Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Wszystkim członkom Stowarzyszenia, ich Rodzinom a także sympatykom naszej działalności, u progu sezonu wakacyjnego życzymy pięknych spotkań w gronie rodzinnym, przyjaciół, w kontakcie z urokliwą ojczystą przyrodą – na  lądzie, w wodzie czy w powietrzu.

Pamiętajmy, że pandemia trwa i przestrzeganie zasad sanitarnych nie może ujść naszej uwadze.
                                                                                   
                                                                                                                 W imieniu Zarządu
                                                                                                                 Wojciech Bonczek

Obradowaliśmy 22.06.2021 r. od godz.18.00 w składzie: Ryszard Walc, Zbigniew Białas, Antoni Lachowicz i Wojciech Bonczek. Z pozostałymi członkami zarządu (Barbara Ćwioro, Jerzy Kasjaniuk i Józef Bruckner) skonsultowano się poprzez techniczne środki łączności).
Zasadniczym celem naszego spotkania było podpisanie (profilem zaufanym) sprawozdania finansowego za ub rok i wysłanie go do Krajowej Administracji Skarbowej. Merytoryczną obsługę zapewniła nam księgowa Elżbieta Lazar wraz z Anną Lazar-Nolewajko. Specjalnie zakupiony program pozwoli nam na wysłanie sprawozdania również w następnym roku.

Zarząd w minionym półroczu:

  • przeprowadził w marcu „metodą obiegową” Walne Zebranie Członków;
  • wziął udział w uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w R-wie (złożenie kwiatów);
  • przygotował i wysłał „Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia”  do Ministerstwa Obrony Narodowej – antena na „Rondo Żołnierzy Radiotechników” – decyzja w terminie do końca lipca;
  • 10.06.2021 r. przeprowadził XII Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku. Przyznana dotacja z Gminy Radzionków w wysokości 1500 zł została rozliczona (800 zł grochówka, 600 zł statuetki pamiątkowe i dyplomy, 100 zł środki pozoracji pola walki).

Do Stowarzyszenia przyjęliśmy Marka Olszewskiego, natomiast nasze szeregi opuścili Beata i Andrzej Staszczykowie. Aktualnie jest więc na ewidencji 60 członków.

Dążąc do integracji naszej społeczności planujemy w najbliższym czasie i serdecznie zapraszamy na:
- 14.08.2021 r. na 16.00 do Ożarowic – Święto Wojska Polskiego – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” – biesiada uczestników – zgłoszenia telefoniczne akceptacji udziału w terminie do 10.08.2021 r.;
- 11.09.2021 r. - całodzienna wycieczka autokarowa na Jurę Krakowsko-Częstochowską (program i szczegóły w stosownym czasie);
- 08-10.10.2021 r. - wyjazd na wycieczkę autokarową z bazą w „Zielonej Przystani” w Manasterzu (program i szczegóły w stosownym czasie);
- 15.10.2021 r. - Święto Wojsk Radiotechnicznych – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Radzionkowie;
- 11.11.2021 r. - Święto Niepodległości – uroczystość zgodnie z planem UM Radzionków;
- 16.12.2021 r. - RADAR-owa wigilia.

                                                                                                  W imieniu Zarządu
                                                                                                  Wojciech Bonczek

10 czerwca na terenie Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego Księża Góra odbywać się będą XII Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu. Turniej rozpocznie się o godzinie 16:00, a oficjalne zakończenie i wręczenie nagród przewidziane jest około godziny 19:00.
Podczas trwania mistrzostw odbędą się pokazy sprawności bojowej w wykonaniu 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. Żołnierze 330 kompanii radiotechnicznej z Radzionkowa umożliwią naukę poprawnego celowania przy użyciu trenażera CYKLOP.
Tradycyjnie zapisy w dniu zawodów. Dla uczestników i kibiców przewidziany jest poczęstunek - wojskowa grochówka.

Serdecznie zapraszamy   
                                                                                                                   Wojciech Bonczek

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor złożył dzisiaj symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Posterunek honorowy wystawili żołnierze 330 Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych oraz 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. Z kolei o godzinie 10.00, w kościele pod wezwaniem Św. Wojciecha została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz żyjących i zmarłych kombatantów.
Wszystkim Państwu życzymy udanego świętowania w gronie najbliższych oraz dużo zdrowia w tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich czasie.

Delegacja Radar-u złożyła kwiaty w godzinach popołudniowych (patrz Galeria).

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 25.03.2021 r. Walne Zebranie Członków przyjęło (w trybie „obiegowym” - jednogłośnie) propozycję planu naszej działalności w 2021 r., który wygląda następująco:

Styczeń
- 11.01.2021 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, opracowanie wniosków do UM na dofinansowanie przedsięwzięć w 2021 r.;

Luty
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 25.03.2021 - 17.30 – Walne Zebranie Członków (metodą obiegową głosowanie poprzez sms lub e-mail);

Kwiecień
- bez przedsięwzięć

Maj
- 03.05.2021 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków;
- 28.05.2021 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 46 rocznica powstania, Wrocław (osoby zaproszone przez organizatorów);

Czerwiec
- 10.06.2021 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Wspólnie z MOSiR, 330 krt i 17 RDPZ; Dotacja z UM na nagrody i grochówkę – 1500 zł;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2021 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów - „Dąb Pamięci” w Ożarowicach;

Wrzesień
- wycieczka turystyczno-krajoznawcza (miejsce do ustalenia, jeżeli warunki sanitarne pozwolą);

Październik
- 15.10.2021 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie; Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” – decyzja UM R-w;

Listopad
- 11.11.2021 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków;

Grudzień
- 16.12.2021 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                    W imieniu Zarządu
                                                                    Wojciech Bonczek

25 lutego 2020 r. spotkaliśmy się ostatni raz na Walnym Zebraniu Członków. Potem jeszcze zdążyliśmy uczestniczyć w spektaklu teatralnym 8 marca w Zabrzu. Wkrótce po tym terminie nasze życie, zarówno organizacyjne jak i osobiste, zdominowała pandemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia życia społecznego. Mija już prawie rok a pandemia nie ma zamiaru odpuścić. A rok się skończył i trzeba wykonać sprawozdania z działalności.
   
W istniejącej sytuacji, obradujący w dniu 26.02.2021 r. Zarząd, postanowił:
- przygotować Walne Zebranie Członków wg obowiązujących zasad statutowych;
- przedstawić członkom przygotowane materiały w formie „obiegowej” ;
- zobowiązać członków do akceptacji (lub nie) poprzez uzyskanie odpowiedzi drogą elektroniczną (sms lub e-mail) – równoznaczne z obecnością na zebraniu bez składania podpisu.

Aktualnie członkowie Zarządu pracują nad przygotowaniem i wysłaniem sprawozdawczych dokumentów finansowych.
Nasze zamierzenia na bieżący rok są skromne, ale zawsze możemy je wzbogacić,. kiedy tylko sytuacja na to będzie pozwalać

Zarząd wnioskuje też o przedłużenie kadencji wszystkich organów Stowarzyszenia na następne 4 lata.

Przypominamy też o obowiązku uiszczania składki członkowskiej, zwłaszcza tym osobom, które zalegają z wpłatą za ubiegły rok.

Pamiętajmy wszyscy o dokonaniu szczepień ochronnych przed koronawirusem, albowiem ZDROWIE nasze jest najważniejsze.

                                                                  Z najlepszymi życzeniami
                                                                        Wojciech Bonczek

Obradujący 26 listopada (w trybie on-line) Zarząd Stowarzyszenia przyjął do wiadomości:

  • relację Wojciecha Bonczka ze spotkania w dniu 16.11.2020 r. z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztofem Żabickim na okoliczność 70 – lecia powstania Wojsk Radiotechnicznych;
  • relację ze spotkania z Burmistrzem Miasta Radzionków Gabrielem Toborem w dniu 20 listopada br.

Ponieważ w aktualnej sytuacji kraju (pandemia) nie może się odbyć zaplanowane doroczne spotkanie opłatkowe postanowiono:

  • wysłać do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz instytucji i osób współpracujących z nami stosowne życzenia za pośrednictwem poczty;
  • nie wykonywać w tym roku tradycyjnego „Kalendarza na 2021 r.”

Zarząd podjął Uchwałę o nadaniu patentu i tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia niżej wymienionym osobom:
- Zofia Kuźniarz
- Jan Kuźniarz
- Henryk Grądzki

Postanowiono, iż Listy Gratulacyjne dla w/w osób zostaną wręczone przy najbliższej możliwej okazji zebrania ogólnego członków.   
            
                                                                            Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                       Wojciech Bonczek

16 listopada 2020 r. zostałem zaproszony na spotkanie z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych do Sali Tradycji 34 drop w Bytomiu. Z okazji 70 rocznicy powołania Wojsk Radiotechnicznych pan generał przekazał na moje ręce pamiątkowy puchar z dedykacją dla naszego Stowarzyszenia. Otrzymałem również medal pamiątkowy wybity z okazji 70-lecia Wojsk. Jednocześnie zostałem upoważniony do przekazania medalu pamiątkowego, przyznanemu również dla burmistrza miasta Radzionków pana Gabriela Tobora.

Korzystając z gościnności dowódcy dywizjonu pana ppłk. Grzegorza Gduli był czas, by przy tradycyjnej kawie powspominać trochę historii Wojsk Radiotechnicznych a także omówić aktualne, nurtujące naszą działalność problemy. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze zakończone przekazaniem pozdrowień dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
Pozostałe zdjęcia w Galerii.
                                                                                                          Wojciech Bonczek