.
Cześć Jego pamięci!