Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników RADAR w Radzionkowie

"Służmy poczciwej sławie, a jako kto może - niech ku pożytku dobra spólnego pomoże" Jan Kochanowski

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

kierując się troską o bezpieczne życie w pandemii, podjęliśmy  jako Zarząd, decyzje, które zawarte są w załączonej niżej Uchwale z dnia 24.08.2020 r.
Łączę serdeczne pozdrowienia z nadzieją, iż przyjdzie czas na działanie w normalnych warunkach. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Uchwała Zarządu

W istniejącej sytuacji  związanej z panującą w naszym kraju pandemią, Zarząd, podczas konsultacji telefonicznych  oraz spotkania w dniu 13.08.2020 r. przeanalizował stopień realizacji „Planu realizacji zamierzeń na 2020 r.” i postanowił:
1. zrezygnować z realizacji współorganizacji Mistrzostw Radzionkowa w strzelaniu z broni pneumatycznej i łuku;
2. wobec odwołania obchodów 70-lecia WRT w Jeleniej Górze: zrezygnować z organizacji wycieczki do Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 16-18.10.2020 r. (odwołać rezerwację hotelu, przewodnika i autokaru);
3. realizować pozostałe punkty „Planu zamierzeń….” t.j.: 15.10.2020 – złożenie kwiatów pod „Tablicą Pamiątkową” na terenie byłych koszar 33 brt; 11.11.2020 – udział w obchodach Święta Niepodległości w Radzionkowie (zgodnie z planem UM Radzionków); 17.12.2020 – doroczne spotkanie opłatkowe (jeśli warunki będą sprzyjały);
4. powiadomić Burmistrza Radzionkowa o naszej rezygnacji z przyznanych dotacji (1500 zł strzelanie i 1800 zł wycieczka do Jeleniej Góry);
5. treść niniejszej Uchwały doprowadzić do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                  Wojciech Bonczek