Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Imienny wykaz fundatorów

„Dębu Pamięci”

 

-         Henryk Serek

-         Aleksander Kierys

-         Henryk Seroka

-         Zbigniew Hunger

-         Arkadiusz Białacki

-         Aleksander Barski

-         Weronika i Stanisław Górscy

-         Teresa i Adam Tyszkiewiczowie

-         Tadeusz Giś

-         Henryk Grądzki

-         Eugeniusz Zakrzewski

-         Aleksander Tajak

-         Henryk Gajek

-         Andrzej Cholewa

-         Augustyn Kubulus

-         Mariusz Szczepański

-         Łucja i Ryszard Walcowie

-         Barbara i Stanisław Kujawowie

-         Ryszard Chmielewski

-         Jerzy Podżorski

-         Stanisław Słotwiński

-         Stanisława i Jerzy Kasjaniukowie

-         Leszek Winsztal

-         Wiesława i Zbigniew Wanielowie

-         Bogusław Jastrzębski

-         Józef Gaworzyński

-         Elżbieta i Jan Lazarowie

-         Dariusz Podulka

-         Helena i Andrzej Zaprzałowie

-         Alojzy Skrzyszewski

-         Brunon Sikora

-         Ryszard Piwarski

-         Jacek Strzelecki

-         Elżbieta i Wojciech Lenczewscy

-         Urszula i Leszek Kępowie

-         Wojciech Majer

-         Stanisław Opiela

-         Zbigniew Białas

-         Lech Kujawski

-         Kazimierz Nycz

-         Władysław Musiał

-         Gerard Wilczek

-         Zofia Stobierska

-         Leon Paszko

-         Andrzej Skrago

-         Teresa i Andrzej Grochalscy

-         Jerzy Milewski

-         Antonina i Wojciech Bonczkowie

-         Ryszard Łabno

-         Dobroniega i Marek Trawkowscy

-         Stanisław Czak

-         Andrzej Rychło

-         Janusz Kosiński

-         Zbigniew Jasic

-         Przemysław Kałuski

-         Zofia i Jan Kuźniarzowie

-         Kazimiera i Józef Brucknerowie

-         Władysław Stopyra

 

oraz

 

-         Eugeniusz Fisior - Zakład Remontowo - Budowlany w Ossach.

-         Tomasz Fisior