Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski


Walne Zebranie w dniu 20 marca dokonało rozliczenia rezultatów minionego roku i udzieliło absolutorium Zarządowi.
Uchwaliliśmy również plan działania na rok bieżący. W poczet członków Stowarzyszenia przyjęliśmy Ryszarda Łabno. Uhonorowaliśmy byłych członków Zarządu, Urszulę Kępę i Marka Trawkowskiego, za ich dokonania w pracy Zarządu pierwszej kadencji. Podziękowaliśmy również dowódcy kompanii radiotechnicznej kpt. Rafałowi Wawrzyniakowi i Patrykowi Wiśniowskiemu (dowódcy zespołu patriotyczno-obronnego) za znakomitą dotychczasową współpracę w organizacji imprez dla miejscowej społeczności. W końcowej fazie naszego spotkania złożyliśmy serdeczne życzenia złotym Jubilatom - Zofii i Janowi Kuźniarzom, którym wkrótce minie 50 rocznica ich szczęśliwego pożycia.
Zakończyliśmy nasze spotkanie wzajemnymi życzeniami z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.