Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Po uroczystości złożenia wiązanki kwiatów pod „Tablicą Pamięci” przed byłymi koszarami 33 brt (zdjęcia w Galerii) obradowaliśmy w składzie: A. Lachowicz, R. Walc, Z. Białas i W. Bonczek. Z pozostałymi członkami Zarządu (B. Ćwioro, J. Bruckner i J. Kasjaniuk) skonsultowano stanowisko poprzez techniczne środki łączności.

Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości stanowisko prezesa Zarządu o jego niedyspozycji do organizacji zaplanowanych wycieczek turystycznych we wrześniu i październiku br.
Antoni Lachowicz zdał relację z akcji transportu anteny przeznaczonej docelowo na „Rondo Żołnierzy Radiotechników” w Radzionkowie. Transport odbył się w dniach 23-24.09.2021 r. ze Składnicy Materiałowej 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Toruniu. Samochodu użyczył nam dowódca 34 dr OP w Bytomiu. Antena jest obecnie składowana na obiekcie technicznym 330 kompanii radiotechnicznej. Po otrzymaniu formalnej umowy przyjęcia anteny z MON zostanie wdrożony tryb jej instalacji na Rondzie.
Zarząd wyraża podziękowanie Panu płk. rez. Andrzejowi Cholewie za osobiste zaangażowanie w procesie transportu anteny (demontaż do transportu).
 
Antoni Lachowicz zdał też relację z konserwacji „Tablicy Pamiątkowej” i Dębu Pamięci „Alojzy” w Ożarowicach. Kamień został nasączony środkiem impregnującym a dąb przycięty i zabezpieczony maścią ogrodniczą.


 
Nasze najbliższe przedsięwzięcia zgodne z planem:
- przygotowanie i udział w uroczystości Święta Niepodległości w Radzionkowie
- doroczne spotkanie opłatkowe 16.12.2021 r. od 17.00 w Restauracji FIGARO (budynek CK „Karolinka”).
 
Z serdecznym pozdrowieniem w imieniu Zarządu
 
                                                                                    Wojciech Bonczek

Antoni LachowiczAndrzej Cholewa i Antoni Lachowicz

  Zdjęcie 1. Antoni Lachowicz                              Zdjęcie 2. Andrzej Cholewa i Antoni Lachowicz