Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Walne Zebranie Członków w dniu 24.03.2022 r. (przeprowadzone metodą obiegową) przyjęło do realizacji następujący plan działalności Zarządu:
 
Styczeń:
- aktualizacja naszej Kroniki i strony internetowej www.radar.radzionkow.pl;
- udostępnienie wykonawcy anteny przeznaczonej na „Rondo Żołnierzy Radiotechników” w celu opracowania stosownego projektu;
- zgłoszenie do UM Radzionków wniosków o dofinansowanie imprez realizowanych na rzecz miejskiej społeczności;
- kontynuacja wysyłania życzeń Jubilatom na ich okrągłe (co 5 lat) rocznice urodzin, w tym roku 14 Jubilatów;

Luty:
- dokonanie w terminie zgłoszenia naszego Stowarzyszenia (w Ministerstwie Finansów) w poczet  beneficjentów rzeczywistych;
- przygotowanie dokumentów sprawozdawczych za miniony rok a także planu naszego działania na ten rok;
- przeprowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej w czasie ferii – Hala MOSiR wspólnie z 330krt oraz 17 RDPZ;
- przygotowanie dokumentów sprawozdawczych za miniony rok;

Marzec:
- Walne Zebranie Członków 24.03.2022 r. - metodą obiegową;
- transport anteny (przeznaczonej na „Rondo Żołnierzy Radiotechników”) z obiektu technicznego 330 krt na posesję firmy „RAJD” w celu ułatwienia dostępu firmie „PLAN”, realizującej projekt montażu na „Rondzie...”;

Kwiecień:
- zaangażowanie przy montażu anteny na „Rondzie…..” (pomoc przy montażu i malowanie);

Maj:
- Święto Konstytucji 3 Maja w Radzionkowie, zgodnie z planem UM;
- uroczyste oddanie do użytku anteny na ”Rondzie Żołnierzy Radiotechników”. Piknik dla uczestników uroczystości – dotacja z UM na poczęstunek w wysokości 1000 zł;
- Święto Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze – nasza wycieczka (jeżeli do realizacji projektu dojdzie);

Czerwiec:
- 09.06.2022 r. od 16.00 na Księżej Górze – XIII Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku” – dotacja z UM na nagrody i grochówkę 1500 zł;
- udział w imprezach w ramach „Dni Radzionkowa”;

Lipiec:
- bez przedsięwzięć;

Sierpień:
- 12.08.2022 r. Święto Wojska Polskiego w Ożarowicach. Złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową”;

Wrzesień:
- przygotowanie wniosków do współpracy z MON w 2023 r. (nasze XV-lecie) i Święta WRt w Radzionkowie (po akceptacji UM Radzionków);

Październik:
- 14.10.2022 r. Święto WRt – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Radzionkowie;

Listopad:
- 11.11.2022 r. Narodowe Święto Niepodległości w Radzionkowie, zgodnie z planem UM;

Grudzień:
- doroczne spotkanie opłatkowe w dniu 19.12.2022 r.

                                                            
                                                                                     W imieniu zarządu
                                                                                      Wojciech Bonczek