Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Zbliżają się Święta Wielkanocne – czas radości i nadziei,
        czas spędzany w gronie rodziny i najbliższych.
   Z tej okazji życzę dobrego zdrowia, wielu pogodnych
i radosnych chwil.
Bądźmy w tym wyjątkowym, świątecznym czasie razem,
okazując sobie życzliwość.
Wesołego Alleluja
    
w imieniu Zarządu
                                           Ryszard Walc
                                                prezes

Radzionków, kwiecień 2023 r.

Walne Zebranie Członków w dniu 02.03.2023 r. przyjęło do realizacji następujący plan działalności Zarządu:
 
Styczeń:
- aktualizacja naszej Kroniki i strony internetowej www.radar.radzionkow.pl;
- zgłoszenie do UM Radzionków wniosków o dofinansowanie imprez realizowanych na rzecz miejskiej społeczności;
- kontynuacja wysyłania życzeń Jubilatom na ich okrągłe (co 5 lat) rocznice urodzin, w tym roku 9 Jubilatów;
- 19.01.2023 r. przeprowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej w czasie ferii – Hala MOSiR wspólnie z 330krt oraz 17 RDPZ;
- wizyta w Banku BGŻ w Tarnowskich Górach (aktualizacja danych);

Luty:
- 15.02.2023 r. udział w uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków;
- 16.02.2023 r. obrady zarządu - przygotowanie dokumentów sprawozdawczych za miniony rok a także planu naszego działania na ten rok;

Marzec:
- Walne Zebranie Członków 02.03.2023 r.;
- 08.03.2023 r. - udział w spektaklu „ZEMSTA” -Aleksandra Fredry – Dzień Kobiet w Teatrze Nowym w Zabrzu;

Kwiecień:
- bez przedsięwzięć;

Maj:
- Święto Konstytucji 3 Maja w Radzionkowie, zgodnie z planem UM;

Czerwiec:
- 07.06.2023 r. od 16.00 na Księżej Górze – XIV Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku” – dotacja z UM na nagrody i grochówkę 1800 zł;
- udział w imprezach w ramach „Dni Radzionkowa” (9-11.06.2023);

Lipiec:
- bez przedsięwzięć;

Sierpień:
- 15.08.2023 r. Święto Wojska Polskiego w Ożarowicach. Złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową”;

Wrzesień:
- przygotowanie wniosków do współpracy z MON w 2024 r.;
- konserwacja kamienia i Dębu Pamięci w Ożarowicach;

Październik:
- 15.10.2023 r. Święto WRt – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Radzionkowie;

Listopad:
- 11.11.2022 r. Narodowe Święto Niepodległości w Radzionkowie, zgodnie z planem UM;

Grudzień:
- udział w koncercie kolęd w CK „Karolinka”.
                                                            
                                                                                                                  W imieniu Zarządu
                                                                                                               Ryszard Walc - prezes

Dokładnie w rocznicę powstania Stowarzyszenia – 2 marca – odbyło się Walne Zebranie Członków. Podsumowano działalność za rok miniony i nakreślono najważniejsze zadania na trwający rok.
Wobec mojej rezygnacji z funkcji prezesa Zarządu zebrani jednogłośnie powierzyli sprawowanie tych zaszczytnych obowiązków dotychczasowemu zastępcy prezesa Koledze Ryszardowi Walcowi.
Pragnę tą drogą serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom za współpracę przy realizacji zadań w minionych 15 latach i obdarowanie mnie okolicznościowymi dowodami pamięci – bardzo DZIĘKUJĘ!!!

Życzę dalszej pomyślnej działalności naszej społeczności w której jako Honorowy Prezes mam zamiar aktywnie (na ile zdrowie pozwoli) brać udział.

                                                                           Z wyrazami szacunku
                                                                             Wojciech Bonczek

Foto: Przemysław Kałuski
Na zdjęciu powyżej: Barbara Ćwioro, Wojciech Bonczek i Ryszard Walc

Obradowaliśmy w dniu 16.02.2023 r. od godz.17.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Udział wzięli członkowie Zarządu (za wyjątkiem Jerzego Kasjaniuka - szpital), a także p-cy Komisji Rewizyjnej i nasza księgowa.

W wyniku tych obrad postanowiono:

  • przyjąć komplet dokumentów sprawozdawczych za 2022 r. (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przedstawił p-cy);
  • przyjąć propozycję do planu działalności na 2023 r.;
  • Walne Zebranie Członków przeprowadzić w dniu 02.03.2023 r. od godz. 17.00 (II termin godz. 17.30) w siedzibie Stowarzyszenia w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 23, przedstawiając wszystkim członkom przygotowane dokumenty poprzez techniczne środki łączności.

Jednocześnie informujemy, iż 8 marca organizujemy wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „ZEMSTA” – Aleksandra Fredry. Odbiór zamówionych wcześniej biletów na zebraniu.
Przypominamy również o uiszczaniu rocznej składki członkowskiej „RADAR”.

                                                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                                                         w imieniu Zarządu
                                                                                                         Wojciech Bonczek

Zarząd obradował 7 listopada 2022 r. Obecni wszyscy członkowie (z wyjątkiem B. Ćwioro), a także p-cy Komisji Rewizyjnej i księgowa.

Zarząd podjął uchwałę Nr 4/2022 o nadaniu tytułu Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia nw osobom:
- Antonina Bonczek
- Klementyna Giś
- Tadeusz Giś.
Wręczenie nominacji nastąpi podczas najbliższego spotkania opłatkowego.

Ustalono ponadto plan naszego działania na najbliższy okres:
- 11.11.2022 r. - udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości (zalecamy udział w imprezach lokalnych, zgodnie z planami władz samorządowych);
- 19.12.2022 r. - spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia w restauracji FIGARO w Radzionkowie – początek o 17.00;
- 19.01.2023 r. - zabezpieczenie zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych; Hala Sportowa MOSiR Radzionków – w godz. od 9.00 – 12.00; wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
- 02.03.2023 r. - Walne Zebranie Członków dokładnie w 15 rocznicę powstania naszej społeczności.

O poszczególnych imprezach będziemy na bieżąco przypominać sms-ami.

                                                  Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu
                                                                         Wojciech Bonczek

W przeddzień Święta Wojska Polskiego zapraszamy na uroczystość ustawienia anteny NUR-31 na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” w Radzionkowie.

Plan uroczystości:
16.00 – zbiórka uczestników uroczystości przy „Tablicy Pamiątkowej” na terenie przed byłymi koszarami 33 batalionu radiotechnicznego; (ul. Knosały)
- na miejscu 17 RDPZ ze sztandarem;
- wystawienie posterunku honorowego przez żołnierzy 330 krt;
- sygnał Wojska Polskiego (trębacz);
- złożenie wiązanek kwiatów (werblista).

16.30 – przejście uczestników uroczystości na „Rondo Żołnierzy Radiotechników”;
(dekoracja cokołu barwami narodowymi);
- 17 RDPZ ustawiona w ślepej odnodze ronda;
- odsłonięcie „Tablicy Informacyjnej” umieszczonej na przedniej ścianie cokołu;

Treść napisu: (tablica formatu A-3):

Antena NUR-31 z podstawą przekazana nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ustawiona staraniem Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz Samorządu Miasta Radzionków dla uczczenia jednostki wojsk radiotechnicznych funkcjonującej w Radzionkowie od 1972 roku.
Radzionków A.D. 2022

16.45 – przejście uczestników uroczystości na Eko - Rynek(za CK „Karolinka”);
17.00 – podniesienie flagi państwowej wraz z sygnałem wojska polskiego i hymnem narodowym (orkiestra);
- występ Koncertowej Orkiestry Power of Winds pod dyrekcją Klaudiusza Jani (tematyka wojskowo-powstańcza);
- pokaz dynamiczny sprawności działania zespołu 17 RDPZ;

W wyznaczonym miejscu rozwinięta kuchnia polowa i poczęstunek grochówką a także stanowisko prezentacyjne 17 RDPZ.

Uwaga:
- samochody można zaparkować na parkingu LIDL (ul. Knosały) lub na parkingu na Nowym Rynku (Pl. JP II).
                                                

                                                                               Zapraszamy serdecznie
                                                                                   w imieniu zarządu
                                                                                    Wojciech Bonczek

Wszystkim członkom Stowarzyszenia, ich Rodzinom a także sympatykom naszej działalności, u progu sezonu wakacyjnego życzymy pięknych spotkań w gronie rodzinnym, przyjaciół, w kontakcie z urokliwą ojczystą przyrodą – na  lądzie, w wodzie czy w powietrzu.
                                  

                                                                                                    Z życzeniami zdrowia
                                                                                                       w imieniu Zarządu
                                                                                                       Wojciech Bonczek

 

01.08.1938 r. – 10.06.2022 r.

Urodziła się w Warszawie. Całe życie zawodowe to praca w administracji resortu Obrony Narodowej. Za osiągnięcia zawodowe odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a także Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju.
Od 17.12.2008 r. członek Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie.
21.01.2019 r. wyróżniona tytułem Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia.

Jej ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższą środę 15 czerwca 2022 r. o 12.00 z kaplicy na cmentarzu Mater Dolorosa przy ul. Piekarskiej 71 w Bytomiu.
Mężowi Andrzejowi i najbliższej Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.
                                     
                                                                                                    Cześć Jej Pamięci