Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Proponowany program wycieczki:

07.09.2018 r.
06.00 – wyjazd z Radzionkowa (CK Karolinka)
06.30 – wyjazd z Bytomia (JW ul. J. Białego)
06.30 - 15.00 – przejazd do Zamku w Malborka (rez. wejść. na godz~15.00 przew. Monika Ładyńska)
15.00 – 18.00 – zwiedzanie kompleksu zamkowego (~3 godz.)
18.00 – 19.30 – przejazd do bazy noclegowej w „Pensjonacie MIŁOSZ” k/Torunia
19.30 – obiadokolacja.

08.09.2018 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – wyjazd do Torunia
10.00 – 17.00 – zwiedzanie: Planetarium, Muzeum Piernika, Starówka,  katedra śś. Janów oraz rejs statkiem po Wiśle lub zwiedzanie browaru z degustacją piwa piernikowego – do wyboru (opcja)
17.00 – 18.00 – powrót do bazy na obiadokolację
~19.00 – ognisko.

09.09.2018 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – wyjazd z bazy
09.00 – 14.00 – zwiedzanie Grudziądza (Stare Miasto – spacer do Wieży Klimek, Kościół Klasztorny, Cytadela), przejazd koło zamku w Golubiu-Dobrzyniu do Szafarni (koncert chopinowski) - opcja
~15.00 – wyjazd w drogę powrotną do Radzionkowa
~22.00 – powrót do Radzionkowa.

Zgłoszenia udziału przyjmuję do 24.08.2018 r. Wycieczka dojdzie do skutku przy min 40 uczestnikach. Jest do dyspozycji 50 miejsc + 1 kier. + 1 przewodnik = 52
Koszt udziału w wycieczce: 350,00 zł dla członków Stowarzyszenia, 450,00 zł dla pozostałych uczestników.
Wpłaty w autokarze!!!

Logistyka:

 • autokar z firmy OS-U „RAJD” Ryszard Walc, kierowca Jerzy Kolebuk
 • ubezpieczenie uczestników wycieczki w PZU (NW na 30 000 zł)
 • prowiant na ognisko (chleb, smalec, kiełbasa, ogórki kiszone) z firmy RELAKS w Radzionkowie
 • w II i III dniu wycieczki obsługa przewodnika (Agnieszka Kowalska)
 • zakwaterowanie w pensjonacie „Miłosz” w m. Grabowiec k/Torunia ul. Słoneczna 2
 • w autokarze: woda mineralna, kawa, herbata.

                                                            Serdecznie zapraszam
                                                   Wojciech Bonczek (tel.: 604 618 558)

Planowana na 14.08.2018 r. o 16.00 uroczystość w Ożarowicach nie odbędzie się.

W zaistniałej sytuacji zarząd postanowił: w dniu 16.08.2018 r. o godz. 16.00 złożyć kwiaty pod "Tablicą Pamięci". Asystę honorową wystawi 17 Radzionkowska Drużyna Piechoty Zmechanizowanej.

Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy.

 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia, ich Rodzinom a także sympatykom naszej działalności, u progu sezonu wakacyjnego życzymy pięknych spotkań w gronie rodzinnym, przyjaciół, w kontakcie z urokliwą ojczystą przyrodą.
                          

                                                                                                   Zarząd

Proponowany plan wycieczki:

I dzień 15.06.2018 r.
07.30 – odjazd z placu Jana Pawła II w Radzionkowie (CK „KAROLINKA”)
07.40 – odjazd ze Stroszka (ul. Tysiąclecia)
07.50 – odjazd z ul. Szymały
08.00 – odjazd z Bytomia (JW, parking ul. Białego)
08.00 – 13.00 przejazd do Niedzicy trasą przez: Łubne, Będzin, Sławków,    Kraków (trasa zależna od składu osobowego wycieczki)
13.00 – 16.00 – zwiedzanie Zamku, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim
16.00 – 17.00 – przejazd do Szczawnicy (dom „Na Skale”)
17.00 – 18.00 – zakwaterowanie uczestników wycieczki
18.00 – 19.00 – obiadokolacja
19.00 – ognisko (przy dobrej pogodzie) lub w następnym dniu

II dzień 16.06.2018 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – 13.00 przejazd do Sromowiec Niżnych: przejście przez Wąwóz Szopczański, przejście na teren Słowacji: zwiedzenie Czerwonego Klasztoru (z przewodnikiem). Powrót do Sromowiec na przystań flisacką
14.00 – 16.00 – spływ Dunajcem do Szczawnicy. Powrót do bazy.
17.00 – 18.00 – obiadokolacja
19.00 – dla chętnych - udział w mszy św. w kościele pw św. Wojciecha (pieszo 10 min.)

III dzień 17.06.2018 r.
07.30 – śniadanie
09.00 – wyjazd z bazy. Spacer po uzdrowisku, przejazd do Jaworek: przejście przez Wąwóz Homole lub Białą Wodę ( z przewodnikiem)
14.00 – start w drogę powrotną z przerwą na posiłek w dogodnym miejscu
20.00 – planowany powrót do Radzionkowa.

Logistyka:

 • autokar z firmy RAJD Ryszard Walc, kierowca Jerzy Kolebuk
 • ubezpieczenie uczestników wycieczki w PZU
 • prowiant na ognisko (chleb, smalec, kiełbasa, ogórki kiszone) z firmy RELAKS w Radzionkowie
 • w II i III dniu wycieczki obsługa przewodnika (Magdalena Styrylska)
 • zakwaterowanie w pensjonacie „Na Skale” w Szczawnicy ul. św. Krzyża 10
 • w autokarze: woda mineralna, kawa, herbata

Koszt udziału w wycieczce: 300,00 zł – dla członków Stowarzyszenia; 400,00 zł – dla pozostałych osób.
Zgłoszenia przyjmuję w terminie do 01.06.2018 r.
Uwaga: wycieczka się odbędzie przy min 40 zgłoszonych uczestników.

Zapraszam serdecznie
Wojciech Bonczek
tel.: 604 618 558

W dniu 10 kwietnia 2018 r., po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nasza Koleżanka, członkini naszego Stowarzyszenia od 06.03.2010 r. - Władysława Kolebuk.

Urodziła się 7 lipca 1940 r. Była żoną żołnierza zawodowego Eugeniusza Kolebuka, który zmarł w 1993 roku. Państwo Kolebukowie mieli dwóch synów: Andrzeja, który zginął tragicznie w 1981 r. i Jerzego – również żołnierza zawodowego. Była więc zmarła Władysława nie tylko żoną i matką żołnierza ale również i babcią, albowiem jeden z wnuków - Marcin, kontynuuje żołnierskie tradycje w rodzinie.

Jej pożegnanie odbędzie się w najbliższą sobotę 14.04.2018 r. z kościoła pw św. Michała w Bytomiu-Suchej Górze o godz. 09.00.
Synowi Jerzemu i Jego najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia po śmierci Mamy.
                                   
                                                                                                                 Cześć Jej Pamięci

Kultywując pamięć o żołnierzach radiotechnikach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju na Górnym Śląsku, występujemy z inicjatywą umieszczenia „Tablicy Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego – Radiotechników” na terenie byłych koszar 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie przy ul. Knosały (dawniej Zawadzkiego).

Chcemy w ten sposób uświadomić mieszkańcom naszego regionu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Taki sposób kształtowania postaw patriotycznych będzie wg nas uczył zdolności postrzegania i kojarzenia oraz pobudzi ciekawość poznawczą i chęć docierania do źródeł historycznych.

Inicjatywa ta jest okazją do dalszej integracji byłego środowiska wojskowego ze społecznością lokalną (mieszkańcy Radzionkowa i okolicy), zachęci do wspólnych działań, rozwinie umiejętność twórczej interpretacji zjawisk, mających miejsce w dziejach naszego regionu, narodu i nowoczesnej Europy.   

Rok 2018 to rok wielkich jubileuszy. Przede wszystkim 100-na rocznica uzyskania niepodległości, 100-tu lecie naszego lotnictwa ale także 20-lecie restytucji praw miejskich Radzionkowa (po odłączeniu od Bytomia) i 10-lecie działalności naszego Stowarzyszenia.  

Ceremonia odsłonięcia „Tablicy Pamięci…” planowana jest na 12 października 2018 r. na terenie byłych koszar 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie. Będzie to już 68 rocznica powstania i święto Wojsk Radiotechnicznych. Wystąpiliśmy też z wnioskiem o nadanie imienia powstającemu obok byłych koszar rondu miana: Rondo im. Żołnierzy Radiotechników.

Kompleks po byłych koszarach został w całości zagospodarowany przez władze samorządowe Radzionkowa. Wstępny scenariusz uroczystości został przedstawiony stosownym władzom wojskowym 17 maja 2017 r. przez delegację UM Radzionków i Stowarzyszenia RADAR.

Będzie to prawie 50 lat od chwili rozpoczęcia budowy posterunku radiolokacyjnego i prawie 50 lat, kiedy to 33 brt został przeniesiony na nowe miejsce stacjonowania z Ożarowic – do Radzionkowa.

Obok „Tablicy Pamięci….” ustawiony zostanie głaz z napisem ku pamięci całej rzeszy żołnierzy radiotechników różnych specjalności a także pracowników wojska, którzy pełnili tu zaszczytną służbę i pracę w obronie polskiego nieba w latach 1970 – 1999.   

Na okoliczność posadowienia „Tablicy….” sporządzona zostanie dokumentacja zawierająca „Akt fundacyjny” oraz „Imienny wykaz fundatorów”. Dokumentację przekażemy do UM Radzionków, Biblioteki Miejskiej w Radzionkowie i Archiwum Państwowego w Katowicach.  Jeden egzemplarz dokumentacji zostanie włożony do zalakowanej „butelki czasu” i zakopany pod głazem informacyjnym.

Będąca w zasobach Stowarzyszenia „Kronika budowy RLP-330” zostanie uroczyście przekazana do Archiwum Miasta Radzionków.

Koszt wykonania tego przedsięwzięcia szacujemy na około 5000.00 zł.
W związku z powyższym zwracamy się do Kolegów – Radiotechników (żołnierzy zawodowych i zasadniczej służby wojskowej, pracowników wojska, służących i pracujących w Radzionkowie), sympatyków naszej działalności, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na w/w cel (w dowolnej wysokości), na konto:

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie
BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0269 5850
z dopiskiem: „Tablica Pamięci”

Rozliczenia dokonamy przed swoimi władzami statutowymi. Nadmieniamy, że w imiennym wykazie fundatorów, nie będzie wyszczególniona kwota darowizny a jedynie imię i nazwisko.
Wpłat prosimy dokonywać najpóźniej do 31sierpnia 2018 r.

Mile widziane są również zdjęcia i pamiątki z tamtego okresu czasu. Znajdą one swoje miejsce na zorganizowanej wystawie oraz perspektywicznie w „Izbie Pamięci” w Radzionkowie. Materiały zastrzeżone przez właścicieli, po wykorzystaniu zostaną zwrócone.

Szczegółowy program uroczystości w dniu 12 października 2018 r. pod  protektoratem Szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych płk. Dariusza Krzywdzińskiego zostanie przedstawiony w stosownym terminie.

                                        Z radiotechnicznym pozdrowieniem

              Zastępca Prezesa                                                                     Prezes Zarządu


           /-/  Ryszard Walc                                                           /-/   mgr inż. Wojciech Bonczek
               mjr w st. spocz.                                                                       płk w st. spocz.

Uwaga! W załącznikach pokazana planowana wizualizacja. Prosimy o przekazanie tej informacji potencjalnie zainteresowanym byłym żołnierzom i pracownikom 33 brt do których nam nie udało się dotrzeć – Dziękujemy!


Wyk. Wojciech Bonczek
Dnia 02.01.2018 r.
Tel. 604 618 558
mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http: www.radar.radzionkow.pl
Wybudowane rondo przy  ul. Knosały

 


Projekt tablicy pamiątkowej na pierwszym budynku koszarowym (przy bramie wjazdowej)

Dzieląc się jajkiem w te piękne Święta,
wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia,
ich Rodzinom i sympatykom naszej działalności
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście,
a zgoda niech zawsze gości.
Wesołego Alleluja!

w imieniu zarządu
                                         Wojciech Bonczek

Przegłosowany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 13.02.2018 r. uchwalony jako obowiązujący (po obradach zarządu w dniu 26.02.2018 r.):

Styczeń:

 • 03.01.2018 – wizyta robocza w oddziale banku BGŻ w Tarnowskich Górach (W. Bonczek i Z. Białas) ;
 • 07.01.2018 – udział w “Koncercie Noworocznym” w CK “Karolinka” (T i A. Grochalscy oraz E. Zakrzewski – nagroda z okazji Jubileuszu);
 • 10.01.2018 – doroczne spotkanie z burmistrzem Radzionkowa (W. Bonczek i Z. Białas);
 • 15.01.2018 – obrady Zarządu (przyg. materiałów na WZCz – członkowie zarządu) ;
 • 17.01.2018 – udział w uroczystości X-lecia MOSiR w Radzionkowie (W. Bonczek, R. Walc);
 • 19.01.2018 – przedstawienie w UM R-w wniosków o dofinansowanie zamierzeń w 2018 r. (W. Bonczek);

Luty:

 • 03.02.2018 - udział w spektaklu „Sylwester na bis” - Teatr Rozrywki Chorzów (dla osób, które wykupiły bilety wstępu);
 • 09.02.2018 – przeprowadzenie imprezy dla dzieci na hali MOSiR w Radzionkowie – wyznaczeni członkowie zarządu, 330 krt i17 RDPZ;
 • 12.02.2018 – obrady Komisji Rewizyjnej (członkowie komisji rewizyjnej, księgowa, skarbnik i prezes zarządu);
 • 13.02.2018 – Walne Zebranie Członków w salach rest. RELAKS – początek o 17.30;
 • 20.02.2018 – Podpisanie porozumienia: 31 brt – 17 RDPZ, z udziałem zarządu RADAR;
 • 26.02.2018 – obrady zarządu: uściślenie Planu na 2018 r. (po WZCz);

Marzec:

 • 08.03.2018 - 19.00 – z okazji Dnia Kobiet udział w spektaklu teatralnym „Śmiech wzbroniony” w Teatrze Nowym w Zabrzu........organiz. B. Ćwioro. Bilety w cenie 32 zł, kobiety – członkinie RADAR gratis; zorganizowany przejazd; zapisy u B. Ćwioro – zapłata podczas zebrania;
 • 11.03.2018 – udział w spektaklu "FRELE" w CK “Karolinka” - Z. J. Kuźniarzowie – nagroda z okazji Jubileuszu;

Kwiecień:

 • 13 lub 14.04.2018- Wycieczka 1-dniowa (sobota lub niedziela) do Bielska – Białej, Szyndzielnia;

Maj:

 • 03.05.2018 – Święto Konstytucji 3 Maja: msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość składania wiązanek pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);
 • 11-13.05.2018 –  wycieczka 3-dniowa - Kotlina Kłodzka);

Czerwiec:                                      

 • 07-09.06.2018– XII Dni Radzionkowa – przeprowadzenie zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o puchar burmistrza Radzionkowa, udział w korowodzie miejskim oraz w uroczystym wręczeniu nagród za strzelanie;
 • 15-17.06.2018 – wycieczka 3 - dniowa – Szczawnica, Spływ Dunajcem, Termy Orawice;

Lipiec - bez przedsięwzięć                        

Sierpień:                                        

 • 14.08.2018 – popołudniu, Święto Wojska Polskiego, okolicznościowy piknik w Ożarowicach (wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i Urzędem Gminy Ożarowice); zawody strzeleckie, część artystyczna GOK Tąpkowice, biesiada z grochówką;

Wrzesień:

 • 07-09.09.2018 – wycieczka 3-dniowa (Toruń, Grudziądz, Malbork);
 • do 10.09.2018 – opracowanie wniosku do planu współpracy na 2019 r.   

Październik:

 • 12.10.2018 – uroczystość ogólnopolska z okazji 68 rocznicy powołania Wojsk Radiotechnicznych wg oddzielnego planu;  
 • 13.10.2018 – Uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia z okazji X – lecia działalności. Zabawa taneczna w restauracji;

Listopad:

 • 11.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości, msza w intencji Ojczyzny i uroczystość pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (zgodnie z planem UM R-w);
 • 16 lub 17.11.2018 – wycieczka 1-dniowa (piątek lub sobota)-JW komandosów w Lublińcu;

Grudzień:

 • 17.12.2018 – XI spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia w restauracji FIGARO.

                                                   W imieniu zarządu – Wojciech Bonczek

W dniu 08.03.2018 r. (czwartek) organizujemy wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Śmiech wzbroniony”.

Początek przedstawienia o 19.00. Udział w spektaklu to koszt 32,00 zł (bilet wstępu i przejazd autokarem), kobiety – członkinie RADAR - gratis. Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmuje Barbara Ćwioro (tel.607 538 700) w terminie do 28.02.2018 r.

Proponowany rozkład jazdy autokaru:
17.45 – Radzionków CK „Karolinka”
17.50 -  Bytom-Stroszek ul. Tysiąclecia
18.00 – Bytom ul. Szymały
18.10 – Bytom JW ul. Białego
18.25 – Bytom – Szombierki „Tesco”.


Krótka notka o spektaklu:
..To jest równanie z trzema niewiadomymi! Szalony trójkąt zależności... Ona, On i...Ona. Obraz rzeczywistości zmienia się jak w kalejdoskopie, romanse i namiętności w tym przedstawieniu to jak domek z kart... Kto odważy się wyjąć kartę z tej kruchej budowli?
Kto przerwie tę spiralę szalonych zdarzeń? Komedia Miro Gavrana to zaskakująca opowieść, pełna nagłych zwrotów akcji, spotkań na granicy zdrowego rozsądku i humoru...który czasem gorzko smakuje.
Śmiech wzbroniony?! Wolno się śmiać, nawet głośno, ale...na własne ryzyko.
Komedia „Śmiech wzbroniony” uhonorowana została nagrodą Marina Držića przyznawaną przez Chorwackie Ministerstwo Kultury. Premiera tej sztuki odbyła się w Zagrzebiu w 2004 roku. Przetłumaczona została na kilka języków m.in.: angielski, rosyjski, słowacki, francuski, czeski i polski. Czas trwania spektaklu 1 godz. 35 min.
Obsada:
DAGMARA NOSZCZYK
JOANNA ROMANIAK
ZBIGNIEW STRYJ

                                                                                                  W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam
                                                                                                                     Wojciech Bonczek