Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradowaliśmy 21.10.2023 r. Tym razem miało to miejsce w restauracji „Pod Czaplą” w Bytomiu. W obradach wzięli udział członkowie Zarządu (za wyjątkiem Zbigniewa Białasa i Józefa Brucknera) a także przewodniczący Komisji Rewizyjnej i nasza księgowa.
To gremium zostało poszerzone o osoby, które zostały dodatkowo zaproszone przez Prezesa Zarządu jako rekompensatę za ich akces do zaplanowanych wcześniej imprez, które ze względu na małą ilość zgłoszeń nie odbyły się (23.09 – Piknik w Ożarowicach i 14.10 – wycieczka do Bielska Białej).

Porządek obrad:
1. Refleksje w XV rocznicę działalności naszego Stowarzyszenia.
2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Zebrani podkreślili nasze trwałe dokonania w minionych latach (Ożarowice, Radzionków), otrzymane wyróżnienia (prezentowane w naszej siedzibie), dobre stosunki ze współpracującymi organizacjami. Ubolewali, nad faktem braku wycieczek autokarowych w naszym gronie oraz tym, że nasza społeczność nie powiększa się o nowe twarze a wręcz przeciwnie – maleje. Wyrażono jednak nadzieję, że wkrótce będzie lepiej.

Ad.2. Prezes Zarządu podziękował przybyłym za aktywny udział w spotkaniu i serdecznie zaprosił do wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez UM Radzionków z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości.
 
Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze. Organizatorką spotkania była zastępczyni prezesa Zarządu Barbara Ćwioro.

                                                                                                        Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Zarządu

                                                                                                                                     Ryszard Walc