Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

01.10.1945 – 10.09.2020

Urodził się we Włoszczowej. W 1965 r. ukończył Podoficerską Szkołę Zawodową im. Rodziny Nalazków w Elblągu i został skierowany do dalszej służby w 14 batalionie radiotechnicznym w Chorzowie. Szkolił młodych żołnierzy.
W wyniku reorganizacji Wojsk Radiotechnicznych dalszą służbę odbywał w kompanii radiotechnicznej w Dolnej k/Strzelc Opolskich jako starszy operator urządzeń radiolokacyjnych. 33 batalion radiotechniczny w Radzionkowie był ostatnim a zarazem najdłuższym etapem Jego zawodowej służby.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości został skierowany na kurs chorążych do Jeleniej Góry.
Z racji swych umiejętności organizacyjnych a także predyspozycji do pracy z ludźmi zostało powierzone mu dowodzenie kompanią remontową, które sprawował do końca służby wojskowej tj 02.03.1990 r.
Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi.
Członkiem Stowarzyszenia był od 17.10.2009 r. aktywnie uczestnicząc w jego pracach na rzecz integracji środowiska byłych żołnierzy zawodowych. Posiadając stosowne uprawnienia (kierowca autobusu), kontynuował pracę po przejściu na emeryturę.
Nieuleczalna choroba wyrwała Go z naszych szeregów.
Jego ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce 14.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 z kościoła Parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu – Karbiu ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4.

Żonie, Córce i całej Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

                                          Cześć Jego Pamięci