Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Przebieg Walnego Zebrania Członków
w dniu 6 marca 2010r
CK KAROLINKA w Radzionkowie

Czytaj więcej...

6 maja 2009 roku od 16.30 na zaproszenie dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu gen. bryg. Michała Sikory gościliśmy na obiekcie technicznym kompanii radiotechnicznej w Radzionkowie.

Podczas pokazu multimedialnego dowódca Brygady przedstawił aktualną sytuację w Siłach Powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem wojsk radiotechnicznych. Następnie zaprezentowano nam pracę osób funkcyjnych na stanowisku dowodzenia i zbiór informacji radiolokacyjnej z pracujących na posterunku stacji radiolokacyjnych.

Czytaj więcej...

W ramach II Dni Radzionkowa zmieściły się też obchody 35-lecia pracy radzionkowskich radarów. Mija właśnie 35 lat od chwili, kiedy po trwającej trzy lata budowie, zarówno obiektu koszarowego jak i technicznego, włączono stacje radiolokacyjne w Radzionkowie do codziennego dyżurowania w systemie obrony powietrznej kraju.

Jubileusz zorganizowało, powstałe 2 marca tego roku, Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie. 7 czerwca w godzinach porannych udostępniono zwiedzanie posterunku radiolokacyjnego uczestnikom IV Ogólnopolskiego Zlotu Pojazdów Militarnych. W tej lekcji najnowszej historii wojsk radiotechnicznych wzięło udział 150 uczestników zlotu, którzy wjechali na teren obiektu technicznego na swoich 40 pojazdach.

Czytaj więcej...

„Radarową Wigilię”, odbyła się 17 grudnia 2008 roku o godz.17-tej w Centrum Kultury KAROLINKA w Radzionkowie.

W programie tego wieczoru uroczyste wręczenie Patentów Członka Honorowego Stowarzyszenia dla naszych seniorów: Alojzego Skrzyszewskiego, Henryka Seroki i Ryszarda Chmielewskiego oraz legitymacji członkowskich.

Spotkanie nasze uświetnił występ miejscowego zespołu  „Mały Śląsk” w repertuarze polskich kolęd.