Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej wykazu mienia ruchomego Skarbu Państwa przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania Nr 1/2021/BdsPZŻR z dnia 8 lipca 2021 r., w wyniku zawartej Umowy Nr 1/2021 z dnia 29.09.2021 r. pozyskaliśmy nieodpłatnie mienie ruchome:
- antena 5801-00228-1 JIM 5985PL0013254;
- podstawa do anteny NUR-31 5801-0028-1 JIM 5985PL19488882.

Pozyskane mienie będzie w najbliższym czasie, przy współpracy z Urzędem Miasta Radzionków, zainstalowane na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” w Radzionkowie, a więc zgodnie z zadeklarowanym we „Wniosku o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego” celu. Wówczas będzie na nim umieszczona informacja:

„Mienie nieodpłatnie przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej”

                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                                      Wojciech Bonczek