Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

IV Dni Radzionkowa 11-13.06.2010r.

11.06.2010r. od 16,30 Korowód ulicami Radzionkowa z naszym udziałem.
Po korowodzie na estradzie przed CK "KAROLINKA" występy artystyczne z gwiazdą wieczoru Zbigniewem Wodeckim.

12.06.2010r. od 12.00 II Zawody strzeleckie o "Puchar Burmistrza" Radzionkowa.

Zawody odbędą się na Księżej Górze w dwóch konkurencjach:
1.strzelanie z broni pneumatycznej
2.strzelanie z łuku.

Konkurencje te będą rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
1. do 16 lat
2. powyżej 16 lat.
Nagrody: puchary i dyplomy.

Zawody zabezpieczają żołnierze kompanii radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa.
Zapraszają organizatorzy zawodów: MOSIR RADZIONKÓW I STOWARZYSZENIE "RADAR" W RADZIONKOWIE.

13.06.2010r. Festyn na estradzie przed CK "KAROLINKA". Jego gwiazdą będzie kabaret RAK.
W godzinach popołudniowych wręczenie nagród laureatom zawodów strzeleckich.

Na zdjęciu mjr mgr inż. Sławomir Łuczak w momencie dekoracji „Gwiazdą Iraku” przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Uroczystość ta miała miejsce 24 października 2008 roku w Warszawie z okazji 90-lecia powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Rok ten był szczęśliwym dla mieszkańca naszego miasta, który 10 listopada został awansowany do stopnia podpułkownika. Dziś mieszkaniec Rojcy ale urodził się 13 listopada 1960 roku w Dąbrowie Górniczej. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1979 r. w Piekarach śląskich a po jego ukończeniu rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył tą znakomitą uczelnię w1984 roku i rozpoczął zawodową służbę w 33 batalionie radiotechnicznym w Radzionkowie. Jako specjalista systemów komputerowych pracował przy obsłudze zautomatyzowanych systemów dowodzenia. Od 1998 roku kontynuował służbę w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. W 2004 roku był żołnierzem 2 zmiany polskiego kontyngentu w Iraku. Obecnie kontynuuje służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Zna język angielski. Jest żonaty, ma dwóch synów. Wprawdzie w domu rodzinnym bywa tylko w weekendy, ale taki los żołnierza: "gdzie chleb tam Ojczyzna"-jemu, ten radzionkowski zasmakował najbardziej. Gratulujemy Panie Pułkowniku!!!
Foto: Archiwum SG WP

P.S. Z końcem 2008 r. został przeniesiony do rezerwy.

17 października 2009 r. odbyliśmy wycieczkę autokarową do Brzoskwini k/Krakowa. Za zezwoleniem stosownych władz wojskowych zwiedziliśmy posterunek radiotechniczny dalekiego zasięgu ze stacją NUR - 12M systemu BACKBONE.

Obsługa posterunku zademonstrowała nam pracujące urządzenia. Poznaliśmy również aktualne warunki służby żołnierzy wojsk radiotechnicznych Sił Powietrznych. Mieliśmy też możliwość obejrzeć kompleks koszarowy dawnej kompanii radiotechnicznej w Brzoskwini. W drodze powrotnej do Radzionkowa mogliśmy więc wspominać jak to dawniej bywało.

To już nasza tradycja. W piątek 18 grudnia spotkaliśmy się w gościnnej „KAROLINCE” by złożyć sobie wzajemne życzenia świąteczne i noworoczne. Tym razem był z nami nasz kapelan ks. mjr Tomasz Paroń. Gościliśmy również burmistrza Radzionkowa Gabriela Tobora wraz z pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych Jarosławem Wrońskim.

Czytaj więcej...

{slimbox images/stories/aktualnosci/zabawa/zabawa2010.jpg,images/stories/aktualnosci/zabawa/zabawa2010m.jpg,Zabawa karnawałowa}

W sobotę 30 stycznia 2010 roku w restauracji „U Blachuta” w Radzionkowie spotkaliśmy się na dorocznej zabawie. Tym razem bawiliśmy się w rytm muzyki kierowanej przez przychylnego naszym wymaganiom didżeja.

Rozpoczęliśmy jednak od wręczenia legitymacji członkowskich Elżbiecie i Wojciechowi Lenczewskim, którzy przyjechali do nas z Kielc. Potem były i konkurs tańca towarzyskiego i loteria fantowa oraz inne zabawy. A ponieważ dopisywał apetyt, znakomita atmosfera to i rozmowom przy biesiadnym stole nie było końca. Wszystko co dobre to jednak szybko się kończy. I nam nad ranem trzeba było się rozejść.

{slimbox images/stories/aktualnosci/walne2010_B.jpg,images/stories/aktualnosci/Walne-zebranie-2010r-zdj3.jpg.jpg,Po Walnym Zebraniu Członków} Zebrani jednomyślnie przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za 2009 r. Uchwalono plan pracy i plan finansowy na 2010 r. Główną uwagę zwrócono na przedsięwzięcia związane z obchodami 60-lecia powstania wojsk radiotechnicznych i IV Dni Radzionkowa. Z okazji Dnia Kobiet piękny koncert na cześć naszych Pań dał zespół muzyczny „Tarnogórski BIG BAND” pod kierownictwem Grzegorza Waloszczyka.

Przebieg Walnego Zebrania Członków
w dniu 6 marca 2010r
CK KAROLINKA w Radzionkowie

Czytaj więcej...

6 maja 2009 roku od 16.30 na zaproszenie dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu gen. bryg. Michała Sikory gościliśmy na obiekcie technicznym kompanii radiotechnicznej w Radzionkowie.

Podczas pokazu multimedialnego dowódca Brygady przedstawił aktualną sytuację w Siłach Powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem wojsk radiotechnicznych. Następnie zaprezentowano nam pracę osób funkcyjnych na stanowisku dowodzenia i zbiór informacji radiolokacyjnej z pracujących na posterunku stacji radiolokacyjnych.

Czytaj więcej...

W ramach II Dni Radzionkowa zmieściły się też obchody 35-lecia pracy radzionkowskich radarów. Mija właśnie 35 lat od chwili, kiedy po trwającej trzy lata budowie, zarówno obiektu koszarowego jak i technicznego, włączono stacje radiolokacyjne w Radzionkowie do codziennego dyżurowania w systemie obrony powietrznej kraju.

Jubileusz zorganizowało, powstałe 2 marca tego roku, Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie. 7 czerwca w godzinach porannych udostępniono zwiedzanie posterunku radiolokacyjnego uczestnikom IV Ogólnopolskiego Zlotu Pojazdów Militarnych. W tej lekcji najnowszej historii wojsk radiotechnicznych wzięło udział 150 uczestników zlotu, którzy wjechali na teren obiektu technicznego na swoich 40 pojazdach.

Czytaj więcej...

„Radarową Wigilię”, odbyła się 17 grudnia 2008 roku o godz.17-tej w Centrum Kultury KAROLINKA w Radzionkowie.

W programie tego wieczoru uroczyste wręczenie Patentów Członka Honorowego Stowarzyszenia dla naszych seniorów: Alojzego Skrzyszewskiego, Henryka Seroki i Ryszarda Chmielewskiego oraz legitymacji członkowskich.

Spotkanie nasze uświetnił występ miejscowego zespołu  „Mały Śląsk” w repertuarze polskich kolęd.