Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

W dniu 10 kwietnia 2018 r., po długiej i ciężkiej chorobie zmarła nasza Koleżanka, członkini naszego Stowarzyszenia od 06.03.2010 r. - Władysława Kolebuk.

Urodziła się 7 lipca 1940 r. Była żoną żołnierza zawodowego Eugeniusza Kolebuka, który zmarł w 1993 roku. Państwo Kolebukowie mieli dwóch synów: Andrzeja, który zginął tragicznie w 1981 r. i Jerzego – również żołnierza zawodowego. Była więc zmarła Władysława nie tylko żoną i matką żołnierza ale również i babcią, albowiem jeden z wnuków - Marcin, kontynuuje żołnierskie tradycje w rodzinie.

Jej pożegnanie odbędzie się w najbliższą sobotę 14.04.2018 r. z kościoła pw św. Michała w Bytomiu-Suchej Górze o godz. 09.00.
Synowi Jerzemu i Jego najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia po śmierci Mamy.
                                   
                                                                                                                 Cześć Jej Pamięci