Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

W przeddzień Święta Wojska Polskiego zapraszamy na uroczystość ustawienia anteny NUR-31 na „Rondzie Żołnierzy Radiotechników” w Radzionkowie.

Plan uroczystości:
16.00 – zbiórka uczestników uroczystości przy „Tablicy Pamiątkowej” na terenie przed byłymi koszarami 33 batalionu radiotechnicznego; (ul. Knosały)
- na miejscu 17 RDPZ ze sztandarem;
- wystawienie posterunku honorowego przez żołnierzy 330 krt;
- sygnał Wojska Polskiego (trębacz);
- złożenie wiązanek kwiatów (werblista).

16.30 – przejście uczestników uroczystości na „Rondo Żołnierzy Radiotechników”;
(dekoracja cokołu barwami narodowymi);
- 17 RDPZ ustawiona w ślepej odnodze ronda;
- odsłonięcie „Tablicy Informacyjnej” umieszczonej na przedniej ścianie cokołu;

Treść napisu: (tablica formatu A-3):

Antena NUR-31 z podstawą przekazana nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Ustawiona staraniem Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar” oraz Samorządu Miasta Radzionków dla uczczenia jednostki wojsk radiotechnicznych funkcjonującej w Radzionkowie od 1972 roku.
Radzionków A.D. 2022

16.45 – przejście uczestników uroczystości na Eko - Rynek(za CK „Karolinka”);
17.00 – podniesienie flagi państwowej wraz z sygnałem wojska polskiego i hymnem narodowym (orkiestra);
- występ Koncertowej Orkiestry Power of Winds pod dyrekcją Klaudiusza Jani (tematyka wojskowo-powstańcza);
- pokaz dynamiczny sprawności działania zespołu 17 RDPZ;

W wyznaczonym miejscu rozwinięta kuchnia polowa i poczęstunek grochówką a także stanowisko prezentacyjne 17 RDPZ.

Uwaga:
- samochody można zaparkować na parkingu LIDL (ul. Knosały) lub na parkingu na Nowym Rynku (Pl. JP II).
                                                

                                                                               Zapraszamy serdecznie
                                                                                   w imieniu zarządu
                                                                                    Wojciech Bonczek