Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Obradujący 26 listopada (w trybie on-line) Zarząd Stowarzyszenia przyjął do wiadomości:

  • relację Wojciecha Bonczka ze spotkania w dniu 16.11.2020 r. z Szefem Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztofem Żabickim na okoliczność 70 – lecia powstania Wojsk Radiotechnicznych;
  • relację ze spotkania z Burmistrzem Miasta Radzionków Gabrielem Toborem w dniu 20 listopada br.

Ponieważ w aktualnej sytuacji kraju (pandemia) nie może się odbyć zaplanowane doroczne spotkanie opłatkowe postanowiono:

  • wysłać do wszystkich członków Stowarzyszenia oraz instytucji i osób współpracujących z nami stosowne życzenia za pośrednictwem poczty;
  • nie wykonywać w tym roku tradycyjnego „Kalendarza na 2021 r.”

Zarząd podjął Uchwałę o nadaniu patentu i tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia niżej wymienionym osobom:
- Zofia Kuźniarz
- Jan Kuźniarz
- Henryk Grądzki

Postanowiono, iż Listy Gratulacyjne dla w/w osób zostaną wręczone przy najbliższej możliwej okazji zebrania ogólnego członków.   
            
                                                                            Z serdecznymi pozdrowieniami
                                                                                       Wojciech Bonczek