Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

 

Podczas obrad w dniu 8 listopada dokonaliśmy podsumowania 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia.
Sprawozdanie Zarządu wygłosił jego prezes – Wojciech Bonczek.
Komisja Rewizyjna została zobligowana do przedstawienia stosownego sprawozdania po zakończeniu roku budżetowego 2012 (księgowa na leczeniu szpitalno-uzdrowiskowym).
Sąd Honorowy nie miał sposobności do działania w mijającej kadencji.

 

Za ogromne zaangażowanie na rzecz Stowarzyszenia Zarząd postanowił wyróżnić Dyplomem Uznania i nagrodą rzeczową n/w osoby:
- Ryszarda Walca
- Jerzego Kolebuka
- Józefa Brucknera
- Jerzego Milewskiego
- Henryka Serka
- Elżbietę Lazar
- Przemysława Kałuskiego.

Zebrani jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującym władzom i postanowili:
- przedłużyć mandat prezesa Zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Sądu Honorowego na następną 4-letnią kadencję
- przyjąć rezygnację z prac Zarządu Urszuli Kępy i Marka Trawkowskiego (sprawy osobiste)
- wybrać w skład Zarządu Stanisława Kujawę
- nie zmieniać składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.

Wybory uzupełniające do Zarządu postanowiono przeprowadzić na następnym zebraniu w dniu 17 grudnia br.

W drugiej części obrad uczciliśmy godnie : - 90-tą rocznicę urodzin ppłk w st. spocz. Alojzego Skrzyszewskiego – nestora wojsk radiotechnicznych - 80-tą rocznicę urodzin mjr w st. spocz. Eugeniusza Zakrzewskiego, któremu nadaliśmy Patent Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia - 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego Teresy i Andrzeja Grochalskich (ppłk w st. spocz.).
Pozostałe zdjęcia z zebrania w zakładce: Galeria

 

Wojciech Bonczek