Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Radzionków 30.08.2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Radzionków
Sz. Pan
mgr inż. Dariusz Wysypoł


Burmistrz Miasta Radzionków
Sz. Pan
dr Gabriel Tobor  

dot.: nadania imienia

W imieniu społeczności naszego Stowarzyszenia, zwracam się niniejszym z wnioskiem o nadanie powstającemu rondu w ciągu ulicy ks. Knosały imienia: Rondo Żołnierzy Radiotechników.
Uzasadnienie:
Wojska radiotechniczne są w Radzionkowie od początków 1970 roku, kiedy to rozpoczęto budowę zarówno obiektu koszarowego przy ówczesnej ulicy Zawadzkiego jak i obiektu technicznego, funkcjonującego nieprzerwanie do dzisiaj. Rozwój techniki wojskowej oraz zmiana struktury wojskowej sprawiły, iż 33 batalion radiotechniczny z końcem ubiegłego wieku, przestał funkcjonować jako samodzielny oddział gospodarczy.
Teren po koszarach 33 brt został kupiony przez Gminę Radzionków i w pełni zagospodarowany, głównie pod budownictwo mieszkaniowe. Obiekt techniczny funkcjonuje nieprzerwanie od 1972 r. tj. od chwili przeniesienia – przebazowanie środków radiolokacyjnych z Ożarowic do Radzionkowa i w dalszym ciągu zabezpiecza działania lotnictwa Sił Powietrznych i cywilnych statków powietrznych.
Żołnierze radiotechnicy są więc w Radzionkowie od 1970 roku żywą historią tego Miasta, które wkracza właśnie w uroczyste obchody 20-lecia restytucji praw miejskich a nasze Stowarzyszenie w 10-lecie swej działalności.
W okresie funkcjonowania 33 brt przez jego koszary przewinęło się tysiące żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska. Wielu z nich to mieszkańcy Radzionkowa. Tą drogą z koszar, codziennie, na dobowy dyżur, udawała się zmiana bojowa na obiekt techniczny, by pełnić służbę na straży granic powietrznych naszego kraju.
Dlatego też wnoszę o nadanie imienia: „RONDO ŻOŁNIERZY RADIOTECHNIKÓW”.

Termin nadania imienia pozostawiam władzom Miasta do ich decyzji, proponując jednocześnie włączenie do obchodów najbliższego Narodowego Święta Niepodległości lub też przyszłorocznego Święta Konstytucji 3 Maja.

                                                                                                                         Z wyrazami szacunku
                                                                                                                              Prezes Zarządu
                                                                                                                           Wojciech Bonczek
                                                                                                                             płk w st. spocz.

Wyk. WB Tel. 604 618 558
Wyk. w 3 egz.
Egz. nr 1 – P-cy RM R-w
       nr 2 – Burmistrz R-wa
       nr 3 – a/a

Załączniki: