Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradowaliśmy w dniu 16.02.2023 r. od godz.17.00 w siedzibie Stowarzyszenia. Udział wzięli członkowie Zarządu (za wyjątkiem Jerzego Kasjaniuka - szpital), a także p-cy Komisji Rewizyjnej i nasza księgowa.

W wyniku tych obrad postanowiono:

  • przyjąć komplet dokumentów sprawozdawczych za 2022 r. (sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przedstawił p-cy);
  • przyjąć propozycję do planu działalności na 2023 r.;
  • Walne Zebranie Członków przeprowadzić w dniu 02.03.2023 r. od godz. 17.00 (II termin godz. 17.30) w siedzibie Stowarzyszenia w Radzionkowie ul. Męczenników Oświęcimia 23, przedstawiając wszystkim członkom przygotowane dokumenty poprzez techniczne środki łączności.

Jednocześnie informujemy, iż 8 marca organizujemy wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „ZEMSTA” – Aleksandra Fredry. Odbiór zamówionych wcześniej biletów na zebraniu.
Przypominamy również o uiszczaniu rocznej składki członkowskiej „RADAR”.

                                                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                                                         w imieniu Zarządu
                                                                                                         Wojciech Bonczek