Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Informuję uprzejmie, iż obradujące w dniu 25.03.2021 r. Walne Zebranie Członków przyjęło (w trybie „obiegowym” - jednogłośnie) propozycję planu naszej działalności w 2021 r., który wygląda następująco:

Styczeń
- 11.01.2021 – obrady Zarządu z udziałem księgowej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, opracowanie wniosków do UM na dofinansowanie przedsięwzięć w 2021 r.;

Luty
- przygotowanie Walnego Zebrania Członków (aktywnie wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej);

Marzec
- 25.03.2021 - 17.30 – Walne Zebranie Członków (metodą obiegową głosowanie poprzez sms lub e-mail);

Kwiecień
- bez przedsięwzięć

Maj
- 03.05.2021 – Święto Konstytucji 3-Maja – zgodnie z planem UM Radzionków;
- 28.05.2021 – udział w Święcie 3 Brygady Radiotechnicznej – 46 rocznica powstania, Wrocław (osoby zaproszone przez organizatorów);

Czerwiec
- 10.06.2021 – mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku, Księża Góra. Wspólnie z MOSiR, 330 krt i 17 RDPZ; Dotacja z UM na nagrody i grochówkę – 1500 zł;

Lipiec
- bez przedsięwzięć

Sierpień
- 14.08.2021 – Święto Wojska Polskiego, złożenie kwiatów - „Dąb Pamięci” w Ożarowicach;

Wrzesień
- wycieczka turystyczno-krajoznawcza (miejsce do ustalenia, jeżeli warunki sanitarne pozwolą);

Październik
- 15.10.2021 – Święto Wojsk Radiotechnicznych, złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamięci” w Radzionkowie; Umieszczenie anteny na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” – decyzja UM R-w;

Listopad
- 11.11.2021 – Narodowe Święto Niepodległości – wg planu UM Radzionków;

Grudzień
- 16.12.2021 – RADAR-owe spotkanie opłatkowe.

                                                                    W imieniu Zarządu
                                                                    Wojciech Bonczek

25 lutego 2020 r. spotkaliśmy się ostatni raz na Walnym Zebraniu Członków. Potem jeszcze zdążyliśmy uczestniczyć w spektaklu teatralnym 8 marca w Zabrzu. Wkrótce po tym terminie nasze życie, zarówno organizacyjne jak i osobiste, zdominowała pandemia koronawirusa i wprowadzone obostrzenia życia społecznego. Mija już prawie rok a pandemia nie ma zamiaru odpuścić. A rok się skończył i trzeba wykonać sprawozdania z działalności.
   
W istniejącej sytuacji, obradujący w dniu 26.02.2021 r. Zarząd, postanowił:
- przygotować Walne Zebranie Członków wg obowiązujących zasad statutowych;
- przedstawić członkom przygotowane materiały w formie „obiegowej” ;
- zobowiązać członków do akceptacji (lub nie) poprzez uzyskanie odpowiedzi drogą elektroniczną (sms lub e-mail) – równoznaczne z obecnością na zebraniu bez składania podpisu.

Aktualnie członkowie Zarządu pracują nad przygotowaniem i wysłaniem sprawozdawczych dokumentów finansowych.
Nasze zamierzenia na bieżący rok są skromne, ale zawsze możemy je wzbogacić,. kiedy tylko sytuacja na to będzie pozwalać

Zarząd wnioskuje też o przedłużenie kadencji wszystkich organów Stowarzyszenia na następne 4 lata.

Przypominamy też o obowiązku uiszczania składki członkowskiej, zwłaszcza tym osobom, które zalegają z wpłatą za ubiegły rok.

Pamiętajmy wszyscy o dokonaniu szczepień ochronnych przed koronawirusem, albowiem ZDROWIE nasze jest najważniejsze.

                                                                  Z najlepszymi życzeniami
                                                                        Wojciech Bonczek

Obradujący 26 listopada (w trybie on-line) Zarząd Stowarzyszenia przyjął do wiadomości:

  • relację Wojciecha Bonczka ze spotkania w dniu 16.11.2020 r. z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztofem Żabickim na okoliczność 70 – lecia powstania Wojsk Radiotechnicznych;
  • relację ze spotkania z Burmistrzem Miasta Radzionków Gabrielem Toborem w dniu 20 listopada br.

Ponieważ w aktualnej sytuacji kraju (pandemia) nie może się odbyć zaplanowane doroczne spotkanie opłatkowe postanowiono:

  • wysłać do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz instytucji i osób współpracujących z nami stosowne życzenia za pośrednictwem poczty;
  • nie wykonywać w tym roku tradycyjnego „Kalendarza na 2021 r.”

Zarząd podjął Uchwałę o nadaniu patentu i tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia niżej wymienionym osobom:
- Zofia Kuźniarz
- Jan Kuźniarz
- Henryk Grądzki

Postanowiono, iż Listy Gratulacyjne dla w/w osób zostaną wręczone przy najbliższej możliwej okazji zebrania ogólnego członków.   
            
                                                                            Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                       Wojciech Bonczek

16 listopada 2020 r. zostałem zaproszony na spotkanie z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych do Sali Tradycji 34 drop w Bytomiu. Z okazji 70 rocznicy powołania Wojsk Radiotechnicznych pan generał przekazał na moje ręce pamiątkowy puchar z dedykacją dla naszego Stowarzyszenia. Otrzymałem również medal pamiątkowy wybity z okazji 70-lecia Wojsk. Jednocześnie zostałem upoważniony do przekazania medalu pamiątkowego, przyznanemu również dla burmistrza miasta Radzionków pana Gabriela Tobora.

Korzystając z gościnności dowódcy dywizjonu pana ppłk. Grzegorza Gduli był czas, by przy tradycyjnej kawie powspominać trochę historii Wojsk Radiotechnicznych a także omówić aktualne, nurtujące naszą działalność problemy. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze zakończone przekazaniem pozdrowień dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
Pozostałe zdjęcia w Galerii.
                                                                                                          Wojciech Bonczek

Informujemy, że w związku z panującymi obostrzeniami w naszym kraju, w tym roku nie odbędą się oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W imieniu organizacji pozarządowych, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Placu Letochów złoży Burmistrz Miasta Gabriel Tobor. Przy pomniku posterunek honorowy wystawią żołnierze 330 Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa.

Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona w kościele Św. Wojciecha o godz. 9.00.

15 października to dzień, w którym Wojska Radiotechniczne obchodzą swoje święto. Wszystkim Koleżankom i Kolegom naszego Stowarzyszenia przesyłamy z tej okazji serdeczne życzenia. Pozdrawiamy przede wszystkim radiotechników aktualnie odbywających służbę wojskową na straży granic powietrznych naszego kraju. Ślemy braterskie pozdrowienia do Kolegów w Jeleniej Górze.
W tak trudnej sytuacji związanej z pandemią nasze działania ograniczyliśmy do złożenia kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową”. Posterunek honorowy wystawili żołnierze z 330 krt. (zdjęcia w Galerii)
Życzę wszystkim ZDROWIA, ZDROWIA, ZDROWIA!!!!!!!!!!!!!

                                                W imieniu Zarządu
                                                Wojciech Bonczek

01.10.1945 – 10.09.2020

Urodził się we Włoszczowej. W 1965 r. ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową im. Rodziny Nalazków w Elblągu i został skierowany do dalszej służby w 14 batalionie radiotechnicznym w Chorzowie. Szkolił młodych żołnierzy.
W wyniku reorganizacji Wojsk Radiotechnicznych dalszą służbę odbywał w kompanii radiotechnicznej w Dolnej k/Strzelc Opolskich jako starszy operator urządzeń radiolokacyjnych. 33 batalion radiotechniczny w Radzionkowie był ostatnim a zarazem najdłuższym etapem Jego zawodowej służby.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości został skierowany na kurs chorążych do Jeleniej Góry.
Z racji swych umiejętności organizacyjnych a także predyspozycji do pracy z ludźmi zostało powierzone mu dowodzenie kompanią remontową, które sprawował do końca służby wojskowej tj 02.03.1990 r.
Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi.
Członkiem Stowarzyszenia był od 17.10.2009 r. aktywnie uczestnicząc w jego pracach na rzecz integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych. Posiadając stosowne uprawnienia (kierowca autobusu), kontynuował pracę po przejściu na emeryturę.
Nieuleczalna choroba wyrwała Go z naszych szeregów.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce 14.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 z kościoła Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu – Karbiu ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4.

Żonie, Córce i całej Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

                                          Cześć Jego Pamięci

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kierując się troską o bezpieczne życie w pandemii, podjęliśmy  jako Zarząd, decyzje, które zawarte są w załączonej niżej Uchwale z dnia 24.08.2020 r.
Łączę serdeczne pozdrowienia z nadzieją, iż przyjdzie czas na działanie w normalnych warunkach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Uchwała Zarządu

W istniejącej sytuacji  związanej z panującą w naszym kraju pandemią, Zarząd, podczas konsultacji telefonicznych  oraz spotkania w dniu 13.08.2020 r. przeanalizował stopień realizacji „Planu realizacji zamierzeń na 2020 r.” i postanowił:
1. zrezygnować z realizacji współorganizacji Mistrzostw Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku;
2. wobec odwołania obchodów 70-lecia WRT w Jeleniej Górze: zrezygnować z organizacji wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 16-18.10.2020 r. (odwołać rezerwację hotelu, przewodnika i autokaru);
3. realizować pozostałe punkty „Planu zamierzeń….” t.j.: 15.10.2020 – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” na terenie byłych koszar 33 brt; 11.11.2020 – udział w obchodach Święta Niepodległości w Radzionkowie (zgodnie z planem UM Radzionków); 17.12.2020 – doroczne spotkanie opłatkowe (jeśli warunki będą sprzyjały);
4. powiadomić Burmistrza Radzionkowa o naszej rezygnacji z przyznanych dotacji (1500 zł strzelanie i 1800 zł wycieczka do Jeleniej Góry);
5. treść niniejszej Uchwały doprowadzić do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                  Wojciech Bonczek