Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Dokładnie w rocznicę powstania Stowarzyszenia – 2 marca – odbyło się Walne Zebranie Członków. Podsumowano działalność za rok miniony i nakreślono najważniejsze zadania na trwający rok.
Wobec mojej rezygnacji z funkcji prezesa Zarządu zebrani jednogłośnie powierzyli sprawowanie tych zaszczytnych obowiązków dotychczasowemu zastępcy prezesa Koledze Ryszardowi Walcowi.
Pragnę tą drogą serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom za współpracę przy realizacji zadań w minionych 15 latach i obdarowanie mnie okolicznościowymi dowodami pamięci – bardzo DZIĘKUJĘ!!!

Życzę dalszej pomyślnej działalności naszej społeczności w której jako Honorowy Prezes mam zamiar aktywnie (na ile zdrowie pozwoli) brać udział.

                                                                           Z wyrazami szacunku
                                                                             Wojciech Bonczek

Foto: Przemysław Kałuski
Na zdjęciu powyżej: Barbara Ćwioro, Wojciech Bonczek i Ryszard Walc