Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski


30 listopada 2012 r. zostaliśmy zaproszeni do Tarnowskich Gór na spotkanie z sekretarzem stanu MON, posłem Czesławem Mroczkiem. W spotkaniu uczestniczyli również: poseł Tomasz Głogowski – gospodarz spotkania i poseł sejmiku śląskiego Gustaw Jochlik – były burmistrz Radzionkowa.

Przybyłym na spotkanie przedstawicielom naszego Stowarzyszenia towarzyszył przedstawiciel Urzędu Miasta Radzionków Jarosław Wroński.

To ograniczone czasem trwania spotkanie obfitowało wymianą doświadczeń, dotyczących pracy organizacji pozarządowych w kraju i naszym regionie. Na zakończenie wiceminister zapoznał się z naszą „Kroniką” do której dokonał wpisu:

„Pozostaję pod wielkim wrażeniem naszego spotkania, państwa poglądów i dokonań. Życzę, by ten zapał nie wygasł i był wielkim źródłem państwa satysfakcji.

Serdecznie pozdrawiam

Czesław Mroczek

wiceminister obrony narodowej”

Społeczność naszego Stowarzyszenia reprezentowali: Jan Kuźniarz, Ryszard Walc, Andrzej Rychło, Jan Lazar, Antonina Bonczek, Patryk Wiśniowski i niżej podpisany

Wojciech Bonczek

Foto: Przemysław Kałuski – w zakładce: Galerie