Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski


Uchwałą zarządu z 01.03.2013 r. na dzień 20 marca zwołuję:

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

– początek o godz.17.00 w salach restauracji RELAKS w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 4.

W przypadku braku kworum, drugim terminem będzie w tym samym dniu godzina 17.30.

Porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 20.03.2013 r.

1. Otwarcie zebrania –„Hymn Radiotechników” – prezes - powołanie protokolanta - wybór przewodniczącego WZC
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania – przewodniczący WZC
3. Przedstawienie przebiegu WZC – przewodniczący WZC
4. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności Zarządu – prezes
5. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. – skarbnik
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji

7. Wybór Komisji Uchwał
8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwał: - nr 1 – w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu - nr 2 – w sprawie akceptacji działalności finansowej Zarządu - nr 3 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność
10. Wyróżnienia za działalność na rzecz Stowarzyszenia – prezes
11. Przedstawienie projektu Planu Działalności Zarządu na 2013 r. – prezes
12. Dyskusja nad przedstawionym projektem
13. Podjęcie uchwały: - nr 4 – w sprawie przyjęcia Planu Działalności Zarządu na 2013 r.
14. Złożenie życzeń Zofii i Janowi Kuźniarzom z okazji 50-lecia ich związku małżeńskiego
15. Zakończenie zebrania – przewodniczący WZC.

Wojciech Bonczek