Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradowaliśmy w dniu 09.03.2022 r. od godz.17.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Udział wzięli członkowie Zarządu (oprócz Barbary Ćwioro), a także p-cy Komisji Rewizyjnej i nasza Księgowa.

W wyniku tych obrad postanowiono:
- przyjąć komplet dokumentów sprawozdawczych za 2021 r. (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przedstawił p-cy);
- przyjąć plan działalności na 2022 r.;
- Walne Zebranie Członków przeprowadzić metodą obiegową (jak w ub roku) przedstawiając wszystkim członkom przygotowane dokumenty poprzez techniczne środki łączności z prośbą ich akceptacji (lub nie) w terminie do 24.03.2022 r.

Zajęliśmy także stanowisko w sprawie pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy: na razie pomagamy indywidualnie, zgodnie z potrzebami, które wynikają w środowiskach w których żyjemy – oczywiście wg posiadanych możliwości. Problem narasta (takie są prognozy ekspertów) i w razie potrzeby będziemy się mobilizować do ewentualnej innej formy pomocy. Za dotychczasową postawę pełną dobroci z potrzeby serca płynącej serdecznie dziękujemy.
Nie zapominajmy, że trwa pandemia i ochrona naszego zdrowia jest kwestią najważniejszą.


                                                                                          Z wyrazami szacunku
                                                                                             w imieniu Zarządu
                                                                                             Wojciech Bonczek