Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Radzionków 26.01.2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta Radzionków
Sz. Pan
mgr inż. Dariusz Wysypoł


Burmistrz Miasta Radzionków
Sz. Pan
dr Gabriel Tobor  

dot.: upamiętnienia działalności 33 brt

W imieniu społeczności naszego Stowarzyszenia, zwracam się niniejszym z wnioskiem o stosowne upamiętnienie terenu po byłych koszarach 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie.

Uzasadnienie:
Wojska radiotechniczne są w Radzionkowie od początków 1970 roku, kiedy to rozpoczęto budowę zarówno obiektu koszarowego przy ówczesnej ulicy Zawadzkiego jak i obiektu technicznego, funkcjonującego nieprzerwanie do dzisiaj. Rozwój techniki wojskowej oraz zmiana struktury wojskowej sprawiły, iż 33 batalion radiotechniczny z końcem ubiegłego wieku, przestał funkcjonować jako samodzielny oddział gospodarczy.
Teren po koszarach 33 brt został kupiony przez Gminę Radzionków i w pełni zagospodarowany, głównie pod budownictwo mieszkaniowe. Obiekt techniczny funkcjonuje nieprzerwanie od 1972 r. tj od chwili przeniesienia – przebazowanie środków radiolokacyjnych z Ożarowic do Radzionkowa i w dalszym ciągu zabezpiecza działania lotnictwa Sił Powietrznych i cywilnych statków powietrznych.
Żołnierze radiotechnicy są więc w Radzionkowie od 1970 roku żywą historią tego Miasta, które wkroczyło właśnie w uroczyste obchody 20-lecia restytucji praw miejskich a nasze Stowarzyszenie w 10-lecie swej działalności.
W okresie funkcjonowania 33 brt przez jego koszary przewinęło się tysiące żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska. Wielu z nich to mieszkańcy Radzionkowa.
Dlatego też wnoszę o stosowne upamiętnienie tego miejsca. Proponujemy, aby na działce
nr 858/1(załącznik – mapka) przed byłym blokiem koszarowym obok bramy głównej, umieścić kamień-głaz z „Tablicą Pamiątkową” o treści:

Na tym terenie, w latach 1971-1999, mieścił się sztab i pododdziały miejscowe
33 batalionu radiotechnicznego,

wchodzącego w skład 3 Brygady Radiotechnicznej,
ówczesnych Wojsk  Obrony Powietrznej Kraju.
Tablicę odsłonięto staraniem samorządu Radzionkowa oraz Stowarzyszenia
Żołnierzy Radiotechników „Radar” ku pamięci wszystkich służących w nim żołnierzy
oraz pracowników wojska.

Radzionków, 12 października 2018 roku.

Na ścianie bocznej budynku proponujemy nanieść mural o tematyce jak w treści – załącznik.
Uroczystego odsłonięcia tak wykonanego projektu proponujemy dokonać w ramach uroczystości w dniu 12.10.2018 r.
Jednocześnie nadmieniam, iż w ramach uroczystości zamierzamy przekazać do Archiwum Miasta Radzionków, pozostającą w zasobach Stowarzyszenia, Kronikę budowy RLP 330.

Na okoliczność posadowienia „Tablicy Pamiątkowej” sporządzimy dokumentację, która przekażemy do UM R-w, Biblioteki Miejskiej oraz Archiwum Państwowego w Katowicach.

                                                                                                      Z wyrazami szacunku
                                                                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                        Wojciech Bonczek
                                                                                                          płk w st. spocz.

Wyk. WB tel.: 604 618 558
Wyk. w 3 egz.
Egz. nr 1 – P-cy RM R-w
       nr 2 – Burmistrz R-wa
       nr 3 – a/a

Załączniki: