Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Na zdjęciu mjr mgr inż. Sławomir Łuczak w momencie dekoracji „Gwiazdą Iraku” przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystość ta miała miejsce 24 października 2008 roku w Warszawie z okazji 90-lecia powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Rok ten był szczęśliwym dla mieszkańca naszego miasta, który 10 listopada został awansowany do stopnia podpułkownika. Dziś mieszkaniec Rojcy ale urodził się 13 listopada 1960 roku w Dąbrowie Górniczej. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1979 r. w Piekarach śląskich a po jego ukończeniu rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył tą znakomitą uczelnię w1984 roku i rozpoczął zawodową służbę w 33 batalionie radiotechnicznym w Radzionkowie. Jako specjalista systemów komputerowych pracował przy obsłudze zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Od 1998 roku kontynuował służbę w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. W 2004 roku był żołnierzem 2 zmiany polskiego kontyngentu w Iraku. Obecnie kontynuuje służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Zna język angielski. Jest żonaty, ma dwóch synów. Wprawdzie w domu rodzinnym bywa tylko w weekendy, ale taki los żołnierza: "gdzie chleb tam Ojczyzna"-jemu, ten radzionkowski zasmakował najbardziej. Gratulujemy Panie Pułkowniku!!!
Foto: Archiwum SG WP

P.S. Z końcem 2008 r. został przeniesiony do rezerwy.