Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Przegłosowany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 13.02.2018 r. uchwalony jako obowiązujący (po obradach zarządu w dniu 26.02.2018 r.):

Styczeń:

 • 03.01.2018 – wizyta robocza w oddziale banku BGŻ w Tarnowskich Górach (W. Bonczek i Z. Białas) ;
 • 07.01.2018 – udział w “Koncercie Noworocznym” w CK “Karolinka” (T i A. Grochalscy oraz E. Zakrzewski – nagroda z okazji Jubileuszu);
 • 10.01.2018 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (W. Bonczek i Z. Białas);
 • 15.01.2018 – obrady Zarządu (przyg. materiałów na WZCz – członkowie zarządu) ;
 • 17.01.2018 – udział w uroczystości X-lecia MOSiR w Radzionkowie (W. Bonczek, R. Walc);
 • 19.01.2018 – przedstawienie w UM R-w wniosków o dofinansowanie zamierzeń w 2018 r. (W. Bonczek);

Luty:

 • 03.02.2018 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
 • 09.02.2018 – przeprowadzenie imprezy dla dzieci na hali MOSiR w Radzionkowie – wyznaczeni członkowie zarządu, 330 krt i17 RDPZ;
 • 12.02.2018 – obrady Komisji Rewizyjnej (członkowie komisji rewizyjnej, księgowa, skarbnik i prezes zarządu);
 • 13.02.2018 – Walne Zebranie Członków w salach rest. RELAKS – początek o 17.30;
 • 20.02.2018 – Podpisanie porozumienia: 31 brt – 17 RDPZ, z udziałem zarządu RADAR;
 • 26.02.2018 – obrady zarządu: uściślenie Planu na 2018 r. (po WZCz);

Marzec:

 • 08.03.2018 - 19.00 – z okazji Dnia Kobiet udział w spektaklu teatralnym „Śmiech wzbroniony” w Teatrze Nowym w Zabrzu........organiz. B. Ćwioro. Bilety w cenie 32 zł, kobiety – członkinie RADAR gratis; zorganizowany przejazd; zapisy u B. Ćwioro – zapłata podczas zebrania;
 • 11.03.2018 – udział w spektaklu "FRELE" w CK “Karolinka” - Z. J. Kuźniarzowie – nagroda z okazji Jubileuszu;

Kwiecień:

 • 13 lub 14.04.2018- Wycieczka 1-dniowa (sobota lub niedziela) do Bielska – Białej, Szyndzielnia;

Maj:

 • 03.05.2018 – Święto Konstytucji 3 Maja: msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);
 • 11-13.05.2018 –  wycieczka 3-dniowa - Kotlina Kłodzka);

Czerwiec:                                      

 • 07-09.06.2018– XII Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa, udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
 • 15-17.06.2018 – wycieczka 3 - dniowa – Szczawnica, Spływ Dunajcem, Termy Orawice;

Lipiec - bez przedsięwzięć                        

Sierpień:                                        

 • 14.08.2018 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, biesiada z grochówką;

Wrzesień:

 • 07-09.09.2018 – wycieczka 3-dniowa (Toruń, Grudziądz, Malbork);
 • do 10.09.2018 – opracowanie wniosku do planu współpracy na 2019 r.   

Październik:

 • 12.10.2018 – uroczystość ogólnopolska z okazji 68 rocznicy powołania Wojsk Radiotechnicznych wg oddzielnego planu;  
 • 13.10.2018 – Uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji X – lecia działalności. Zabawa taneczna w restauracji;

Listopad:

 • 11.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości, msza w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);
 • 16 lub 17.11.2018 – wycieczka 1-dniowa (piątek lub sobota)-JW komandosów w Lublińcu;

Grudzień:

 • 17.12.2018 – XI spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia w restauracji FIGARO.

                                                   W imieniu zarządu – Wojciech Bonczek

W dniu 08.03.2018 r. (czwartek) organizujemy wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Śmiech wzbroniony”.

Początek przedstawienia o 19.00. Udział w spektaklu to koszt 32,00 zł (bilet wstępu i przejazd autokarem), kobiety – członkinie RADAR - gratis. Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmuje Barbara Ćwioro (tel.607 538 700) w terminie do 28.02.2018 r.

Proponowany rozkład jazdy autokaru:
17.45 – Radzionków CK „Karolinka”
17.50 -  Bytom-Stroszek ul. Tysiąclecia
18.00 – Bytom ul. Szymały
18.10 – Bytom JW ul. Białego
18.25 – Bytom – Szombierki „Tesco”.


Krótka notka o spektaklu:
..To jest równanie z trzema niewiadomymi! Szalony trójkąt zależności... Ona, On i...Ona. Obraz rzeczywistości zmienia się jak w kalejdoskopie, romanse i namiętności w tym przedstawieniu to jak domek z kart... Kto odważy się wyjąć kartę z tej kruchej budowli?
Kto przerwie tę spiralę szalonych zdarzeń? Komedia Miro Gavrana to zaskakująca opowieść, pełna nagłych zwrotów akcji, spotkań na granicy zdrowego rozsądku i humoru...który czasem gorzko smakuje.
Śmiech wzbroniony?! Wolno się śmiać, nawet głośno, ale...na własne ryzyko.
Komedia „Śmiech wzbroniony” uhonorowana została nagrodą Marina Držića przyznawaną przez Chorwackie Ministerstwo Kultury. Premiera tej sztuki odbyła się w Zagrzebiu w 2004 roku. Przetłumaczona została na kilka języków m.in.: angielski, rosyjski, słowacki, francuski, czeski i polski. Czas trwania spektaklu 1 godz. 35 min.
Obsada:
DAGMARA NOSZCZYK
JOANNA ROMANIAK
ZBIGNIEW STRYJ

                                                                                                  W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam
                                                                                                                     Wojciech Bonczek

Obradujący w dniu 15.01.2018 r. zarząd Stowarzyszenia postanowił: Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 13.02.2018 r. o godz.17.30 (drugi termin 18.00) w salach restauracji RELAKS ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1.Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego   zebrania;
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – księgowa;
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia:
- z-cy przewodniczącego komisji rewizyjnej; zatwierdzenie przez WZCz decyzji zarządu o powołaniu na to stanowisko Ryszarda Łabno – podjęcie uchwały;  
11.Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2018 r. – prezes;
12.Dyskusja nad przedstawionym projektem;
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2018r.;
14.Sprawy organizacyjne; Złożenie życzeń Jubilatom;  
15.Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących  dalszej działalności naszej społeczności.

 
                             Zastępca Prezesa                                                                Prezes Zarządu
                            /-/ Ryszard Walc                                                            /-/ Wojciech Bonczek

Spotkamy się już X raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Restauracji „FIGARO” w Radzionkowie (budynek CK Karolinka) w poniedziałek 18.12.2017 r. o godz.17.30.

Naszymi gośćmi będą:

 • burmistrz miasta Radzionków dr Gabriel Tobor  
 • kierownik referatu promocji miasta Radzionków Jarosław Wroński
 • dowódca 330 kompanii radiotechnicznej Radzionków kpt. Waldemar Pempuś wraz ze
 • st. chor. sztb. Krzysztofem Pociaskiem
 • prezes zarządu - dowódca  17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej Patryk Wiśniowski.

Posługę kapłańską spełni ks. Damian Wojtyczka - proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie, dziekan dekanatu piekarskiego.

W programie: projekcja filmu: „Wrażenia z Wilna”,wręczenie legitymacji członkowskiej,  złożenie gratulacji małżonkom z okazji 55-lecia ich pożycia, życzeń urodzinowych 85-letniemu Jubilatowi a przede wszystkim życzeń świąteczno-noworocznych tradycyjnym opłatkiem.

Spotkanie ubarwi występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk".
Dla wszystkich uczestników spotkania gorącą kolację przygotuje restauracja "FIGARO".  
Przygotowaliśmy również kalendarze na 2018 r.

                                                                                           Zapraszam
                                                                      w imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek


Uwaga! Do 14.12.2017 proszę potwierdzić obecność!

W dniu 28.10.2017 r. (sobota) organizujemy wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Hotelowe manewry”.

Początek przedstawienia o 18.00. Udział w spektaklu to koszt 30,00 zł (bilet wstępu i przejazd autokarem). Zgłoszenia przyjmuje Barbara Ćwioro (tel.607 538 700) w terminie do 20.10.2017 r. Płatność w autokarze.
Proponowany rozkład jazdy autokaru:
17.00 – Radzionków CK „Karolinka”
17.05 -  Bytom-Stroszek ul. Tysiąclecia
17.10 – Bytom ul. Szymały
17.20 – Bytom JW ul. Białego
17.30 – Bytom – Szombierki „Tesco”.
                                                               W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam
                                                                              Wojciech Bonczek


Krótka notka o spektaklu:
Akcja farsy „Hotelowe manewry” w reżyserii mistrza tego gatunku Marcina Sławińskiego, dzieje się w 1942 roku w wielogwiazdkowym hotelu Palm Beach Royale, gdzie ma odbyć się uroczysty koncert dla wyjeżdżających na front żołnierzy. Jak się okazuje w koncercie mają wystąpić dwie nienawidzące się artystki i... żadna z nich nie wie, że wystąpi ta druga. Pech sprawił, że dyrektor hotelu musi je umieścić w jednym apartamencie, w przeciwległych pokojach. Wszyscy wiedzą, że jeśli się spotkają na pewno dojdzie do katastrofy. Dyrektor hotelu stara się, aby do tego nie doszło, co przysparza mu wielu zmartwień, a widzom wielu powodów do śmiechu.

Proponowany program wycieczki w dniu 07.10.2017 r. do Orawicy (Słowacja).

07.10.2017 r. - sobota

 • 07.30 – wyjazd spod CK „Karolinka”
 • 08.00 – wyjazd z Bytomia (JW ul. Białego)
 • 08.00 -11.00 – przejazd do Orawicy (po trasie zależnej od składu uczestników)
 • 11.00 – 14.00 – kąpiele w basenach termalnych
 • 14.00 – 15.00 – obiad w „Chacie Orawice”
 • 15.00 – 15.30 – przejazd do skansenu w Zubercu
 • 15.30 – 18.00 – zwiedzanie skansenu wsi orawskiej i biesiada przy ognisku
 • 18.00 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa.
 • planowany powrót około godz. 23.00.

Koszt uczestnictwa: 35,00 zł – członkowie Stowarzyszenia (przejazd i ubezpieczenie); 50,00 zł – pozostałe osoby.

Ponadto, każdy uczestnik winien posiadać:
- ważny dokument tożsamości
- około 10 Euro (5 Eu – kąpiele i 5 Eu obiad)
- strój kąpielowy.
Biesiada z własnymi zasobami. W autokarze kawa lub herbata.

Zapisy przyjmuję w terminie do 04.10.2017 r.

Serdecznie zapraszam
Wojciech Bonczek   
tel. 604 618 558

Uwaga:
- wycieczka odbędzie się przy minimum 40 chętnych!

Urząd Miasta Radzionków oraz Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników "RADAR" zapraszają na VIII Piknik Służb Mundurowych, który odbędzie się 16 września 2017 roku na placu przy ul. Kużaja 17-19.
Impreza rozpocznie się o godzinie 14:00 podniesieniem flagi na maszt. O godzinie 16:15 odbędzie się koncert Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Bytomia, a o 17:15 zostaną wręczone pamiątkowe statuetki. W międzyczasie będzie można posłuchać Duetu Muzycznego "Azzurro" oraz obejrzeć prezentację stanowisk służb mundurowych i grup rekonstrukcji historycznej.

Ponadto uczestnicy pikniku będą mogli poczęstować się wojskową grochówką oraz spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej lub w grach planszowych.

 

 

Uroczystość w Ożarowicach w dniu 14.08.2017 r. z okazji Święta Wojska Polskiego – od godz. 16.00.

Plan uroczystości:

 • podniesienie Flagi Państwowej i Hymn (poczet flagowy z 17 RDPZ i chór „Weteran” z Ożarowic);
 • wystawienie posterunku honorowego przed „Tablicą Pamiątkową” - 330 kompania radiotechniczna z Radzionkowa;
 • składanie wiązanek kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową”;
 • zwiedzanie stałej ekspozycji dotyczącej historii Jednostki Wojskowej w Ożarowicach – Biblioteka;
 • koncert Chóru „Weteran”;
 • pokaz sprawności bojowej członków 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej;
 • zawody strzeleckie z wykorzystaniem urządzenia CYKLOP (330 krt);
 • biesiada uczestników spotkania przy wojskowej grochówce.

Serdecznie zapraszają: Władze Gminy Ożarowice i Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie.

Uwaga: odjazd autokaru do Ożarowic w dniu 14.08.2017 r. o godz. 15.30 z Placu JP II – Centrum Kultury „KAROLINKA”.


                                                                                                    Zapraszamy serdecznie
                                                                                                                Zarząd