Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Zmarł mjr w st. spocz. Eugeniusz Zakrzewski

19.11.1932 – 04.04.2019

Członek naszego Stowarzyszenia od 10.10.2008 r. Członek Honorowy od 08.11.2012 r.
Odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w Radzionkowie 9 kwietnia (wtorek) o 8.30 z kościoła pw św. Wojciecha.

                                                                                        Cześć Jego Pamięci.

„Kiermasz Wielkanocny” w Rynku.

Proponowany plan wycieczki:
10.00 – wyjazd z Radzionkowa z Pl. JP II CK Karolinka
11.30 – 17.30 - pobyt w Krakowie (wg indywidualnych zainteresowań)
17.30 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa.

Trasa przejazdu uzależniona od składu osobowego wycieczki.
Koszt udziału w wycieczce 30 zł/osobę (płatne w autokarze) i zawiera: koszt przejazdu + ubezpieczenie.
Wycieczka dojdzie do skutku przy minimum 30 uczestnikach.
Zgłoszenia przyjmuję w terminie do 10.04.2019 r.

                                                                         Zapraszam serdecznie w imieniu Zarządu
                                                                                       Wojciech Bonczek

tel.: +48 604 618 558
www.radar.radzionkow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 04.03.2019 r. Walne Zebranie Członków przyjęło propozycję planu naszej działalności w 2019 r., który wyglądają następująco:

Styczeń
- 06.01.2019 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób w CK Karolinka;
- 16.01.2019 – doroczne spotkanie z burmistrzem w CK Karolinka;
- 21.01.2019 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

Luty
- 13.02.2019 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
- 14.02.2019 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 04.03.2019, 17.30 – Walne Zebranie Członków w sali restauracji RELAKS
- 08.03.2019 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Kolacja dla głupca” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia);

Kwiecień
- 13.04.2019 – wycieczka 1- dniowa na Kiermasz Wielkanocny (Rynek w Krakowie);

Maj
- 03.05.2019 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 2; Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” – decyzja UM R-w;
- 10-12.05.2019 – wycieczka 3-dniowa na Roztocze (Baranów Sandomierski, Leżajsk, Sanok, Arłamów, Jarosław – baza w „Zielonej Przystani” Manasterz);
- 31.05.2019 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 45 rocznica powstania, Wrocław, zaproszeni przez organizatorów;

Czerwiec
- 06.06.2019 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra.
Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
- 07.06.2019 – udział w korowodzie miejskim (Dni Radzionkowa);
- 15.06.2019 – wycieczka 1-dniowa do Świdnicy i Arboretum w Wojsławicach;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2019 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów - „Dąb Pamięci” w Ożarowicach;
                        
Wrzesień
- 08.09.2019 – Gwarki – Tarnowskie Góry. Korowód miejski;
- 06-08 lub 27-29.09.2019 – wycieczka 3 dniowa do: (Lublin, Majdanek, Kozłówka, Puławy, Nałęczów - baza);

Październik
- 15.10.2019 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie;
- 26.10.2019 – wycieczka 1-dniowa na Jurę Krakowsko-Częstochowską;

Listopad
- 11.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 1.
- 23.11.2019 – wycieczka 1-dniowa (Kopalnia Zabytkowa w T. Górach);

Grudzień
- 16.12.2019 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.


                                                                                                               W imieniu Zarządu
                                                                                                               Wojciech Bonczek

Obradujący w dniu 21.01.2019 r. zarząd Stowarzyszenia postanowił:

Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 04.03.2019 r. o godz.17.30 (drugi termin o 18.00) w salach restauracji „RELAKS” ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1.Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego zebrania;
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – księgowa;
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Podjęcie uchwał:
- w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
- w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2019 r. – prezes;
11.Dyskusja nad przedstawionym projektem;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2019r.;
13.Sprawy organizacyjne (RODO); Złożenie życzeń Jubilatom – dyplomy członków honorowych;
14.Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących dalszej działalności naszej społeczności.


                                Zastępca Prezesa                                                               Prezes Zarządu
                                /-/ Ryszard Walc                                                              /-/ Wojciech Bonczek

Informuję uprzejmie, iż obradujący w dniu 21.01.2019 r. Zarząd przyjął propozycję planu naszej działalności w 2019 r. wg wstępnych założeń, które wyglądają następująco:

Styczeń
- 06.01.2019 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób (Bonczek+1) w CK Karolinka;
- 16.01.2019 – doroczne spotkanie z burmistrzem (Bonczek, Białas) w CK Karolinka;
- 21.01.2019 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

Luty
- 13.02.2019 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; koordynator W.Bonczek; Plan zajęć podczas ferii w R-wie opublikowany;
- 14.02.2019 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 04.03.2019 godz.17.30 – Walne Zebranie Członków w sali restauracji RELAKS (osobny komunikat ukaże się wkrótce);
- 08.03.2019 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Kolacja dla głupca” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia) – org. B. Ćwioro a termin zapisów upływa 02.02.2019!;

Kwiecień
- 13.04.2019 – wycieczka 1- dniowa (np. Świdnica i Arboretum w Wojsławicach). Termin i miejsce do ustalenia, organizator również. Sugeruję posiłkować się propozycjami Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich: www.info.piekary.pl

Maj
- 03.05.2019 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Kasjaniuk – kwiaty, delegacja. Część artystyczna Szkoła Nr 2 (dyr. Grzegorz Kłaczek). Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” (org.R.Walc) – decyzja UM Radzionków;                      
- 10-12.05.2019 – wycieczka 3-dniowa (org. i miejsce do ustalenia); (np. Baranów Sandomierski, Leżajsk, Sanok, Arłamów, Jarosław – baza w „Zielonej Przystani” Manasterz)
- 31.05.2019 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 45 rocznica powstania, Wrocław, zaproszeni przez organizatorów;

Czerwiec
- 06.06.2019 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Obsługa: Bonczek, Białas, Cichowski, Lachowicz, Milewski, Łabno, Szymański, Bruckner – grochówka; Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; Wręczenie nagród 08.06.2019;
- 07.06.2019 – udział w korowodzie miejskim (Dni Radzionkowa);
- 15.06.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Nikiszowiec, Guido);

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2019 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów w Ożarowicach (Kasjaniuk); /Zastanowić się czy robić piknik? Jeżeli tak to jakich warunkach – ustalić z prezesem Z. Czaplą w Ożarowicach/;

Wrzesień
- 08.09.2019 – Gwarki. Korowód miejski;
- 06-08 lub 27-29.09.2019 – wycieczka 3 dniowa (Mazury, Gierłoż)
- 14.09.2019 – X Piknik Służb Mundurowych, Lachowicz, Bruckner – grochówka; /Czy robimy to w tym roku? Czy robimy w tym roku przerwę? W budżecie UM R-w na ten rok są zaplanowane środki/;

Październik
- 15.10.2019 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci”, posadzenie Dębu „Ryszard” na terenie byłych koszar (kwiaty Kasjaniuk);
- 26.10.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Zamek Będzin, Jura, Zamek w Bobolicach)

Listopad
- 11.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków, kwiaty Kasjaniuk; część artystyczna Szkoła Nr 1;
- 23.11.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Kopalnia Zabytkowa w T. Górach);

Grudzień
- 16.12.2019 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                                                         

Uwaga: to wszystko to jedynie wstępna propozycja do działania w tym roku. Oczekuję od członków Stowarzyszenia merytorycznego przygotowania się do dyskusji podczas obrad Walnego Zebrania w dniu 04.03.2019 r.

                                                                                           W imieniu Zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek

Spotkamy się już XI raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4 w poniedziałek 17.12.2018 r. o godz.17.30.

Naszymi gośćmi będą:

  • burmistrz miasta Radzionków dr Gabriel Tobor  
  • kierownik referatu promocji miasta Radzionków Jarosław Wroński
  • dowódca 330 kompanii radiotechnicznej Radzionków kpt. Waldemar Pempuś wraz z
  • st. chor. sztb. Krzysztofem Pociaskiem
  • prezes zarządu - dowódca 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej Patryk Wiśniowski.

Posługę kapłańską spełni kapłan z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.
W programie: projekcja filmu: „Święto Wojsk Radiotechnicznych – 12.10.2018 r.”, wręczenie legitymacji członkowskich, złożenie gratulacji małżonkom z okazji 50-lecia ich pożycia, życzeń urodzinowych 80-letniemu Jubilatowi a przede wszystkim życzeń świąteczno-noworocznych tradycyjnym opłatkiem.

Spotkanie ubarwi występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk".
Dla wszystkich uczestników spotkania gorącą kolację przygotuje restauracja "RELAKS".  
Przygotowaliśmy również kalendarze na 2019 r.

                                                                                           Zapraszam
                                                                      w imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek

Uwaga! Do 13.12.2018 proszę koniecznie potwierdzić obecność!

Dnia 8 października 2018 r. w godzinach porannych zmarł płk w stanie spocz. Henryk Seroka.


Ten zasłużony dla rozwoju Wojsk Radiotechnicznych oficer był członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia. Jego pożegnanie odbędzie się w najbliższy czwartek 11.10.2018 r. o godz. 11.00 z kaplicy cmentarnej parafii św. Jadwigi Śląskiej ul. Drzymały 12 A w Chorzowie (za ZUS-em).

Cześć Jego pamięci!

Załącznik:

Z okazji naszego 10-lecia organizujemy spotkanie towarzyskie w salach Restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Początek o 18.00. W programie: wręczenie upominków pamiątkowych oraz biesiada przy muzyce.
Na nasze spotkanie serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia, a także  znajomych i sympatyków naszej działalności. Wystarczy mieć ze sobą dobry humor.

Udział w tej imprezie proszę sobie zapewnić poprzez zapisy w bufecie Restauracji, który jest czynny codziennie od 08.00 do 21.00, wpłacając 75 zł od osoby. Zapisy będą przyjmowane w terminie do poniedziałku 08.10.2018 r. Jest też możliwość skorzystania z pokoi noclegowych – rezerwacja też w bufecie tel.: 32 286 66 42.
Zapisów można również dokonać w siedzibie Stowarzyszenia u kolegi Ryszarda Walca oraz u koleżanki Basi Ćwioro, która jest głównym koordynatorem naszego jubileuszowego spotkania.

                                                                           Zapraszamy serdecznie
                                                                                w imieniu zarządu

                                                                               Wojciech Bonczek