Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradowaliśmy 22.06.2021 r. od godz.18.00 w składzie: Ryszard Walc, Zbigniew Białas, Antoni Lachowicz i Wojciech Bonczek. Z pozostałymi członkami zarządu (Barbara Ćwioro, Jerzy Kasjaniuk i Józef Bruckner) skonsultowano się poprzez techniczne środki łączności).
Zasadniczym celem naszego spotkania było podpisanie (profilem zaufanym) sprawozdania finansowego za ub rok i wysłanie go do Krajowej Administracji Skarbowej. Merytoryczną obsługę zapewniła nam księgowa Elżbieta Lazar wraz z Anną Lazar-Nolewajko. Specjalnie zakupiony program pozwoli nam na wysłanie sprawozdania również w następnym roku.

Zarząd w minionym półroczu:

  • przeprowadził w marcu „metodą obiegową” Walne Zebranie Członków;
  • wziął udział w uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w R-wie (złożenie kwiatów);
  • przygotował i wysłał „Wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia”  do Ministerstwa Obrony Narodowej – antena na „Rondo Żołnierzy Radiotechników” – decyzja w terminie do końca lipca;
  • 10.06.2021 r. przeprowadził XII Mistrzostwa Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku. Przyznana dotacja z Gminy Radzionków w wysokości 1500 zł została rozliczona (800 zł grochówka, 600 zł statuetki pamiątkowe i dyplomy, 100 zł środki pozoracji pola walki).

Do Stowarzyszenia przyjęliśmy Marka Olszewskiego, natomiast nasze szeregi opuścili Beata i Andrzej Staszczykowie. Aktualnie jest więc na ewidencji 60 członków.

Dążąc do integracji naszej społeczności planujemy w najbliższym czasie i serdecznie zapraszamy na:
- 14.08.2021 r. na 16.00 do Ożarowic – Święto Wojska Polskiego – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” – biesiada uczestników – zgłoszenia telefoniczne akceptacji udziału w terminie do 10.08.2021 r.;
- 11.09.2021 r. - całodzienna wycieczka autokarowa na Jurę Krakowsko-Częstochowską (program i szczegóły w stosownym czasie);
- 08-10.10.2021 r. - wyjazd na wycieczkę autokarową z bazą w „Zielonej Przystani” w Manasterzu (program i szczegóły w stosownym czasie);
- 15.10.2021 r. - Święto Wojsk Radiotechnicznych – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” w Radzionkowie;
- 11.11.2021 r. - Święto Niepodległości – uroczystość zgodnie z planem UM Radzionków;
- 16.12.2021 r. - RADAR-owa wigilia.

                                                                                                  W imieniu Zarządu
                                                                                                  Wojciech Bonczek