Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

6 maja 2009 roku od 16.30 na zaproszenie dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu gen. bryg. Michała Sikory gościliśmy na obiekcie technicznym kompanii radiotechnicznej w Radzionkowie.

Podczas pokazu multimedialnego dowódca Brygady przedstawił aktualną sytuację w Siłach Powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem wojsk radiotechnicznych. Następnie zaprezentowano nam pracę osób funkcyjnych na stanowisku dowodzenia i zbiór informacji radiolokacyjnej z pracujących na posterunku stacji radiolokacyjnych.

 

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia uczestników spotkania był czas na smaczną grochówkę.

Złożyliśmy również życzenia urodzinowe dostojnemu Jubilatowi Henrykowi Seroce w 85 rocznicę Jego urodzin.