Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradujący w dniu 21.01.2019 r. zarząd Stowarzyszenia postanowił:

Walne Zebranie Członków zwołać na dzień 04.03.2019 r. o godz.17.30 (drugi termin o 18.00) w salach restauracji „RELAKS” ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Proponowany porządek WZCz to:
1.Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór p-cego zebrania;
2.Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
3.Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
4.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
5.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – księgowa;
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
7.Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9.Podjęcie uchwał:
- w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu;
- w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu;
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
10.Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2019 r. – prezes;
11.Dyskusja nad przedstawionym projektem;
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2019r.;
13.Sprawy organizacyjne (RODO); Złożenie życzeń Jubilatom – dyplomy członków honorowych;
14.Zakończenie zebrania.

Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w WZCz w podanym terminie oraz przygotowanie propozycji dotyczących dalszej działalności naszej społeczności.


                                Zastępca Prezesa                                                               Prezes Zarządu
                                /-/ Ryszard Walc                                                              /-/ Wojciech Bonczek

Informuję uprzejmie, iż obradujący w dniu 21.01.2019 r. Zarząd przyjął propozycję planu naszej działalności w 2019 r. wg wstępnych założeń, które wyglądają następująco:

Styczeń
- 06.01.2019 – udział w „Koncercie Noworocznym” - zaproszenie od burmistrza dla 2 osób (Bonczek+1) w CK Karolinka;
- 16.01.2019 – doroczne spotkanie z burmistrzem (Bonczek, Białas) w CK Karolinka;
- 21.01.2019 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

Luty
- 13.02.2019 – przeprowadzenie zajęć dla dzieci (podczas ferii) na hali MOSiR wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; koordynator W.Bonczek; Plan zajęć podczas ferii w R-wie opublikowany;
- 14.02.2019 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 04.03.2019 godz.17.30 – Walne Zebranie Członków w sali restauracji RELAKS (osobny komunikat ukaże się wkrótce);
- 08.03.2019 – udział w spektaklu Teatru Nowego w Zabrzu „Kolacja dla głupca” z okazji Dnia Kobiet (dla pań bilety z funduszy Stowarzyszenia) – org. B. Ćwioro a termin zapisów upływa 02.02.2019!;

Kwiecień
- 13.04.2019 – wycieczka 1- dniowa (np. Świdnica i Arboretum w Wojsławicach). Termin i miejsce do ustalenia, organizator również. Sugeruję posiłkować się propozycjami Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich: www.info.piekary.pl

Maj
- 03.05.2019 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków; Kasjaniuk – kwiaty, delegacja. Część artystyczna Szkoła Nr 2 (dyr. Grzegorz Kłaczek). Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” (org.R.Walc) – decyzja UM Radzionków;                      
- 10-12.05.2019 – wycieczka 3-dniowa (org. i miejsce do ustalenia); (np. Baranów Sandomierski, Leżajsk, Sanok, Arłamów, Jarosław – baza w „Zielonej Przystani” Manasterz)
- 31.05.2019 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 45 rocznica powstania, Wrocław, zaproszeni przez organizatorów;

Czerwiec
- 06.06.2019 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Obsługa: Bonczek, Białas, Cichowski, Lachowicz, Milewski, Łabno, Szymański, Bruckner – grochówka; Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ; Wręczenie nagród 08.06.2019;
- 07.06.2019 – udział w korowodzie miejskim (Dni Radzionkowa);
- 15.06.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Nikiszowiec, Guido);

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2019 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów w Ożarowicach (Kasjaniuk); /Zastanowić się czy robić piknik? Jeżeli tak to jakich warunkach – ustalić z prezesem Z. Czaplą w Ożarowicach/;

Wrzesień
- 08.09.2019 – Gwarki. Korowód miejski;
- 06-08 lub 27-29.09.2019 – wycieczka 3 dniowa (Mazury, Gierłoż)
- 14.09.2019 – X Piknik Służb Mundurowych, Lachowicz, Bruckner – grochówka; /Czy robimy to w tym roku? Czy robimy w tym roku przerwę? W budżecie UM R-w na ten rok są zaplanowane środki/;

Październik
- 15.10.2019 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci”, posadzenie Dębu „Ryszard” na terenie byłych koszar (kwiaty Kasjaniuk);
- 26.10.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Zamek Będzin, Jura, Zamek w Bobolicach)

Listopad
- 11.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków, kwiaty Kasjaniuk; część artystyczna Szkoła Nr 1;
- 23.11.2019 – wycieczka 1-dniowa (np. Kopalnia Zabytkowa w T. Górach);

Grudzień
- 16.12.2019 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                                                         

Uwaga: to wszystko to jedynie wstępna propozycja do działania w tym roku. Oczekuję od członków Stowarzyszenia merytorycznego przygotowania się do dyskusji podczas obrad Walnego Zebrania w dniu 04.03.2019 r.

                                                                                           W imieniu Zarządu
                                                                                            Wojciech Bonczek

Spotkamy się już XI raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4 w poniedziałek 17.12.2018 r. o godz.17.30.

Naszymi gośćmi będą:

 • burmistrz miasta Radzionków dr Gabriel Tobor  
 • kierownik referatu promocji miasta Radzionków Jarosław Wroński
 • dowódca 330 kompanii radiotechnicznej Radzionków kpt. Waldemar Pempuś wraz z
 • st. chor. sztb. Krzysztofem Pociaskiem
 • prezes zarządu - dowódca 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej Patryk Wiśniowski.

Posługę kapłańską spełni kapłan z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.
W programie: projekcja filmu: „Święto Wojsk Radiotechnicznych – 12.10.2018 r.”, wręczenie legitymacji członkowskich, złożenie gratulacji małżonkom z okazji 50-lecia ich pożycia, życzeń urodzinowych 80-letniemu Jubilatowi a przede wszystkim życzeń świąteczno-noworocznych tradycyjnym opłatkiem.

Spotkanie ubarwi występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk".
Dla wszystkich uczestników spotkania gorącą kolację przygotuje restauracja "RELAKS".  
Przygotowaliśmy również kalendarze na 2019 r.

                                                                                           Zapraszam
                                                                      w imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek

Uwaga! Do 13.12.2018 proszę koniecznie potwierdzić obecność!

Dnia 8 października 2018 r. w godzinach porannych zmarł płk w stanie spocz. Henryk Seroka.


Ten zasłużony dla rozwoju Wojsk Radiotechnicznych oficer był członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia. Jego pożegnanie odbędzie się w najbliższy czwartek 11.10.2018 r. o godz. 11.00 z kaplicy cmentarnej parafii św. Jadwigi Śląskiej ul. Drzymały 12 A w Chorzowie (za ZUS-em).

Cześć Jego pamięci!

Załącznik:

Z okazji naszego 10-lecia organizujemy spotkanie towarzyskie w salach Restauracji „RELAKS” w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Początek o 18.00. W programie: wręczenie upominków pamiątkowych oraz biesiada przy muzyce.
Na nasze spotkanie serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia, a także  znajomych i sympatyków naszej działalności. Wystarczy mieć ze sobą dobry humor.

Udział w tej imprezie proszę sobie zapewnić poprzez zapisy w bufecie Restauracji, który jest czynny codziennie od 08.00 do 21.00, wpłacając 75 zł od osoby. Zapisy będą przyjmowane w terminie do poniedziałku 08.10.2018 r. Jest też możliwość skorzystania z pokoi noclegowych – rezerwacja też w bufecie tel.: 32 286 66 42.
Zapisów można również dokonać w siedzibie Stowarzyszenia u kolegi Ryszarda Walca oraz u koleżanki Basi Ćwioro, która jest głównym koordynatorem naszego jubileuszowego spotkania.

                                                                           Zapraszamy serdecznie
                                                                                w imieniu zarządu

                                                                               Wojciech Bonczek

Przewidywany program uroczystości:


10.30 –  odsłonięcie „Tablicy Pamiątkowej” na terenie byłych koszar 33 brt przy ul. Knosały oraz informacja o nadaniu imienia „Żołnierzy Radiotechników” wybudowanemu rondu w ciągu ul. Knosały;

11.30 – msza św. w intencji żołnierzy radiotechników, w kościele pw św. Wojciecha;

12.30 – 12.45 – przemarsz kolumny z kościoła na Plac Jana Pawła II;

13.00 – rozpoczęcie uroczystości zgodnie z obowiązującym ceremoniałem wojskowym;

13.05. - 13.10 – przelot i pokaz dynamiczny grupy „Biało – Czerwone ISKRY”;

13.10 – wystąpienia: - szefa zarządu wojsk radiotechnicznych z okazji 68 rocznicy powstania wojsk radiotechnicznych
- burmistrza miasta Radzionków – na 20-lecie restytucji praw miejskich
- prezesa zarządu Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników RADAR – na 10-lecie działalności;

13.45 – defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości i zakończenie ceremonii;

14.00 – występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – sala widowiskowa CK KAROLINKA (zaproszeni goście oraz posiadacze bezpłatnych wejściówek);

15.00 – uroczysty obiad – biesiada radiotechników – Restauracja „FIGARO” (zaproszeni goście).

Pozostali żołnierze, biorący udział w uroczystości, orkiestra wojskowa oraz członkowie zespołu artystycznego spożywają posiłek w salach Restauracji „RELAKS”.
Od godziny 10.30 – 15.00 na murawie obok CK KAROLINKA trwa doroczny „IX Piknik Służb Mundurowych” na którym nastąpi prezentacja sprzętu.

                                                                                    Zapraszamy serdecznie
                                                                                        w imieniu zarządu
                                                                                       Wojciech Bonczek

Proponowany program wycieczki:

07.09.2018 r.
06.00 – wyjazd z Radzionkowa (CK Karolinka)
06.30 – wyjazd z Bytomia (JW ul. J. Białego)
06.30 - 15.00 – przejazd do Zamku w Malborka (rez. wejść. na godz~15.00 przew. Monika Ładyńska)
15.00 – 18.00 – zwiedzanie kompleksu zamkowego (~3 godz.)
18.00 – 19.30 – przejazd do bazy noclegowej w „Pensjonacie MIŁOSZ” k/Torunia
19.30 – obiadokolacja.

08.09.2018 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – wyjazd do Torunia
10.00 – 17.00 – zwiedzanie: Planetarium, Muzeum Piernika, Starówka,  katedra śś. Janów oraz rejs statkiem po Wiśle lub zwiedzanie browaru z degustacją piwa piernikowego – do wyboru (opcja)
17.00 – 18.00 – powrót do bazy na obiadokolację
~19.00 – ognisko.

09.09.2018 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – wyjazd z bazy
09.00 – 14.00 – zwiedzanie Grudziądza (Stare Miasto – spacer do Wieży Klimek, Kościół Klasztorny, Cytadela), przejazd koło zamku w Golubiu-Dobrzyniu do Szafarni (koncert chopinowski) - opcja
~15.00 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa
~22.00 – powrót do Radzionkowa.

Zgłoszenia udziału przyjmuję do 24.08.2018 r. Wycieczka dojdzie do skutku przy min 40 uczestnikach. Jest do dyspozycji 50 miejsc + 1 kier. + 1 przewodnik = 52
Koszt udziału w wycieczce: 350,00 zł dla członków Stowarzyszenia, 450,00 zł dla pozostałych uczestników.
Wpłaty w autokarze!!!

Logistyka:

 • autokar z firmy OS-U „RAJD” Ryszard Walc, kierowca Jerzy Kolebuk
 • ubezpieczenie uczestników wycieczki w PZU (NW na 30 000 zł)
 • prowiant na ognisko (chleb, smalec, kiełbasa, ogórki kiszone) z firmy RELAKS w Radzionkowie
 • w II i III dniu wycieczki obsługa przewodnika (Agnieszka Kowalska)
 • zakwaterowanie w pensjonacie „Miłosz” w m. Grabowiec k/Torunia ul. Słoneczna 2
 • w autokarze: woda mineralna, kawa, herbata.

                                                            Serdecznie zapraszam
                                                   Wojciech Bonczek (tel.: 604 618 558)

Planowana na 14.08.2018 r. o 16.00 uroczystość w Ożarowicach nie odbędzie się.

W zaistniałej sytuacji zarząd postanowił: w dniu 16.08.2018 r. o godz. 16.00 złożyć kwiaty pod "Tablicą Pamięci". Asystę honorową wystawi 17 Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej.

Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy.