Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Kultywując pamięć o żołnierzach radiotechnikach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju na Górnym Śląsku, występujemy z inicjatywą umieszczenia „Tablicy Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego – Radiotechników” na terenie byłych koszar 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie przy ul. Knosały (dawniej Zawadzkiego).

Chcemy w ten sposób uświadomić mieszkańcom naszego regionu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Taki sposób kształtowania postaw patriotycznych będzie wg nas uczył zdolności postrzegania i kojarzenia oraz pobudzi ciekawość poznawczą i chęć docierania do źródeł historycznych.

Inicjatywa ta jest okazją do dalszej integracji byłego środowiska wojskowego ze społecznością lokalną (mieszkańcy Radzionkowa i okolicy), zachęci do wspólnych działań, rozwinie umiejętność twórczej interpretacji zjawisk, mających miejsce w dziejach naszego regionu, narodu i nowoczesnej Europy.   

Rok 2018 to rok wielkich jubileuszy. Przede wszystkim 100-na rocznica uzyskania niepodległości, 100-tu lecie naszego lotnictwa ale także 20-lecie restytucji praw miejskich Radzionkowa (po odłączeniu od Bytomia) i 10-lecie działalności naszego Stowarzyszenia.  

Ceremonia odsłonięcia „Tablicy Pamięci…” planowana jest na 12 października 2018 r. na terenie byłych koszar 33 batalionu radiotechnicznego w Radzionkowie. Będzie to już 68 rocznica powstania i święto Wojsk Radiotechnicznych. Wystąpiliśmy też z wnioskiem o nadanie imienia powstającemu obok byłych koszar rondu miana: Rondo im. Żołnierzy Radiotechników.

Kompleks po byłych koszarach został w całości zagospodarowany przez władze samorządowe Radzionkowa. Wstępny scenariusz uroczystości został przedstawiony stosownym władzom wojskowym 17 maja 2017 r. przez delegację UM Radzionków i Stowarzyszenia RADAR.

Będzie to prawie 50 lat od chwili rozpoczęcia budowy posterunku radiolokacyjnego i prawie 50 lat, kiedy to 33 brt został przeniesiony na nowe miejsce stacjonowania z Ożarowic – do Radzionkowa.

Obok „Tablicy Pamięci….” ustawiony zostanie głaz z napisem ku pamięci całej rzeszy żołnierzy radiotechników różnych specjalności a także pracowników wojska, którzy pełnili tu zaszczytną służbę i pracę w obronie polskiego nieba w latach 1970 – 1999.   

Na okoliczność posadowienia „Tablicy….” sporządzona zostanie dokumentacja zawierająca „Akt fundacyjny” oraz „Imienny wykaz fundatorów”. Dokumentację przekażemy do UM Radzionków, Biblioteki Miejskiej w Radzionkowie i Archiwum Państwowego w Katowicach.  Jeden egzemplarz dokumentacji zostanie włożony do zalakowanej „butelki czasu” i zakopany pod głazem informacyjnym.

Będąca w zasobach Stowarzyszenia „Kronika budowy RLP-330” zostanie uroczyście przekazana do Archiwum Miasta Radzionków.

Koszt wykonania tego przedsięwzięcia szacujemy na około 5000.00 zł.
W związku z powyższym zwracamy się do Kolegów – Radiotechników (żołnierzy zawodowych i zasadniczej służby wojskowej, pracowników wojska, służących i pracujących w Radzionkowie), sympatyków naszej działalności, o dokonywanie dobrowolnych wpłat na w/w cel (w dowolnej wysokości), na konto:

Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „RADAR” w Radzionkowie
BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0269 5850
z dopiskiem: „Tablica Pamięci”

Rozliczenia dokonamy przed swoimi władzami statutowymi. Nadmieniamy, że w imiennym wykazie fundatorów, nie będzie wyszczególniona kwota darowizny a jedynie imię i nazwisko.
Wpłat prosimy dokonywać najpóźniej do 31sierpnia 2018 r.

Mile widziane są również zdjęcia i pamiątki z tamtego okresu czasu. Znajdą one swoje miejsce na zorganizowanej wystawie oraz perspektywicznie w „Izbie Pamięci” w Radzionkowie. Materiały zastrzeżone przez właścicieli, po wykorzystaniu zostaną zwrócone.

Szczegółowy program uroczystości w dniu 12 października 2018 r. pod  protektoratem Szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych płk. Dariusza Krzywdzińskiego zostanie przedstawiony w stosownym terminie.

                                        Z radiotechnicznym pozdrowieniem

              Zastępca Prezesa                                                                     Prezes Zarządu


           /-/  Ryszard Walc                                                           /-/   mgr inż. Wojciech Bonczek
               mjr w st. spocz.                                                                       płk w st. spocz.

Uwaga! W załącznikach pokazana planowana wizualizacja. Prosimy o przekazanie tej informacji potencjalnie zainteresowanym byłym żołnierzom i pracownikom 33 brt do których nam nie udało się dotrzeć – Dziękujemy!


Wyk. Wojciech Bonczek
Dnia 02.01.2018 r.
Tel. 604 618 558
mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http: www.radar.radzionkow.pl
Wybudowane rondo przy  ul. Knosały

 


Projekt tablicy pamiątkowej na pierwszym budynku koszarowym (przy bramie wjazdowej)