Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „RADAR” w Radzionkowie w dniu 11.02.2011 roku o 16.00 


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zebrania.
2.Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności Zarządu.
3.Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5.Wybór Komisji Uchwał.
6.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7.Podjęcie Uchwał:
- nr 1 w sprawie akceptacji działalności merytorycznej Zarządu
- nr 2 w sprawie akceptacji finansowej Zarządu
- nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za roczną działalność.
8.Przerwa kawowa.
9.Przedstawienie projektów:
- planu działalności Zarządu na 2011 r.
- planu finansowego na 2011 r.
10.Dyskusja nad przedstawionymi projektami.
11.Podjęcie Uchwał:
- nr 4 w sprawie przyjęcia Planu Działalności Zarządu na 2011 r.
- nr 5 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2011 r.
- nr 6 w sprawie wygaśnięcia członkostwa Antoniego Szerszenia.
12.Wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej.
13.Wolne wnioski.
14.Zakończenie zebrania.


Uwaga:
zebranie w sali siedziby organizacji pozarządowych ul. św. Wojciecha 15 – początek 16.00 (wejście od ul.Śródmiejskiej, I piętro) bufet zapewnia obsługa kawiarni„CAFE SORENTO” w Radzionkowie.


Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu
Wojciech Bonczek