Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Informuję uprzejmie, iż zaplanowane przez Zarząd przedsięwzięcia na I półrocze 2012 r. zostały zrealizowane.

 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia życzę miłych wakacji.

 

Najważniejsze imprezy zaplanowane w II półroczu to:

- 15.09.2012       – III Piknik Militarny (na błoniach Rojcy)

- 22-23.09.2012 – wycieczka do Sandomierza i Kazimierza n/Wisłą

- po 10.10.2012 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze – koniec kadencji obecnego Zarządu

- 08.11.2012      - uroczystość 90-rocznicy urodzin ppłk. w st. spocz. Alojzego Skrzyszewskiego – Honorowego Członka Stowarzyszenia

- 19.11.2012 – uroczystość 80-rocznicy urodzin  mjr. w st. spocz. Eugeniusza Zakrzewskiego

- 11.11.2012      - uroczystość Święta Niepodległości

- ok. 17.12.2012 -  tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Szczegółowe informacje w stosownym czasie.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu

Wojciech Bonczek