Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Zarząd RADAR-u podczas obrad w dniu 11.01.2016 r. przyjął harmonogram działania Stowarzyszenia w bieżącym roku kalendarzowym.

Przedstawione niżej propozycje  decyzją sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 10.03.2016 r. zostały uchwalone jako zobowiązujące:

Styczeń:

 • 13.01.2016 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (Z. Białas i W. Bonczek);
 • 20.01.2016 – udział członków Zarządu w uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków z okazji 18 rocznicy restytucji praw miejskich;
 • 23.01.2016 – udział w spektaklu „Sylwester na bis” - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety po 70 zł);
 • 26.01.2016 – współorganizacja wycieczki młodzieży z bytomskiego Elektronika do 330 krt;
 • 27.01.2016 – udział członków Zarządu w „Radzionkowskiej Gali Wolontariatu”. W części artystycznej występ Zbigniewa Wodeckiego (15 biletów wstępu).

Luty:

 • 06.02.2016 – zabawa karnawałowa wspólnie z kołem PCK – Restauracja RELAKS w Radzionkowie, koszt 75 zł/osob. Zapisy w bufecie restauracji;
 • 19.02.2016 – przeprowadzenie zawodów strzeleckich na hali MOSiR Radzionków. Dla młodzieży w czasie ferii zimowych. Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
 • 25.02.2016 – zwiedzanie Placówki Straży Granicznej w Zakopanem – dla dzieci z Radzionkowa podczas ich pobytu na zimowisku w czasie ferii;
 • 26.02.2016 – obrady Komisji Rewizyjnej z udziałem księgowej, skarbnika oraz prezesa Zarządu; obrady Zarządu: zatwierdzenie dokumentów na WZCz.

Marzec:

 • 10.03.2016 – Walne Zebranie Członków (podsumowanie działalności minionym roku i uchwalenie planu działalności na rok bieżący.

Kwiecień:

 • 16 .04.2016 - Wycieczka do Goczałkowic: Ogrody „Kapias” i zapora oraz Uzdrowisko;
 • (w terminie ustalonym z d-cą 330 krt)  - zapoznanie z najnowszą stacją radiolokacyjną na RLP 330, wspólnie z GRH WETERAN.

Maj:

 • 03.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja:  msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);
 • 13-15.05.2016 – wycieczka do Jeleniej Góry (Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba, Jeżów, Siedlęcin).

Czerwiec: (10.06 – 10.07.2016 ME)

 • 09-12.06.2016 – X Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa (grochówka), udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
 • 24-26.06.2016 – wycieczka Szlakiem Piastowskim (Gniezno, Biskupin, Kruszwica, Wenecja, Powidz).

Lipiec: bez przedsięwzięć (26-31.07.2016 Światowe Dni Młodzieży)

Sierpień: (05-21.08.2016 Igrzyska Olimpijskie)

 • 13.08.2016 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, grochówka.

Wrzesień:

 • 10.09.2016 – VII Piknik Służb Mundurowych w Radzionkowie Rojcy;(grochówka);
 • 16-18.09.2016  – autokarowa wycieczka do Lwowa (Krasiczyn, Przemyśl).

Październik:

 • 08.10.2016 - Ogród Botaniczny Radzionków (spotkanie przy grillu wspólnie z GRH WETERAN).

Listopad:

 • 08.11.2016 – Walne Zebranie Członków – wybory władz Stowarzyszenia;
 • 11.11.2016 – Narodowe Święto Niepodległości, msza w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w).

Grudzień:

 • 20.12.2016 – IX spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia.

O wszystkich przedsięwzięciach będziemy szczegółowo informować na naszej stronie internetowej: www.radar.radzionkow.pl.
Ze swej strony oczekujemy udziału członków Stowarzyszenia, rodzin i sympatyków naszej działalności.
Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                         w imieniu Zarządu
                                                         Wojciech Bonczek

Uchwałą Zarządu z 11.01.2016 r. na dzień 10.03.2016 r. zwołuję Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - początek obrad o godz. 17.00 w sali Restauracji RELAKS w Radzionkowie   ul. Męczenników Oświęcimia 4.

Uwaga! W przypadku braku kworum, drugim terminem rozpoczęcia zebrania będzie w tym samym dniu godzina 17.30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – prezes zarządu, powołanie protokolanta, wybór przewodniczącego zebrania;
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący;
 3. Przyjęcie „Porządku obrad” – przewodniczący;
 4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności zarządu – prezes;
 5. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. – księgowa;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący komisji;
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków;
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał: w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu; w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu; w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność;
 10. Przedstawienie projektu działań Zarządu na 2016 r. – prezes;
 11. Dyskusja nad przedstawionym projektem;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działalności na 2016 r.;
 13. Sprawy organizacyjne;
 14. Zakończenie zebrania.
                                                                                                     Serdecznie zapraszam
                                                                                                       Wojciech Bonczek

Informujemy, iż w dniu 11.01.2016 r. odbyło się zebranie Zarządu w pełnym składzie.

W obradach wzięła również udział księgowa Stowarzyszenia. Szczegóły obrad zawiera stosowny protokół. Przyjęto harmonogram działań do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwały podsumują naszą działalność w 2015 r. a także zatwierdzą plan działania w bieżącym roku.

Oto najważniejsze przedsięwzięcia w okresie do WZCz:

 • 13.01.2016 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (Z. Białas i W. Bonczek);
 • 20.01.2016 – udział członków Zarządu w uroczystej sesji Rady Miasta Radzionków z okazji 18 rocznicy restytucji praw miejskich;
 • 23.01.2016 – udział w spektaklu „Sylwester na bis” - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety);
 • 26.01.2016 – współorganizacja wycieczki młodzieży z bytomskiego Elektronika do 330 krt;
 • 27.01.2016 – udział członków Zarządu w „Radzionkowskiej Gali Wolontariatu”. W części artystycznej występ Zbigniewa Wodeckiego;
 • 06.02.2016 – zabawa karnawałowa wspólnie z kołem PCK – Restauracja RELAKS w Radzionkowie, koszt 75 zł/osob. Zapisy w bufecie restauracji;
 • 19.02.2016 – przeprowadzenie zawodów strzeleckich na hali MOSiR Radzionków. Dla młodzieży w czasie ferii zimowych. Wspólnie z 330 krt i 17 RDPZ;
 • 25.02.2016 – zwiedzanie Placówki Straży Granicznej w Zakopanem – dla dzieci z Radzionkowa podczas ich pobytu na zimowisku w czasie ferii;
 • 26 lub 27.02.2016 – obrady Komisji Rewizyjnej z udziałem księgowej, skarbnika oraz prezesa Zarządu;
 • 10.03.2016 – Walne Zebranie Członków – miejsce i godzina rozpoczęcia zostaną podane później

 

                                                                                                       W imieniu Zarządu
                                                                                                        Wojciech Bonczek

Zapraszam serdecznie na ostatnie już w tym roku spotkanie naszej RADAR-owej społeczności.

Spotkamy się już VIII raz w swojej społecznej działalności. Tym razem będzie to w Centrum Kultury „KAROLINKA” – sala Mozaika Galeria (parter) o godz.17.00 w dniu 17.12.2015 r. (czwartek).

Naszymi gośćmi będą:

 • burmistrz miasta Radzionków Gabriel Tobor,
 • kierownik referatu promocji miasta Jarosław Wroński,
 • dowódca 330 kompanii radiotechnicznej kpt. Rafał Koziorowski,
 • członkowie 17 radzionkowskiej drużyny piechoty zmechanizowanej.


Posługę kapłańską spełni kapłan z parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Radzionkowie.

W programie projekcja filmu z wycieczki do Zamościa i Wisły, a także złożenie życzeń świąteczno-noworocznych tradycyjnym opłatkiem.

Spotkanie ubarwi występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk".

Dla wszystkich uczestników spotkania gorącą kolację przygotuje restauracja "FIGARO", a ponadto DVD z ostatniej wycieczki oraz kalendarz RADAR-u na 2016 r.


                                                                                                           Zapraszam
                                                                                       w imieniu Zarządu - Wojciech Bonczek

Narodowe Święto Niepodległości – program obchodów w Radzionkowie.

10.11.2015 r. Park Księża Góra (obok parku linowego)
17.00 – Odsłonięcie pomnika Powstańców Śląskich. Posterunek honorowy wystawia 17 Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej
20.00 – Projekcja filmu pt.: ”Pilecki” (CK „Karolinka”)

11.11.2015 r.
09.00 -  Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem żołnierzy 330 kompanii radiotechnicznej i 17 Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej, pocztów sztandarowych (kościół pw. św. Wojciecha)
10.30 – Uroczyste składanie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (Forum Miejskie – Plac Letochów).

                                                       Serdecznie zapraszamy
 
                                                      Wojciech Bonczek

W dniach 10-11.10.2015 r. organizujemy wycieczkę w pobliskie Beskidy.

Proponowany plan wycieczki:
10.10.2015 – sobota
10.00 – wyjazd autokaru z Placu JP II w Radzionkowie
10.15 – wyjazd z JW. Bytom
13.00 – zwiedzanie Muzeum browaru żywieckiego z degustacją piwa
15.00 – obiad w Żywcu
16.00 – 17.30 – przejazd do Wisły (zakwaterowanie w hotelu, kolacja, spotkanie towarzyskie radiotechników)

11.10.2015 – niedziela
08.00 – 09.00 – śniadanie
09.00 – 11.15 – spacer pogórzem (ul. Górnośląska, Kamienna)
11.15 – 11.45 – przejazd do rezydencji prezydenta RP na Zadnim Groniu
12.00 – 13.00 – udział w mszy św. w kaplicy prezydenckiej
13.15 – zwiedzanie rezydencji I grupa (do 25 osób)
14.15 – zwiedzanie rezydencji II grupa
15.15 – 15.30 –przejazd do centrum Wisły
15.30 – 18.00 – czas wolny (obiad, spacer)
18.00 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa.

Koszt udziału w wycieczce:

 • dla członków Stowarzyszenia - 125,00 zł
 • dla pozostałych osób - 175,00 zł

Zgłoszenia przyjmuję w terminie do 03.10.2015 r. (ostateczny termin).   
                                                                                                   

                                                     Wojciech Bonczek

Już wkrótce – 12.09.2015 r. od 14.00 zapraszamy serdecznie do Radzionkowa – Rojcy na VI Piknik Służb Mundurowych.

Atrakcji nie zabraknie.
Zarówno dzieci jak i młodzież, a także najstarsi mieszkańcy Radzionkowa znajdą coś dla siebie.
Szczegóły na: www.radzionkow.pl

 

                                                      ZAPRASZAMY

Członków Stowarzyszenia, a także sympatyków naszej działalności, serdecznie zapraszamy na wycieczkę krajoznawczą w dniach 18-20.09.2015 r. do Rzeszowa, Zamościa i Łańcuta.

Proponowany plan wycieczki:
18.09.2015 r.
06.45 – odjazd autokaru z Placu JP II w Radzionkowie
07.00 – odjazd z JW  Bytom
12.00 – 15.00 – zwiedzanie Rzeszowa z przewodnikiem (parking przy Hali Podpromie). Proponowany program zwiedzania miasta: Kościół Farny, Zespół Klasztorny Bernardynów z ogrodem (Klasztor Bernardynów z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i figurą Matki Boskiej Rzeszowskiej), ul. Grunwaldzka, ul. 3 Maja, Rynek z Ratuszem, Letni Pałac Lubomirskich (z zewnątrz), Aleja pod Kasztanami, multimedialne fontanny, Zamek Lubomirskich (z zewnątrz) Zwiedzanie nie obejmuje wnętrz obiektów: pałacu Lubomirskich, zamku, filharmonii, synagog.
15.00 – 17.00 – czas wolny (możliwość zwiedzenia podziemnej trasy turystycznej)
17.00 – 18.00 – przejazd do m. Manasterz (ok. 60 km), ośrodek „Zielona Przystań” (obiadokolacja i zakwaterowanie).

19.09.2015 r.
07.30 – śniadanie (bufet szwedzki)
09.00 – 10.30 przejazd do Zamościa (ok. 100 km)
10.30 – 15.00 zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem (od parkingu przy ul. Partyzantów)
15.00 – 17.00 czas wolny
17.00 – 18.30 – przejazd do Manasterza
18.30 – obiadokolacja
20.00 – biesiada przy ognisku.

20.09.2015 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – 10.00 – przejazd do Łańcuta (ok. 50 km)
10.00 – 13.00 – zwiedzanie Łańcuta z przewodnikiem (Zamek , wozownia, oranżeria, dla chętnych storczykownia)
13.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – czas wolny
17.00 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa.

Koszt udziału w wycieczce:

 • dla członków Stowarzyszenia - 200 zł
 • dla pozostałych osób - 300 zł

Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmuję do 10.09.2015 r.

                                                                                           Serdecznie zapraszam
                                                                                               Wojciech Bonczek

Z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i sympatyków naszej działalności do Ożarowic (Przedszkole przy ul. Sportowej) na uroczystości.

Plan na dzień 14.08.2015 (piątek) przedstawia się nastepująco:
15.45 – złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na miejscowym cmentarzu;
16.00 – początek uroczystości przed budynkiem Przedszkola (wystąpienie okolicznościowe, odegranie hymnu państwowego, wystawienie posterunku honorowego przed „Tablicą pamiątkową”, złożenie wiązanek kwiatów, występ zespołu chóralnego);
16.30 – początek zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o Puchar Wójta Gminy Ożarowice;
16.30 – biesiada uczestników spotkania przy wojskowej grochówce.

Udział w spotkaniu weźmie członek honorowy Stowarzyszenia ppłk w st. spocz. Alojzy Skrzyszewski – nasz senior.

Organizatorzy:
- Wójt Gminy Ożarowice
- Gminny Ośrodek Kultury w Tąpkowicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowicach
- 330 kompania radiotechniczna w Radzionkowie
- Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Tarnowskich Górach
oraz
Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie.

Serdecznie zapraszamy
                                        Adam Tyszkiewicz        i     Wojciech Bonczek  
                                             z-ca prezesa                  prezes zarządu

Uwaga:
Zgłoszenia imienne udziału przyjmuję telefonicznie w terminie do 11.08.2015 r.
Autokar będzie jechał po trasie: 14.45 – Stroszek; 15.00 JW. Bytom; 15.15 – CK Karolinka Radzionków.