Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

01.10.1945 – 10.09.2020

Urodził się we Włoszczowej. W 1965 r. ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową im. Rodziny Nalazków w Elblągu i został skierowany do dalszej służby w 14 batalionie radiotechnicznym w Chorzowie. Szkolił młodych żołnierzy.
W wyniku reorganizacji Wojsk Radiotechnicznych dalszą służbę odbywał w kompanii radiotechnicznej w Dolnej k/Strzelc Opolskich jako starszy operator urządzeń radiolokacyjnych. 33 batalion radiotechniczny w Radzionkowie był ostatnim a zarazem najdłuższym etapem Jego zawodowej służby.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości został skierowany na kurs chorążych do Jeleniej Góry.
Z racji swych umiejętności organizacyjnych a także predyspozycji do pracy z ludźmi zostało powierzone mu dowodzenie kompanią remontową, które sprawował do końca służby wojskowej tj 02.03.1990 r.
Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi.
Członkiem Stowarzyszenia był od 17.10.2009 r. aktywnie uczestnicząc w jego pracach na rzecz integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych. Posiadając stosowne uprawnienia (kierowca autobusu), kontynuował pracę po przejściu na emeryturę.
Nieuleczalna choroba wyrwała Go z naszych szeregów.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce 14.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 z kościoła Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu – Karbiu ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4.

Żonie, Córce i całej Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

                                          Cześć Jego Pamięci

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kierując się troską o bezpieczne życie w pandemii, podjęliśmy  jako Zarząd, decyzje, które zawarte są w załączonej niżej Uchwale z dnia 24.08.2020 r.
Łączę serdeczne pozdrowienia z nadzieją, iż przyjdzie czas na działanie w normalnych warunkach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Uchwała Zarządu

W istniejącej sytuacji  związanej z panującą w naszym kraju pandemią, Zarząd, podczas konsultacji telefonicznych  oraz spotkania w dniu 13.08.2020 r. przeanalizował stopień realizacji „Planu realizacji zamierzeń na 2020 r.” i postanowił:
1. zrezygnować z realizacji współorganizacji Mistrzostw Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku;
2. wobec odwołania obchodów 70-lecia WRT w Jeleniej Górze: zrezygnować z organizacji wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 16-18.10.2020 r. (odwołać rezerwację hotelu, przewodnika i autokaru);
3. realizować pozostałe punkty „Planu zamierzeń….” t.j.: 15.10.2020 – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” na terenie byłych koszar 33 brt; 11.11.2020 – udział w obchodach Święta Niepodległości w Radzionkowie (zgodnie z planem UM Radzionków); 17.12.2020 – doroczne spotkanie opłatkowe (jeśli warunki będą sprzyjały);
4. powiadomić Burmistrza Radzionkowa o naszej rezygnacji z przyznanych dotacji (1500 zł strzelanie i 1800 zł wycieczka do Jeleniej Góry);
5. treść niniejszej Uchwały doprowadzić do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                  Wojciech Bonczek

W dniu 30.06.2020 r. obradował zarząd Stowarzyszenia w pełnym składzie wraz z księgową i przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Podsumowaliśmy realizację planu w pierwszym półroczu tego roku. Oprócz obligatoryjnych sprawozdawczych czynności zarządu, od Dnia Kobiet nie udało się przeprowadzić zaplanowanych przedsięwzięć dla wszystkich członków Stowarzyszenia – przyczyną pandemia.
   
Z wielkim żalem wspomnieliśmy odejście na wieczną wartę:
- Wojciecha Lenczewskiego
- Wojciecha Walenciaka
- Stanisława Kujawę
- Alicję Szerszeń.
 
Liczymy na dzień dzisiejszy 62 członków i planujemy w II półroczu:
- lipiec – bez przedsięwzięć;
- sierpień – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Ożarowicach w dniu Święta Wojska Polskiego;
- wrzesień - przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej i łuku (w terminie uzgodnionym z MOSiR) – jeżeli będzie zgoda na przeprowadzenie zawodów;
- październik - złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Radzionkowie w dniu Święta WRT; wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 16-18.10.2020 r.;
- listopad – udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Radzionkowie;
- grudzień – doroczne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

Następnie przedstawiłem zebranym treść wykładu przygotowanego na sympozjum naukowe z okazji 70-lecia WRT. Temat to: „Integracja środowiska radiotechników po zmianach restrukturyzacyjnych ugrupowania WRT oraz jego rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego”.

Miłym zaskoczeniem dla mnie było złożenie przez zebranych życzeń z okazji mego kwietniowego Jubileuszu.Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia życzymy miłych wakacji, apelując  jednocześnie o odpowiedzialność. Korzystajmy nadal z maseczek i płynów do dezynfekcji, a tam gdzie to wymagane zachowujmy tzw. „dystans społeczny”. Życząc wszystkim dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie

                                                                                             w imieniu zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek

09.04.1945 – 13.06.2020

Urodziła się w Cielętnikach (powiat częstochowski, gmina Dąbrowa Zielona). Po ukończeniu I LO im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach rozpoczęła pracę zawodową. Poprzez Spółdzielnię Ogrodniczą w Tarnowskich Górach, PRASBET na Stoszku, Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Bytomiu oraz BALTONĘ postanowili, wspólnie z mężem, uruchomić na Stroszku własną działalność gospodarczą.
Śmierć męża w 2011 roku spowodowała podjęcie decyzji o przeprowadzce do Świerklańca, przekazanie biznesu w godne ręce dzieciom a także uruchomiła jej społeczną naturę. Znalazła swe miejsce w Kole Gospodyń Wiejskich a z zespołem „KABARECIK” uczestniczyła w festiwalach, dożynkach, przeglądach, konkursach i różnego rodzaju spotkaniach o charakterze charytatywnym.
Zaznaczyła też swą obecność w Polskim Czerwonym Krzyżu, Klub Honorowych Dawców Krwi „Skarbek” w Radzionkowie.
Członkiem naszego Stowarzyszenia była od 17 września 2011 roku, aktywnie uczestnicząc w jego działalności – dusza towarzystwa, zawsze pogodna i uśmiechnięta.
 
Jej pożegnanie będzie miało miejsce w Świerklańcu w najbliższą środę 17 czerwca 2020 r. o godz 12.00 w kościele pw Chrystusa Króla ul. Kościelna 33.

Córkom, synowi, wnuczętom i prawnuczętom oraz całej Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

                                                                                  Cześć Jej Pamięci

 

16.07.1944 – 08.06.2020

Urodził się w Trzcinicy. Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej w latach 1964-1966 postanowił, po dwuletniej przerwie, wstąpić do wojska. Rozpoczął zawodową służbę wojskową w 19 pułku radiotechnicznym w Chorzowie.  Po likwidacji tegoż pułku został w 1973 r. skierowany do 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie. Służył do 1986 r. dając się poznać jako znakomity szef kompanii dowodzenia i automatyzacji. Jego pasją była troska o powierzonych mu ludzi i ich wyposażenie.
Podjął pracę w kopalni „Julian” w Piekarach Śląskich, najpierw w straży przemysłowej a później kierował pracą tajnej kancelarii. Skończył pracować w 2004 r.
Do naszego Stowarzyszenia został przyjęty 02.12.2009 r. Przez jedną kadencję był członkiem zarządu. Bardzo aktywny i zaangażowany w pracy społecznej. Niestety pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił mu czynnie uczestniczyć w pracy organizacji w ostatnich latach Jego życia.
 
Żonie, synom i wnuczętom składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Jego pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższy piątek 12 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 z kościoła pw św. Stanisława w Ożarowie (świętokrzyskie), ul. Sandomierska 7.

                                                                             Cześć Jego Pamięci

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Pragnę poinformować, iż w miniony piątek 29 maja dokonaliśmy wysłania „Sprawozdania finansowego za 2019 r”.
W ten sposób etap podsumowania i obowiązującej sprawozdawczości w formie elektronicznej mamy już za sobą.
Kilka dni temu zniesiono w naszym kraju kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. W przestrzeniach otwartych możemy poruszać się bez maseczek, powoli zaczynają funkcjonować restauracje i kawiarnie. Od 6 czerwca będą mogły działać w określonym reżimie sanitarnym kina, teatry i muzea. Życie powoli wraca do normy.
W Radzionkowie zbliża się do końca budowa  Rynku – na terenie dawnego PGR. Wcześniej oddano do użytku tereny rekreacyjne na Rojcy – naprzeciwko cmentarza. Prezentuję to na załączonych zdjęciach, zachęcając do odwiedzenia tych miejsc. Polecam również park na Księżej Górze z Ogrodem Botanicznym oraz nowo otwartą ścieżką rowerową do Piekar Śląskich.Począwszy od najbliższej środy tj. 3 czerwca, w pełnym zakresie działało będzie miejskie targowisko w Radzionkowie. Targ będzie otwarty z zachowaniem wszystkich procedur i środków bezpieczeństwa, wynikających z odpowiedniej ustawy oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji).

Nasze zamierzenia ujęte w planie na ten rok ulegają zmianie: termin zawodów strzeleckich został przesunięty na wrzesień – o szczegółach będziemy informować.
W minionym czasie przygotowałem materiał na sympozjum naukowe, które ma się odbyć w ramach obchodów 70-lecia Wojsk Radiotechnicznych. Temat wystąpienia to:
„Integracja środowiska radiotechników po zmianach restrukturyzacyjnych ugrupowania WRT oraz jego rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego”

Pragnę również poinformować, iż wszystkie sprawy związane z planowaną wycieczką do Jeleniej Góry zostały zamknięte (rezerwacja hotelu, przewodnik, plan pobytu, itd…). Mam nadzieję, iż dojdzie do skutku i będziemy mogli się spotkać.
Pragnę również powiedzieć, iż wykorzystując dużo czasu wolnego sporządziłem znaczną część opracowania pt. „Opowiedz mi Dziadku”.Jednocześnie nadal apeluję do Państwa o odpowiedzialność i ostrożność.
Sytuacja pandemiczna  jest nadal trudna. Wiele nauczyliśmy się w okresie ostatnich miesięcy, wiele wiemy o tym, jak postępować, aby być odpowiedzialnym za siebie i zdrowie innych.   
Wymagajmy od siebie więcej niż wynika to z zaleceń i przepisów!!!

„Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie……...”

                                                                                                                     Wojciech Bonczek

Wojciech Walenciak

06.02.1943 - 08.05.2020

Absolwent Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze w 1964 r. Przez całe 30 lat zawodowej służby wojskowej (1961-1991) żołnierz Wojsk Radiotechnicznych. Zaczynał jako technik dyżurny, następnie dowódca stacji radiolokacyjnej, dowódca kompanii radiotechnicznej w Raszkowie k/Ostrowa Wielkopolskiego, zastępca dowódcy 35 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu - Strachowicach a kończył jako starszy oficer analizy sytuacji powietrznej stanowiska dowodzenia 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu.

Był członkiem Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie od 21.10.2008 r. wnosząc swe bogate doświadczenie w programową jego działalność.

Czynnie zaangażowany w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowie Wielkopolskim w którym jako prezes Oddziału został wyróżniony Odznaką Honorową I stopnia.

 

Za swą służbę oraz działalność społeczną wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jego ostatnie pożegnanie będzie miało 15.05.2020 r. (piątek)

o godz. 13.10 na cmentarzu komunalnym nr 2 Poznań – Junikowo

ul. Grunwaldzka 305.

 

Żonie, synowi i pozostałej Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia po Jego śmierci.

 

Cześć Jego Pamięci

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kolejny tydzień przyszło nam żyć w rzeczywistości nieodłącznie związanej z ogłoszoną w kraju epidemią. Na szczęście zdążyliśmy przeprowadzić Walne Zebranie Członków w normalnych jeszcze warunkach. Mamy wykonane wszystkie dokumenty sprawozdawcze a pozostało nam jedynie wysłanie sprawozdań finansowych. Termin ich złożenia został jednak przesunięty i wkrótce to uczynimy. Działamy jednak na bieżąco wykorzystując techniczne środki komunikowania.
      
Ze zrozumiałych względów zmieniły się uwarunkowania do realizacji planowych zamierzeń:
- nie będzie wycieczki w kwietniu;
- nie będzie uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Radzionkowie w dniu Święta Konstytucji 3 Maja;
- zostały odwołane Dni Radzionkowa.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju. O podjętych decyzjach będziemy powiadamiać w dotychczasowym trybie (sms i nasza strona internetowa).

Od dzisiaj „poluzowania w ograniczeniach” - władze umożliwiają nam dostęp do lasów i parków. Warto więc skorzystać z wizyty we wszystkich zielonych miejscach, które znajdują się blisko Waszych miejsc zamieszkania. Pamiętajmy jednak o koniecznych maseczkach a także innych obowiązujących ograniczeniach.

Najważniejsze wszak jest zdrowie, którego powinniśmy za wszelką cenę chronić.

                    Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie pięknie……………

                                                   Pozdrawiam wszystkich serdecznie
                                                                 Wojciech Bonczek

Dzieląc się jajkiem w te szczególne w tym roku Święta, wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia,
ich Rodzinom i sympatykom naszej działalności życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście,
a zgoda niech zawsze gości.

Radości, siły i nadziei czerpanych z tych Świąt.

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…
Wesołego Alleluja  

Z najlepszymi życzeniami w imieniu Zarządu
Wojciech Bonczek

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 25.02.2020 r. Walne Zebranie Członków przyjęło propozycję planu naszej działalności w 2020 r.,  który wyglądają następująco:

Styczeń
- 04.01.2020 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób  w CK Karolinka (Z. Białas + 1);
- 04.01.2020 – udział w koncercie „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety); org. B. Ćwioro;
- 08.01.2020 – doroczne spotkanie z burmistrzem  w CK Karolinka (Z. Białas i W. Bonczek);
- 10.01.2020 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 23.01.2020 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; (koordynator W.Bonczek);
- 28.01.2020 – udział w Koncercie Karnawałowym Orkiestry Wojskowej w Bytomiu – Benefis Pawła Szczota – B. Ćwioro i W. Bonczek;

Luty
- 07.02.2020 – udział w pożegnaniu gen. broni Michała Sikory (G. Tobor i W. Bonczek);
- 17.02.2020 – obrady zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
- 25.02.2020 - Walne Zebranie Członków – o 17.30 – II termin to 18.00;

Marzec
- 08.03.2020 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Okno na parlament” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia); org. B. Ćwioro;
- 23.03.2020 - obrady zarządu: wysłanie dokumentów finansowych (CIT 8 i sprawozdanie finansowe) za 2019 r. do US;

Kwiecień
- 25.04.2020 – wycieczka 1- dniowa -  Rejs statkiem po Kanale Gliwickim; W przypadku ograniczeń epidemiologicznych będzie przesunięta na inny termin;    

Maj
- 03.05.2020 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 4 ;

Czerwiec
- 18.06.2020 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; org. W Bonczek + zespół; Dotacja z UM 1500 zł;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2020 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów- „Dąb Pamięci”  w Ożarowicach;
                        
Wrzesień
- 07.09.2020 – Gwarki – Tarnowskie Góry. Korowód miejski; 17 RDPZ + sam. z 330 krt;

Październik
- 15.10.2020 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie;
- 16 - 18.10.2020 – wycieczka 3-dniowa do Kotliny Jeleniogórskiej z udziałem w centralnych obchodach 70 rocznicy utworzenia Wojsk Radiotechnicznych; - org. …..; Dotacja z UM 1800 zł;

Listopad
- 11.11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków; Część artystyczna Szkoła Nr 2.

Grudzień
-  17.12.2020 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                                          W imieniu Zarządu
                                                                                           Wojciech Bonczek

P.S. Wszystkie informacje są na stronie. W Aktualnościach planowane zamierzenia, a w Galerii zdjęcia po zrealizowanych – łatwo sprawdzić co będzie a co faktycznie się odbyło.